REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 10 poz. 132

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 18/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 maja 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) 7 Szpitalowi Marynarki Wojennej z Przychodnią imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku Oliwie – w brzmieniu, jak w załączniku Nr 4,”;

2) w załączniku Nr 4:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

Statut 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku Oliwie”,

b) w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Szpital używa pieczęci podłużnej o treści: „7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku Oliwie”, z adresem.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr176,poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 24, poz. 296, z 2009 r. Nr 1, poz. 6, Nr 2, poz. 18 i 20, Nr 7, poz. 80, Nr 14, poz. 154 i Nr 15, poz. 171 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 10 i 11, Nr 4, poz. 40, Nr 13, poz. 154 i 155, Nr 17, poz. 227, Nr 20, poz. 263 i Nr 21, poz. 278.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-06
  • Data wejścia w życie: 2011-06-21
  • Data obowiązywania: 2011-06-21
  • Dokument traci ważność: 2011-12-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA