REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 18 poz. 266

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 września 2011 r.

w sprawie realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a i e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku żart. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)), w celu realizacji kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych), ustala się co następuje:

1. Rektor – Komendant Akademii Obrony Narodowej zapewnia warunki oraz odpowiada za realizację:

1) kształcenia na studiach drugiego stopnia oficerów skierowanych do uczelni przez organ właściwy do wyznaczania na stanowiska służbowe;

2) kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym dla wszystkich korpusów osobowych (grup osobowych) zgodnie z Rocznym planem doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej zapewnia warunki oraz odpowiada za realizację:

1) kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, zgodnie z określonymi przez Ministra Obrony Narodowej limitami naboru kandydatów do uczelni wojskowych na poszczególne lata;

2) kształcenia na studiach drugiego stopnia, na kierunkach technicznych, oficerów skierowanych do uczelni przez organ właściwy do wyznaczania na stanowiska służbowe;

3) kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, zgodnie z Rocznym planem doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

4) kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów, zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej zapewnia warunki oraz odpowiada za realizację:

1) kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym marynarki wojennej, zgodnie z określonymi przez Ministra Obrony Narodowej limitami naboru kandydatów do uczelni wojskowych na poszczególne lata;

2) kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w ramach systemu szkolenia Marynarki Wojennej dla korpusu osobowego marynarki wojennej oraz innych korpusów osobowych (grup osobowych), zgodnie z Rocznym planem doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów, zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Rektor – Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych zapewnia warunki oraz odpowiada za realizację:

1) kształcenia i szkolenia kandydatów na oficerów (w tym absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej), zgodnie z określonymi przez Ministra Obrony Narodowej limitami naboru kandydatów do uczelni wojskowych na poszczególne lata;

2) kształcenia na studiach drugiego stopnia oficerów skierowanych do uczelni przez organ właściwy do wyznaczania na stanowiska służbowe;

3) szkolenia wojskowego kandydatów na żołnierzy zawodowych korpusu osobowego medycznego (studentów uczelni medycznych);

4) kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w ramach systemu szkolenia Wojsk Lądowych korpusu osobowego wojsk lądowych oraz innych korpusów osobowych (grup osobowych), zgodnie z Rocznym planem doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) doskonalenia zawodowego podoficerów na kursach kwalifikacyjnych przygotowujących do objęcia stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) wszystkich korpusów osobowych;

6) kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów, zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Rektor – Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych zapewnia warunki oraz odpowiada za realizację:

1) kształcenia i szkolenia kandydatów na oficerów (w tym absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej) zgodnie z określonymi przez Ministra Obrony Narodowej limitami naboru kandydatów do uczelni wojskowych na poszczególne lata;

2) kształcenia na studiach drugiego stopnia oficerów skierowanych do uczelni przez organ właściwy do wyznaczania na stanowiska służbowe;

3) kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w ramach systemu szkolenia Sił Powietrznych korpusu osobowego sił powietrznych oraz innych korpusów osobowych (grup osobowych), zgodnie z Rocznym planem doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

4) kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów, zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Dowódca Wojsk Lądowych, w porozumieniu z osobami funkcyjnymi posiadającymi kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej), zapewnia warunki do realizacji kształcenia i szkolenia:

1) kandydatów na podoficerów w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w następujących korpusach osobowych (grupach osobowych):

a) korpusie osobowym wojsk lądowych, grupie osobowej:

– pancerno-zmechanizowanej,

– aeromobilnej,

– rakietowej i artylerii,

b) korpusie osobowym wojsk specjalnych, grupie osobowej lądowych działań specjalnych,

c) korpusie osobowym łączności i informatyki, grupie osobowej:

– eksploatacji systemów łączności,

– projektowo-programowej informatyki,

– eksploatacji systemów informatycznych,

– technicznej,

d) korpusie osobowym rozpoznania i walki elektronicznej, grupie osobowej:

– rozpoznania ogólnego,

– rozpoznania i zakłóceń elektronicznych,

– geograficznej,

– technicznej,

e) korpusie osobowym inżynierii wojskowej, grupie osobowej:

– saperskiej,

– przeprawowej,

– drogowo-mostowej,

– technicznej,

f) korpusie osobowym obrony przed bronią masowego rażenia, grupie osobowej:

– rozpoznania i likwidacji skażeń,

– technicznej,

g) korpusie osobowym wychowawczym, grupie osobowej:

– kulturalno-oświatowej,

– orkiestr i zespołów estradowych,

h) korpusie osobowym logistyki, grupie osobowej:

– ogólnologistycznej,

– materiałowej,

– technicznej,

– transportu i ruchu wojsk,

– infrastruktury,

i) korpusie osobowym żandarmerii wojskowej, grupie osobowej:

– dochodzeniowo-śledczej;

– prewencji,

– operacyjno-rozpoznawczej,

– administracyjno-logistyczno-technicznej,

j) korpusie osobowym finansowym, grupie osobowej ekonomiczno-finansowej,

k) korpusie osobowym medycznym, grupie osobowej:

– pielęgniarstwa,

– ratownictwa medycznego,

I) korpusie osobowym ogólnym, grupie osobowej:

– ochrony przeciwpożarowej,

– metrologii;

2) na kursach kwalifikacyjnych przed wyznaczeniem podoficerów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego plutonowy oraz młodszy chorąży;

3) na kursach doskonalących, realizowanych w podległych jednostkach szkolnictwa wojskowego;

4) żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu podoficerów i szeregowych Wojsk Lądowych oraz innych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

5) kandydatów na szeregowych zawodowych oraz na kursach doskonalenia zawodowego korpusu szeregowych i kursach szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na oficerów i podoficerów, realizowanych w centrach szkolenia Wojsk Lądowych.

7. Dowódca Sił Powietrznych, w porozumieniu z osobami funkcyjnymi posiadającymi kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej), zapewnia warunki do realizacji kształcenia i szkolenia:

1) kandydatów na podoficerów w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w następujących korpusach osobowych (grupach osobowych):

a) korpusie osobowym sił powietrznych, grupie osobowej:

– pokładowej,

– ruchu lotniczego,

– meteorologicznej,

– radiotechnicznej,

– ubezpieczenia lotów,

– inżynieryjno-lotniczej,

b) korpusie osobowym przeciwlotniczym, grupie osobowej:

– artylerii przeciwlotniczej,

– przeciwlotniczych zestawów rakietowych,

– technicznej,

c) korpusie osobowym rozpoznania i walki elektronicznej, grupie osobowej:

– rozpoznania ogólnego,

– rozpoznania i zakłóceń elektronicznych,

– technicznej;

2) na kursach kwalifikacyjnych przed wyznaczeniem podoficerów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego plutonowy oraz młodszy chorąży;

3) na kursach doskonalących realizowanych w podległych jednostkach szkolnictwa wojskowego;

4) żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu podoficerów i szeregowych Sił Powietrznych oraz innych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

5) kandydatów na szeregowych zawodowych oraz na kursach doskonalenia zawodowego korpusu szeregowych i kursach szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na oficerów i podoficerów, realizowanych w centrach szkolenia Sił Powietrznych.

8. Dowódca Marynarki Wojennej, w porozumieniu z osobami funkcyjnymi posiadającymi kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej), zapewnia warunki do realizacji kształcenia i szkolenia:

1) kandydatów na podoficerów w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w następujących korpusach osobowych (grupach osobowych):

a) korpusie osobowym wojsk specjalnych, grupie osobowej morskich działań specjalnych,

b) korpusie osobowym marynarki wojennej, grupie osobowej:

– pokładowej,

– broni rakietowej, artylerii, broni podwodnej i hydroakustyki,

– nawigacyjnej i hydrograficznej,

– ratownictwa morskiego,

– działań nurkowych,

– technicznej,

c) korpusie osobowym łączności i informatyki, grupie osobowej:

– eksploatacji systemów łączności,

– eksploatacji systemów informatycznych,

– technicznej,

d) korpusie osobowym przeciwlotniczym, grupie osobowej:

– artylerii przeciwlotniczej,

– przeciwlotniczych zestawów rakietowych,

e) korpusie osobowym obrony przed bronią masowego rażenia, grupie osobowej rozpoznania i likwidacji skażeń,

f) korpusie osobowym rozpoznania i walki elektronicznej, grupie osobowej:

– rozpoznania i zakłóceń elektronicznych,

– technicznej,

g) korpusie osobowym logistyki, grupie osobowej:

– ogólnologistycznej,

– materiałowej,

– technicznej,

– infrastruktury;

2) na kursach kwalifikacyjnych przed wyznaczeniem podoficerów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego bosmanmat oraz młodszy chorąży marynarki;

3) na kursach doskonalących realizowanych w podległych jednostkach szkolnictwa wojskowego;

4) żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu podoficerów i szeregowych Marynarki Wojennej oraz innych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

5) kandydatów na szeregowych zawodowych oraz na kursach doskonalenia zawodowego korpusu szeregowych i kursach szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na oficerów i podoficerów, realizowanych w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.

9. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:

1) zapewnia warunki do realizacji kształcenia i szkolenia, po sformowaniu Centrum Szkolenia Logistyki, w zakresie:

a) szkolenia specjalistycznego kandydatów na oficerów i podoficerów w korpusie osobowym logistyki oraz odbywania praktyk zawodowych w podległych jednostkach wojskowych,

b) kursów doskonalących dla żołnierzy korpusu osobowego logistyki,

c) szkolenia specjalistycznego kandydatów na podoficerów w korpusie osobowym ogólnym, grupie osobowej ochrony przeciwpożarowej,

d) szkolenia kandydatów na szeregowych zawodowych i doskonalenia zawodowego korpusu szeregowych na potrzeby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz innych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,

e) szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu podoficerów i szeregowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz innych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

2) zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie kandydatom na oficerów i podoficerów odbywającym szkolenie w jednostkach wojskowych i centrach szkolenia;

3) zabezpiecza wykorzystanie przydzielonych jednostkom szkolnictwa wojskowego limitów (środków materiałowych, resursów, nalotu i innych).

10. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia zapewnia warunki do realizacji kształcenia i szkolenia w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego oraz innych medycznych jednostkach szkolnictwa wojskowego w zakresie:

1) szkolenia specjalistycznego kandydatów na oficerów, podoficerów i szeregowych w korpusie osobowym medycznym oraz odbycia praktyk zawodowych w jednostkach wojskowej służby zdrowia;

2) kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla oficerów oraz doskonalących dla podoficerów i szeregowych korpusu osobowego medycznego;

3) szkolenia wojskowo-medycznego kandydatów na żołnierzy zawodowych korpusu osobowego medycznego (studentów uczelni medycznych);

4) kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w ramach systemu szkolenia korpusu osobowego medycznego dla innych korpusów osobowych (grup osobowych) rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej zgodnie z Rocznym planem doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej zapewnia warunki do realizacji kształcenia i szkolenia w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w zakresie:

1) szkolenia specjalistycznego kandydatów na oficerów i podoficerów oraz starszych szeregowych do korpusu osobowego żandarmerii wojskowej;

2) szkolenia specjalistycznego na kursach kwalifikacyjnych dla oficerów i podoficerów korpusu osobowego żandarmerii wojskowej;

3) szkolenia na kursach doskonalących dla żołnierzy zawodowych korpusu osobowego żandarmerii wojskowej;

4) kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w ramach systemu szkolenia korpusu osobowego żandarmerii wojskowej dla korpusów osobowych (grup osobowych) rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

5) szkolenia kandydatów na szeregowych zawodowych i doskonalenia zawodowego korpusu szeregowych na potrzeby Żandarmerii Wojskowej oraz innych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

6) żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu podoficerów i szeregowych żandarmerii wojskowej oraz innych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

12. Dowódca Wojsk Specjalnych zapewnia warunki do realizacji praktyk oraz kształcenia i szkolenia specjalistycznego kandydatów na oficerów i podoficerów do korpusu osobowego wojsk specjalnych w podległych jednostkach wojskowych.

13. Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności zapewnia warunki do realizacji kursów doskonalących w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w korpusie osobowym wychowawczym i innych korpusach osobowych w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i prowadzenia działalności wychowawczej w resorcie obrony narodowej.

14. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, szefowie inspektoratów oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej zapewniają:

1) kandydatom na oficerów i podoficerów odbycie w pełnym zakresie i na wysokim poziomie praktyk i szkoleń specjalistycznych na bazie podległych centrów szkolenia i jednostek wojskowych;

2) przydział poligonów i placów ćwiczeń umożliwiających realizację celów szkoleniowych (programów szkolenia) przez jednostki szkolnictwa wojskowego;

3) warunki do realizacji wybranych tematów szkolenia specjalistycznego na kursach kwalifikacyjnych, po wcześniejszym uzgodnieniu, na bazie podległych centrów szkolenia i jednostek wojskowych.

15. Rektorzy – Komendanci uczelni wojskowych zobowiązani są do zgłaszania do właściwego dowódcy (szefa),w nieprzekraczalnym terminie do końca maja każdego roku, na następny rok (jeśli nie jest to określone innymi przepisami):

1) potrzeb w zakresie szkolenia specjalistycznego i praktyk dowódczych w centrach i ośrodkach szkolenia oraz jednostkach wojskowych, informując jednocześnie Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

2) potrzeb w zakresie wykorzystania poligonów, placów ćwiczeń oraz środków przekazanych w naturze za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

16. Traci moc decyzja Nr 362/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego w poszczególnych korpusach i grupach osobowych (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 180).

17. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz.114 i Nr 112, poz. 654.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-30
  • Data wejścia w życie: 2011-09-30
  • Data obowiązywania: 2011-09-30
  • Z mocą od: 2011-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA