REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 19 poz. 286

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

DECYZJA Nr 348/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i wdrożenia w resorcie obrony narodowej systemu baz danych źródeł promieniowania radiolokacyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 210/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i wdrożenia w resorcie obrony narodowej systemu baz danych źródeł promieniowania radiolokacyjnego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 116) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:

„w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i wdrożenia w resorcie obrony narodowej systemu baz danych źródeł promieniowania radiolokacyjnego oraz elektrooptycznego”;

2) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powołuje się Zespół do przygotowania i wdrożenia w resorcie obrony narodowej systemu baz danych źródeł promieniowania radiolokacyjnego oraz elektrooptycznego, zwany dalej „Zespołem”.”;

3) w pkt 2:

a) ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zastępca przewodniczącego – Szef Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Dowództwa Sił Powietrznych;”,

b) w ppkt 4:

– uchyla się lit. a,

– lit. u otrzymuje brzmienie:

„u) Resortowego Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych,”,

– po lit. u kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. v–y w brzmieniu:

„v) Departamentu Informatyki i Telekomunikacji,

w) Inspektoratu Uzbrojenia,

x) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

y) Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi.”;

4) w pkt 3:

a) ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokonanie szczegółowych analiz warunków organizacyjno-technicznych utworzenia w resorcie obrony narodowej sytemu baz danych źródeł promieniowania radiolokacyjnego i elektrooptycznego, zwanego dalej „systemem”;”,

b) ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opracowanie organizacyjnych i formalno-prawnych warunków funkcjonowania systemu, w tym projektów niezbędnych dokumentów i przepisów;”,

c) ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) współudział w wykonaniu projektu koncepcyjnego Systemu Informatycznego Narodowej Bazy Danych Emiterów;”,

d) ppkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11) udział w realizacji przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem systemu do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

12) nadzorowanie dalszych prac w zakresie eksploatacji użytkowej i doskonalenia systemu;”;

5) w pkt 4:

a) ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) może zapraszać do udziału w odprawach Zespołu osoby, których wiedza będzie przydatna do realizacji zadań Zespołu i zasięgać nieodpłatnie opinii ekspertów w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu, a także powoływać podzespoły (np. Grupy Eksperckie) do rozpatrywania spraw niewymagających obecności wszystkich członków Zespołu;”,

b) uchyla się ppkt 4,

c) ppkt 7otrzymuje brzmienie:

„7) dokona rozwiązania Zespołu po utworzeniu etatowych komórek zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu.”;

6) w pkt 5 uchyla się ppkt 6;

7) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dyrektorzy (dowódcy, szefowie, komendanci) wystąpią ze stosownym wnioskiem do odpowiednich dysponentów środków finansowych o zapewnienie w kolejnych planach finansowych, stosownie do swoich kompetencji, środków finansowych niezbędnych do opracowania, wdrożenia i eksploatacji systemu w podległych jednostkach organizacyjnych, a także na potrzeby zmian struktur organizacyjno-etatowych i szkolenie użytkowników oraz serwisu sprzętu.”.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA