REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 25 poz. 436

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 511/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, z późn. zm.2)), wprowadza się następujące zmiany

1) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) fundusz nagród uznaniowych i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 101.926 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 93.269 tys. zł, a na zapomogi 8.657 tys. zł (rozdział 75204);”;

2) w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w planie finansowym budżetu resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

b) w podziale planu finansowego budżetu resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 85, 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 324, poz.1386 i Nr 240, poz. 1429.

2) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w: Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 87, Nr 9, poz. 126, Nr 10, poz. 139, Nr 12, poz. 160, Nr 14, poz. 203, Nr 15, poz. 218, Nr 17, poz. 243, Nr 18, poz. 263, Nr 20, poz. 300, Nr 21, poz. 317 i Nr 22, poz. 328 i Nr 24, poz. 365, 371, 381 i 382.

Załącznik 1. [ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 511/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 grudnia 2011 r. (poz. 436)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

0

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-15 000

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

15 000

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

113 773 220

421

Zakup materiałów i wyposażenia

404 610

427

Zakup usług remontowych

-1 342 400

430

Zakup usług pozostałych

296

454

Składki do organizacji międzynarodowych

704

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

114 710 010

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-113 772 220

421

Zakup materiałów i wyposażenia

937 790

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-114 710 010

 

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność

-1 000

430

Zakup usług pozostałych

-1 000

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

0

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-15 000

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

15 000

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

113 773 220

421

Zakup materiałów i wyposażenia

404 610

427

Zakup usług remontowych

-1 342 400

430

Zakup usług pozostałych

296

454

Składki do organizacji międzynarodowych

704

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

114 710010

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-113 772 220

421

Zakup materiałów i wyposażenia

937 790

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-114 710 010

 

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność

-1 000

430

Zakup usług pozostałych

-1 000

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-12-31
  • Data obowiązywania: 2011-12-31
  • Z mocą od: 2011-12-29
  • Dokument traci ważność: 2012-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA