REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 19 poz. 278

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 332/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej
5. pułku chemicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 5. pułku chemicznego.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór aktu nadania odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;

3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu:
Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 5. PUŁKU CHEMICZNEGO]

Załączniki do decyzji Nr 332/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 września 2011 r. (poz. 278)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 5. PUŁKU CHEMICZNEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY AKTU NADANIA ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 5. PUŁKU CHEMICZNEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY AKTU NADANIA ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 5. PUŁKU CHEMICZNEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 5. PUŁKU CHEMICZNEGO]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 5. PUŁKU CHEMICZNEGO

infoRgrafika

Załącznik 4. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 5. PUŁKU CHEMICZNEGO]

Załącznik Nr 4

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 5. PUŁKU CHEMICZNEGO

1. Odznaka pamiątkowa jest formą wyróżnieniem za szczególne zasługi dla 5. pułku chemicznego. Odznaka jest trzywarstwowa. Oparta na tarczy rycerskiej z wkomponowanym znakiem wojsk chemicznych. Kompozycję zamyka trzecia warstwa, którą tworzy nałożona na całość cyfra „5”. Odznaka jest ażurowa, barwy złotej z umieszczoną na górze szarfą z barwami Tarnowskich Gór.

2. Odznakę pamiątkową nadaje dowódca 5. pułku chemicznego na wniosek Komisji Odznaki, zwanej dalej „Komisją”. Komisja składa się z 3 żołnierzy zawodowych dowództwa i sztabu pułku.

3. W skład Komisji wchodzą:

1) oficer wyznaczony rozkazem przez dowódcę pułku;

2) mąż zaufania korpusu oficerów pułku;

3) żołnierz zawodowy, inny niż wymieniony w pkt 1–2, wybrany na zebraniu oficerów.

Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego.

4. Imienny skład Komisji oraz jego zmiany ogłasza dowódca pułku w rozkazie dziennym.

5. Przewodniczący Komisji, przynajmniej dwa razy w ciągu roku kalendarzowego zwołuje posiedzenia, w celu zaopiniowania wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki pamiątkowej oraz prowadzi ewidencję nadanych odznak.

6. Nadanie odznaki pamiątkowej ogłasza dowódca pułku w rozkazie dziennym.

7. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) dowódcy pułku z chwilą objęcia przez niego obowiązków służbowych. Odznakę pamiątkową nadaje i wręcza ustępujący dowódca;

2) żołnierzom zawodowym po 2 latach nienagannej służby w pododdziałach pułku;

3) w wyjątkowych sytuacjach – innym osobom fizycznym lub prawnym, które wniosły szczególne zasługi w rozwój i dobro pułku.

8. Odznakę pamiątkową 5. pułku chemicznego nosi się na środku lewej górnej kieszeni munduru.

9. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Ponadto prawa do odznaki pamiątkowej mogą być pozbawieni żołnierze za przewinienia dyscyplinarne.

10. Żołnierzowi lub innej osobie pozbawionej decyzją dowódcy prawa do odznaki pamiątkowej przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

11. Koszty wykonania odznak i legitymacji nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-14
  • Data wejścia w życie: 2011-10-29
  • Data obowiązywania: 2011-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA