REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 11 poz. 157

UPOWAŻNIENIE Nr 21/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 maja 2011 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm. 1), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2) w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), upoważniam

Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji Pana Marcina Idzika

do podejmowania rozstrzygnięć w sprawach związanych z postępowaniem na dostawę Zintegrowanego Systemu Szkolenia Personelu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (poziom LIFT) w zakresie:

1) ukształtowania kryteriów oceny ofert w sposób odmienny od zasad określonych w § 34 wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179, z późn. zm.3), zwanych dalej wytycznymi”, przy uwzględnieniu interesu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i polskiego przemysłu obronnego;

2) wyrażenia zgody na odstąpienie od stosowania Kodeksu Postępowania w Toku Składania Zamówień w Dziedzinie Obrony Przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Będące Uczestnikami Europejskiej Agencji Obrony (EDA), o której mowa w § 4 ust. 5 wytycznych.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem, Podsekretarz Stanu podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, poz. 173.

3 Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2008 Nr 4, poz. 11 i Nr 6, poz. 59, z 2009 r. Nr 3, poz. 46 oraz z 2011 r. Nr 3, poz. 35.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-17
  • Data wejścia w życie: 2011-05-17
  • Data obowiązywania: 2011-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA