REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 25 poz. 449

UPOWAŻNIENIE Nr 62/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) i § 24 ust. 3 zarządzenia Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, w związku z § 20 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 21, poz. 270 z późn. zm.) upoważniam:

1. płk. Piotra NIDECKIEGO – dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej,
2. Pana Pawła MARKUSA – zastępcę dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej,

do:

1) pobierania adresowanych do Ministra Obrony Narodowej materiałów jawnych, a w szczególności korespondencji i innych przesyłek oraz dokumentów itp., w tym również materiałów opatrzonych adnotacją „do rąk własnych”;

2) pobierania adresowanych do Ministra Obrony Narodowej materiałów niejawnych, a w szczególności korespondencji i innych przesyłek oraz dokumentów itp., w tym również materiałów opatrzonych adnotacją „do rąk własnych”;

3) zapoznawania się z materiałami, o których mowa w ppkt 1 i 2, przedkładania ich Ministrowi Obrony Narodowej, a także ich dekretowania lub kierowania do wykonawców, organów lub podmiotów (wojskowych lub cywilnych), o ile treść lub przedmiot materiałów nie wymaga bezpośredniej (osobistej) dekretacji Ministra Obrony Narodowej, albo jeżeli Minister Obrony Narodowej polecił załatwienie sprawy osobie, o której mowa w pkt 1 lub 2.

Dekretacje lub pisma osób, o których mowa w pkt 1 i 2, powinny być podpisywane z zamieszczaniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” oraz oznaczeniem stopnia, imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby dokonującej dekretacji lub podpisującej pismo. Zadekretowane materiały, o których mowa w ppkt 1 i 2, powinny być przekazywane lub przesyłane wykonawcom, organom lub podmiotom za pośrednictwem właściwych kancelarii obsługujących Sekretariat Ministra Obrony Narodowej.

3. płk. Dariusza KLAJDĘ – szefa Zespołu Obsługi Korespondencji Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej

do:

pobierania adresowanych do Ministra Obrony Narodowej materiałów jawnych, a w szczególności korespondencji i innych przesyłek oraz dokumentów itp., w tym również materiałów opatrzonych adnotacją „do rąk własnych”.

4. ppłk. Tomasza ŚLIWIŃSKIEGO – starszego specjalistę w Zespole Obsługi Korespondencji Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej

do:

1) pobierania adresowanych do Ministra Obrony Narodowej materiałów jawnych, a w szczególności korespondencji i innych przesyłek oraz dokumentów itp., w tym również materiałów opatrzonych adnotacją „do rąk własnych”;

2) pobierania adresowanych do Ministra Obrony Narodowej materiałów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i „poufne”, a w szczególności korespondencji i innych przesyłek oraz dokumentów itp., w tym również materiałów opatrzonych adnotacją „do rąk własnych”;

3) zapoznawania się z materiałami, o których mowa w ppkt 1 i 2 – z wyłączeniem zapoznawania się z materiałami adresowanymi do Ministra Obrony Narodowej opatrzonymi adnotacją „do rąk własnych” – i ich przedkładania odpowiednio dyrektorowi Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej lub zastępcy dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej.

5. kmdr. por. Mariusza RYKOWSKIEGO – starszego specjalistę w Zespole Obsługi Korespondencji

do:

wykonywania czynności, o których mowa w pkt 4, w przypadku nieobecności ppłk. Tomasza Śliwińskiego.

6. Traci moc upoważnienie Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r.

7. Upoważnienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-12-30
  • Data obowiązywania: 2011-12-30
  • Z mocą od: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2012-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA