REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 15 poz. 218

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 275/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 lipca 2011 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1.
 W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, z późn. zm.2)), w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

1) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.
 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

2) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w: Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 87, Nr 9, poz. 126, Nr 10, poz. 139, Nr 12, poz. 160 i Nr 14, poz. 203.

Załącznik 1. [ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 275/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 lipca 2011 r. (poz. 218)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

-1 700 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 700 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

1 500 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

1 500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

1 200 000,00

430

Zakup usług pozostałych

1 200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-18 259 956,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 640 527,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-600 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

3 323 991,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-17 343 420,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

3 100 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

2 500 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

600 000,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

20 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

20 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

569 577,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-167 423,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

737 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

12 769 429,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-3 323 991,00

427

Zakup usług remontowych

-1 250 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

17 343 420,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-1 750 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500 000,00

427

Zakup usług remontowych

1 250 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

430

Zakup usług pozostałych

-4 500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

2 550 950,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

2 000 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-714 050,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 426 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

-161 000,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

0,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

140 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

-140 000,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki
realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych

-24 412 650,00

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-24 412 650,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-24 412 650,00

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

-1 700 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 700 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

1 500 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

1 500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

1 200 000,00

430

Zakup usług pozostałych

1 200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-22 588 659,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

3 323 991,00

427

Zakup usług remontowych

-1 000 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-24 912 650,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-4 573 991,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-3 323 991,00

427

Zakup usług remontowych

-1 250 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki
realizowane

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-250 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500 000,00

427

Zakup usług remontowych

1 250 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-3 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność

2 000 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

2 000 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 140 527,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 140 527,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

20 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

20 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

569 577,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-167 423,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

737 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

550 950,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-714 050,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 426 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

-161 000,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

0,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

140 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

-140 000,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 100 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

3 100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

3 100 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

2 500 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

600 000,00

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

25 912 650,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

25 912 650,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

8 569 230,00

427

Zakup usług remontowych

1 000 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 569 230,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki
realizowane

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

17 343 420,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

17 343 420,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 196 000,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

2 196 000,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

2 196 000,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

1 866 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

284 000,00

412

Składki na Fundusz Pracy

46 000,00

 

DYSPONENT: Dysponent główny (Obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-7 936 527,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

-2 196 000,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

-2 196 000,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

-1 866 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-284 000,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-46 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-5 740 527,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-4 240 527,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 640 527,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-600 000,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-1 500 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 500 000,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-10
  • Data wejścia w życie: 2011-08-10
  • Data obowiązywania: 2011-08-10
  • Z mocą od: 2011-07-21
  • Dokument traci ważność: 2012-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA