REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 16 poz. 230

UPOWAŻNIENIE Nr 29/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 lipca 2011 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) oraz w związku z art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), upoważniam:

1) Pana płk. Piotra GRZYBOWSKIEGO – Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych;

2) Pana płk. Roberta ZAŁOGĘ – Zastępcę Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych – w okresie gdy sprawuje funkcje Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, w jego zastępstwie

do wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” dla osób zatrudnionych lub pełniących służbę albo wykonujących prace zlecone w Ministerstwie Obrony Narodowej, które nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Zastępca Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych podpisują dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 16, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1113, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, poz. 173.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-09
  • Data wejścia w życie: 2011-07-29
  • Data obowiązywania: 2011-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA