REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 16 poz. 228

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 293/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 sierpnia 2011 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, z późn. zm.2), w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

1) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

2) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 87, Nr 9, poz. 126, Nr 10, poz. 139, Nr 12, poz. 160, Nr 14, poz. 203 i Nr 15, poz. 218.

Załącznik 1. [ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 293/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2011 r. (poz. 228)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

3 927 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

927 000

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

2 878 200

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

878 200

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

1 249 200

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 249 200

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

–36 500 000

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

–35 000 000

430

Zakup usług pozostałych

1 000 000

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

–2 500 000

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

282 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

282 000

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy WP

66 600

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

66 600

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

90 400

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

38 100

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 400

421

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000

430

Zakup usług pozostałych

20 000

441

Podróże służbowe krajowe

3 900

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

5 400

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 400

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

1 424 600

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 506 600

430

Zakup usług pozostałych

–82 000

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

2 500 000

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 500 000

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne

175 800

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

175 800

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

18 089 400

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

–1 971 323

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

–9 939 277

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

30 000 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

5 811 400

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 735 200

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

76 200

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

5 000 000

430

Zakup usług pozostałych

–1 000 000

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

54 781 400

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

54 781 400

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

54 781 400

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

3 927 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 927 000

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

2 878 200

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 878 200

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

1 249 200

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 249 200

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

–2 500 000

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

–2 500 000

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

40 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000

430

Zakup usług pozostałych

20 000

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

6 600

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 600

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

43 564 200

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 295 800

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

1 268 400

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

30 000 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

5 616 200

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

577 200

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

39 000

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

5 000 000

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 681 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

2 681 000

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy WP

66 600

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

66 600

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

50 400

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

38 100

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 400

441

Podróże służbowe krajowe

3 900

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

5 400

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 400

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

1 374 200

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 456 200

430

Zakup usług pozostałych

–82 000

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

17 400

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 400

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 167 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 129 800

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

37 200

 

DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

43 800

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

43 800

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

43 800

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 800

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

175 800

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

175 800

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne

175 800

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

175 800

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

282 000

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

282 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

282 000

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

282 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

282 000

 

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 500 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

2 500 000

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

2 500 000

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 500 000

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia

–1 000 000

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

–1 000 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

–1 000 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

–1 000 000

430

Zakup usług pozostałych

–1 000 000

 

DYSPONENT: WBE Bydgoszcz

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

203 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

203 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

203 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000

430

Zakup usług pozostałych

200 000

 

DYSPONENT: WBE Gdańsk

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

203 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

203 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

203 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000

430

Zakup usług pozostałych

200 000

 

DYSPONENT: WBE Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

103 000

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

103 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

103 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000

430

Zakup usług pozostałych

100 000

 

DYSPONENT: WBE Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

203 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

203 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

203 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000

430

Zakup usług pozostałych

200 000

 

DYSPONENT: WBE Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

3 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

3 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000

 

DYSPONENT: WBE Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

103 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

103 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

103 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000

430

Zakup usług pozostałych

100 000

 

DYSPONENT: WBE Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

207 200

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

207 200

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

207 200

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 200

430

Zakup usług pozostałych

200 000

 

DYSPONENT: WBE Wrocław

3 000

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

3 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

3 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000

 

DYSPONENT: Dysponent główny (Obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

–60 492 200

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

–60 492 200

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

–34 000 000

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

–35 000 000

430

Zakup usług pozostałych

1 000 000

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

–25 492 200

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

–14 284 523

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

–11 207 677

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

–1 000 000

430

Zakup usług pozostałych

–1 000 000

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-09
  • Data wejścia w życie: 2011-09-09
  • Data obowiązywania: 2011-09-09
  • Z mocą od: 2011-08-01
  • Dokument traci ważność: 2012-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA