REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 12 poz. 160

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 200/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 maja 2011 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, Nr 7, poz. 87 i Nr 9, poz. 126), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 7 „Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej w resorcie obrony narodowej na 2011 r.” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Załącznik 1. [ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 200/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 maja 2011 r. (poz. 160)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

32 400 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

15 700 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 700 000,00

476

Uposażenia żołnierzy NSR

3 000 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

12 550 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

3 700 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 100 000,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

7 750 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

500 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

3 793 140,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-900 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

137 680,00

422

Zakup środków żywności

-103 000,00

427

Zakup usług remontowych

-697 630,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-353 100,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8 214 850,00

616

Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE

-2 505 660,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-5 249 190,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

450 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-5 699 190,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

1 006 050,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

10 950,00

427

Zakup usług remontowych

652 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

353 100,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-10 000,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-46 320 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

1 900 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 900 000,00

426

Zakup energii

-39 985 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-6 385 000,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-3 750 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 320 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

420 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

900 000,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

0,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

140 000,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

-140 000,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-15 551 400,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-15 411 400,00

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

32 400 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

15 700 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 700 000,00

476

Uposażenia żołnierzy NSR

3 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

12 550 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

3 700 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 100 000,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

7 750 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

500 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-16 264 750,00

427

Zakup usług remontowych

-597 630,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-353 100,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-12 808 360,00

616

Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE

-2 505 660,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

298 250,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

450 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-151 750,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

1 005 100,00

427

Zakup usług remontowych

652 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

353 100,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-46 320 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

1 900 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 900 000,00

426

Zakup energii

-39 985 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-6 385 000,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-3 750 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

420 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

420 000,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

-140 000,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

-140 000,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

-140 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 591 750,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 451 750,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

551 750,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

103 000,00

427

Zakup usług remontowych

-100 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

548 750,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

900 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

900 000,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

140 000,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

140 000,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

140 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

250 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

250 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

250 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

250 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

10 000,00

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

0,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-10 000,00

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

14 712 650,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

14 712 650,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

20 259 140,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-215 320,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 474 460,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-5 547 440,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-5 547 440,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

950,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

950,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

250 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

250 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

250 000,00

430

Zakup usług pozostałych

250 000,00

 

DYSPONENT: WBE Bydgoszcz

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

300 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

300 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

300 000,00

430

Zakup usług pozostałych

300 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: WBE Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

200 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

200 000,00

430

Zakup usług pozostałych

200 000,00

 

DYSPONENT: WBE Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

100 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

100 000,00

430

Zakup usług pozostałych

100 000,00

 

DYSPONENT: WBE Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

300 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

300 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

300 000,00

430

Zakup usług pozostałych

300 000,00

 

DYSPONENT: WBE Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

350 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

350 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

350 000,00

430

Zakup usług pozostałych

350 000,00

 

DYSPONENT: WBE Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

300 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

300 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

300 000,00

430

Zakup usług pozostałych

300 000,00

 

DYSPONENT: Dysponent główny (Obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-2 803 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-2 803 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-1 253 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-900 000,00

422

Zakup środków żywności

-103 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-250 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-1 550 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 550 000,00

 


Załącznik 3. [Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej w resorcie obrony narodowej na 2011 r.]

Załącznik Nr 3

Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej w resorcie obrony narodowej na 2011 r.

Dział

Wyszczególnienie

 

w tym:

 

 

w tym:

Średnioroczna liczba zatrudnionych

Przychody w 2011 r.
(w tys. zł)

w tym: dotacja z budżetu

Wydatki w 2011 r.
(w tys. zł)

Wynagrodze-
nia wynikające ze stosunku pracy

z tego:

wynagrodze-
nia osobowe i uposażenia

dodatkowe wynagrodze-
nie i uposażenie roczne

752

Fundusz celowy Ministra ON – Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

1

stan na początek roku

92 052

x

x

x

x

x

x

2

przychody:

81 007

x

x

x

x

x

x

1.1

środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)

78 754

x

x

x

x

x

x

1.2

z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych

103

x

x

x

x

x

x

1.3

z udostępnienia poligonów wojskowych

1 250

 

 

 

 

 

 

1.4

pozostałe odsetki

600

 

 

 

 

 

 

1.5

wpływy z różnych dochodów

300

x

x

x

x

x

x

3

wydatki:

x

x

173 059

x

x

x

x

3.1

wydatki inwestycyjne (§ 611) i zakupy inwestycyjne funduszy celowych (§ 612)

x

x

173 059

x

x

x

x

752

INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

76 678

300

76 412

879

593

286

68

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP)

76 678

4 300

76 412

3 879

3 593

286

68


 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-28
  • Data wejścia w życie: 2011-06-28
  • Data obowiązywania: 2011-06-28
  • Z mocą od: 2011-05-27
  • Dokument traci ważność: 2012-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA