REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 15 poz. 212

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 264/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 lipca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze, zwane dalej „proporcami”, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

2. Zatwierdza się:

1) wzór graficzny proporca Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór graficzny proporca dowódcy batalionu zabezpieczenia szkolenia, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór graficzny proporca Komendanta Ośrodka Szkolenia Podstawowego, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;

4) wzór graficzny proporca Komendanta Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji;

5) wzór graficzny proporca dowódcy kompanii transmisji i komutacji, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;

6) wzór graficzny proporca dowódcy kompanii radiowej, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji;

7) wzór graficzny proporca dowódcy kompanii logistycznej, stanowiący załącznik Nr 7 do decyzji;

8) wzór graficzny proporca dowódcy 1 kompanii Ośrodka Szkolenia Podstawowego, stanowiący załącznik Nr 8 do decyzji;

9) wzór graficzny proporca dowódcy 2 kompanii Ośrodka Szkolenia Podstawowego, stanowiący załącznik Nr 9 do decyzji;

10) wzór graficzny proporca dowódcy kompanii szkolenia specjalistów Ośrodka Szkolenia Specjalistów, stanowiący załącznik Nr 10 do decyzji;

11) wzór graficzny proporca dowódcy kompanii szkolnej – szkolenia zawodowego Ośrodka Szkolenia Specjalistów, stanowiący załącznik Nr 11 do decyzji.

3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI]

Załączniki do decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 lipca 2011 r. (poz. 212)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO KOMENDANTA
CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATALIONU ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY BATALIONU ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA
CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO KOMENDANTA OŚRODKA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO KOMENDANTA OŚRODKA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO
CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO KOMENDANTA OŚRODKA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI]

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO KOMENDANTA OŚRODKA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO
CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII TRANSMISJI I KOMUTACJI CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI]

Załącznik Nr 5

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII TRANSMISJI I KOMUTACJI
CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII RADIOWEJ CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI]

Załącznik Nr 6

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII RADIOWEJ
CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI]

Załącznik Nr 7

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ
CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. KOMPANII OŚRODKA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI]

Załącznik Nr 8

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 1. KOMPANII OŚRODKA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO
CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 2. KOMPANII OŚRODKA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI]

Załącznik Nr 9

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 2. KOMPANII OŚRODKA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO
CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO KOMPANII SZKOLENIA SPECJALISTÓW OŚRODKA SZKOLENIA SPECJALISTÓW CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI]

Załącznik Nr 10

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO KOMPANII SZKOLENIA SPECJALISTÓW OŚRODKA SZKOLENIA SPECJALISTÓW
CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

infoRgrafika

Załącznik 11. [WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII SZKOLNEJ - SZKOLENIA ZAWODOWEGO OŚRODKA SZKOLENIA SPECJALISTÓW CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI]

Załącznik Nr 11

WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY KOMPANII SZKOLNEJ – SZKOLENIA ZAWODOWEGO OŚRODKA SZKOLENIA SPECJALISTÓW
CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-10
  • Data wejścia w życie: 2011-08-25
  • Data obowiązywania: 2011-08-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA