REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 16 poz. 226

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

DECYZJA Nr 289/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 56 ust. 3 i 5, w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

1. Zatwierdza się zmiany w statucie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, stanowiącym załącznik do decyzji Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 24), przyjęte przez senat tej Uczelni uchwałą Nr 17/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do decyzji.*

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 84, poz. 455.

* Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-09
  • Data wejścia w życie: 2011-09-09
  • Data obowiązywania: 2011-09-09
  • Dokument traci ważność: 2012-04-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA