REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 16 poz. 227

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

DECYZJA Nr 290/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) ustala się, co następuje:

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej:

1) do dnia 31 maja 2013 r. dokonają komisyjnego przeglądu wytworzonych do dnia 31 grudnia 2010 r. w podległych komórkach organizacyjnych materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

2) prześlą, według wzorów określonych w załącznikach do decyzji, do dnia 15 czerwca 2013 r. Pełnomocnikowi Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wykazy wytworzonych w komórce organizacyjnej:

a) materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, którym proponuje się zmienić lub znieść klauzulę tajności – według załącznika Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) materiałów niejawnych podpisanych przez Ministra Obrony Narodowej, którym proponuje się zmienić lub znieść klauzulę tajności – według załącznika Nr 2 do niniejszej decyzji,

c) materiałów o klauzuli „zastrzeżone”, „poufne” lub „tajne”, którym na podstawie dokonanego przeglądu kierownik komórki organizacyjnej dokonał zmiany lub zniesienia klauzuli tajności – według załącznika Nr 3 do niniejszej decyzji;

3) do dnia 1 listopada 2013 r. powiadomią wszystkich odbiorców dokumentów o dokonanych zmianach;

4) do dnia 15 listopada 2013 r. prześlą Pełnomocnikowi Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych informację o realizacji postanowień zawartych w ppkt 1–3.

2. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych:

1) do dnia 30 września 2011 r. zorganizuje i przeprowadzi szkolenie z przedstawicielami poszczególnych komórek organizacyjnych w sprawie przeprowadzenia przeglądu;

2) opracuje, do dnia 15 lipca 2013 r., na podstawie otrzymanych z komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej wykazów, projekt decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności dokumentów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” oraz pozostałych wytworzonych w komórkach organizacyjnych, a podpisanych przez Ministra Obrony Narodowej;

3) do dnia 1 grudnia 2013 r. spowoduje wprowadzenie stosownych zmian zapisów na dokumentach oraz w urządzeniach ewidencyjnych;

4) do dnia 30 grudnia 2013 r. przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej meldunek o wykonaniu decyzji.

3. Traci moc decyzja Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przedłużania okresów ochrony dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę służbową podpisanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 21).

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [Wykaz materiałów niejawnych o klauzuli "ściśle tajne", którym proponuje się zmienić lub znieść klauzulę tajności]

Załączniki do decyzji Nr 290/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 lipca 2011 r. (poz. 227)

Załącznik Nr 1

WYKAZ
materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, którym proponuje się zmienić lub znieść klauzulę tajności

infoRgrafika

Załącznik 2. [Wykaz materiałów niejawnych podpisanych przez Ministra Obrony Narodowej, którym proponuje się zmienić lub znieść klauzulę tajności]

Załącznik Nr 2

WYKAZ
materiałów niejawnych podpisanych przez Ministra Obrony Narodowej, którym proponuje się zmienić lub znieść klauzulę tajności

infoRgrafika

Załącznik 3. [Wykaz materiałów niejawnych, którym zmieniono lub zniesiono klauzulę tajności]

Załącznik Nr 3

WYKAZ
materiałów niejawnych, którym zmieniono lub zniesiono klauzulę tajności

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-09
  • Data wejścia w życie: 2011-09-24
  • Data obowiązywania: 2011-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA