REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 16 poz. 223

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 281/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 lipca 2011 r.

w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 1. Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej oraz ustanowienia dorocznego Święta 34. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) i § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690, z 2010 r. Nr 24, poz. 122) w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) a także art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 197, z późn. zm.1)), w związku z rozformowaniem 1. Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej i sformowaniem w jej miejsce 34. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej – ustala się, co następuje:

1. 34. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej:

1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

a) 15. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej (1938–1939),

b) 1. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1944–1945),

c) 13. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1952–1962),

d) 13. Dywizji Artylerii OPK im. Powstańców Śląskich (1962–1967),

e) 1. Dywizji Artylerii OPK im. Powstańców Śląskich (1967–1988),

f) 1. Brygady Rakietowej OPK im. Powstańców Śląskich (1988–1990),

g) 1. Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej (1990–2010);

2) przejmuje sztandar rozformowanej 1. Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.

2. Ustanawia się doroczne święto 34. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w dniu 16 października.

3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321, z 2009 r. Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 157 i Nr 19, poz. 211 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 5, poz. 50.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA