| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 195/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania wyróżniającej nazwy i imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego święta 1. batalionu zmechanizowanego 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197, z późn. zm.1)), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych – ustala się, co następuje:

1. 1. batalion zmechanizowany 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego:

1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

a) 8. pułku strzelców konnych z Chełmna (1921-1939),

b) 4. Samodzielnego Pomorskiego pułku czołgów ciężkich (1951-1956),

c) 4. Pomorskiego pułku desantowego 7. Łużyckiej Dywizji Desantowej (1967-1989),

d) 4. batalionu obrony wybrzeża 7. Brygady Obrony Wybrzeża (1989-1994),

e) 8. Lęborskiego batalionu rozpoznawczego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego 8. Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego (1994-2001),

f) 18. batalionu saperów 7. Łużyckiej Dywizji Desantowej (1958-1994),

g) 19. batalionu saperów im. „Ziemi Lęborskiej” 8. Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego (1994-2002),

h) 1. Gdańskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Józefa Wybickiego (1994-2007),

i) 1. Gdańskiego batalionu obrony terytorialnej im. gen. Józefa Wybickiego (2007-2008);

2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Lęborski”;

3) przyjmuje imię gen. Jerzego Jastrzębskiego.

2. Ustanawia się doroczne święto 1. batalionu zmechanizowanego 7. Brygady Obrony Wybrzeża imienia gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego w dniu 12 czerwca.

3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321, z 2009 r. Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 157 i Nr 19, poz. 211 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 5, poz. 50.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »