REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 16 poz. 224

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 287/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2011 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm1)) ustala się, co następuje:

1. Blokuje się planowane wydatki budżetowe, o których mowa w załączniku do decyzji.

2. Blokada obowiązuje do końca roku budżetowego.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE BLOKOWANYCH WYDATKÓW W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ W 2011 r.]

Załącznik do decyzji Nr 287/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 lipca 2011 r. (poz. 224)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE BLOKOWANYCH WYDATKÓW W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ W 2011 r.

§

Wyszczególnienie

Blokowana
kwota w zł

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

94 149 400

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

94 149 400

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

35 573 400

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

12 363 000

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 141 245

412

Składki na fundusz pracy

286 300

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

5 186 000

422

Zakup środków żywności

1 853 574

430

Zakup usług pozostałych

2 743 281

 

ROZDZIAŁ 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP

23 000 000

258

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezal. do s.f.p.

23 000 000

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

35 576 000

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 989 000

412

Składki na fundusz pracy

644 000

426

Zakup energii

30 000 000

430

Zakup usług pozostałych

943 000

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA