REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 25 poz. 444

Departament Kontroli

DECYZJA Nr 520/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie kontroli kompleksowej w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

§ 1.
Decyzja określa warunki prowadzenia kontroli kompleksowej w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej odpowiednio „komórkami organizacyjnymi” i „jednostkami organizacyjnymi”.
§ 2.
Kontrola kompleksowa jest przeprowadzana w celu dokonania oceny działalności bieżącej, przygotowania do działania zgodnego z przeznaczeniem oraz działalności gospodarczo-finansowej w jednostce (komórce) organizacyjnej.
§ 3.
1. Kontrolę kompleksową jednostek (komórek) organizacyjnych w resorcie obrony narodowej zarządza Minister Obrony Narodowej.

2. Dyrektor Departamentu Kontroli wykonuje zadania Ministra Obrony Narodowej wynikające z decyzji, z jego upoważnienia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wystąpienia pokontrolne zawierające ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości podpisuje Minister Obrony Narodowej.

§ 4.
Zwrotu środków bojowych i materiałowych, zużytych podczas realizowania czynności kontrolnych, w tym również zużytych przez inną jednostkę (komórkę) organizacyjną resortu obrony narodowej działającą na rzecz kontroli dokonuje zarządzający kontrolę w terminie 30 dni od zakończenia kontroli.
§ 5.
Kontrole kompleksowe przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
§ 6.
Kontrole kompleksowe przeprowadza się w oparciu o program oceny ustalony w odrębnych przepisach.
§ 7.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-12-31
  • Data obowiązywania: 2011-12-31
  • Z mocą od: 2012-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA