REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 17 poz. 243

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 304/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 sierpnia 2011 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, z późn. zm2)), w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

1) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

2) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w: Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 87, Nr 9, poz. 126, Nr 10, poz. 139, Nr 12, poz. 160, Nr 14, poz.203 i Nr 15, poz. 218.

Załącznik 1. [ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 304/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 sierpnia 2011 r. (poz. 243)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R.
W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

–14 603 089

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

–11 958 942

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

–2 644 147

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

–1 332 488

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

–560 283

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

–772 205

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

350 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

350 000

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

21 433 413

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

21 776 000

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

–1 994 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

55 396

422

Zakup środków żywności

847 709

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

–573 462

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

321 770

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

–1 100 000

430

Zakup usług pozostałych

–1 100 000

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

–2 914 413

421

Zakup materiałów i wyposażenia

–55 396

422

Zakup środków żywności

22 841

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

–297 088

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

–2 584 770

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

1 263 000

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

263 000

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne

–19 782 000

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

–21 090 000

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

994 000

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

–686 000

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

12 779 977

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

3 905 600

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

805 600

430

Zakup usług pozostałych

100 000

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

–49 131

311

Świadczenia społeczne

–49 131

 

ROZDZIAŁ 75302 – Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

49 131

311

Świadczenia społeczne

49 131

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

11 132 380

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

11 132 380

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

–14 603 089

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

–11 958 942 

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

–2 644 147

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

–1 332 488

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

–560 283

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

–772 205

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

350 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

350 000

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

10 985 257

422

Zakup środków żywności

847 709

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

–566 962

427

Zakup usług remontowych

037 000

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

667 510

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

147 123

422

Zakup środków żywności

22 841

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

–297 088

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

421 370

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

12 779 977

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 779 977

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

2 805 600

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

805 600

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

60 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

60 000

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

60 000

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

60 000

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

–1 100 000

430

Zakup usług pozostałych

–1 100 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 100 000

430

Zakup usług pozostałych

100 000

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

–17 169 900

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

–17 169 900

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

2 667 496

421

Zakup materiałów i wyposażenia

55 396

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

612 100

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

–55 396

421

Zakup materiałów i wyposażenia

–55 396

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne

–19 782 000

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

–21 090 000

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

994 000

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

–686 000

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

–6 500

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

–6 500

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

–6 500

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

–6 500

 

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 263 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 263 000

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

1 263 000

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

263 000

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

–15 660 980

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

–15 660 980

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

–12 654 840

427

Zakup usług remontowych

–3 037 000

430

Zakup usług pozostałych

–600 000

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

–9 017 840

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

–3 006 140

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

–3 006 140

 

DYSPONENT: WBE Łódź

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

–49 131

311

Świadczenia społeczne

–49 131

 

ROZDZIAŁ 75302 – Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

49 131

311

Świadczenia społeczne

49 131

 

DYSPONENT: Dysponent główny (Obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

20 382 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

20 382 000

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

20 382 000

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

21 776 000

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

–1 994 000

430

Zakup usług pozostałych

600 000

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-19
  • Data wejścia w życie: 2011-09-19
  • Data obowiązywania: 2011-09-19
  • Z mocą od: 2011-08-12
  • Dokument traci ważność: 2012-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA