REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 157

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 131/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 273), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1.

 W załączniku Nr 4 „Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2012 rok” do decyzji budżetowej na rok 2012 Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. MON, poz. 110), ulegają zmianie wydatki o kwoty:

1) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2012 rok według paragrafów – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2012 rok według działów i rozdziałów – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 1. [PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG PARAGRAFÓW]

Załączniki do decyzji Nr 131/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (poz. 157)

Załącznik Nr 1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R.
WEDŁUG PARAGRAFÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(w zł)

§

Funkcja/
Zadanie/
Podzadanie

Wydatki realizowane

IWsp.SZ

DGW

DWS

OZ ŻW

DO

DB

WBE
Bydoszcz

Ogółem

307

11.1.1.

150 000

0

0

0

0

0

0

150 000

307

11.1.2.

250 000

0

0

0

0

0

0

250 000

307

11.1.3.

250 000

0

0

0

0

0

0

250 000

307

11.1.7.

5 000

2 000

0

0

0

–657 000

0

–650 000

401

11.1.1.

0

0

0

0

0

–3 293 242

0

–3 293 242

401

11.1.2.

811 000

0

0

0

0

0

0

811 000

401

11.1.4.

0

0

288 000

0

0

0

0

288 000

401

11.1.5.

0

0

0

–74 000

0

0

0

–74 000

401

11.1.6.

16 000

1 976 000

0

0

30 000

0

0

2 022 000

401

11.1.7.

560 000

2 086 000

0

0

0

–2 436 758

0

209 242

401

16.3.2.

0

37 000

0

0

0

0

0

37 000

411

11.1.1.

0

0

0

0

0

–557 743

0

–557 743

 

411

11.1.2.

123 000

0

0

0

0

0

0

123 000

411

11.1.4.

0

0

21 000

0

0

0

0

21 000

411

11.1.5.

0

0

0

11 000

0

0

0

11 000

411

11.1.6.

2 000

300 000

0

0

5 000

0

0

307 000

411

11.1.7.

85 000

80 000

0

0

0

–86 126

0

78 874

411

16.3.2.

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

412

11.1.1.

0

0

0

0

0

–90 131

0

–90 131

412

11.1.2.

20 000

0

0

0

0

0

0

20 000

412

11.1.4.

0

0

3 000

0

0

0

0

3 000

412

11.1.5.

0

0

0

2 000

0

0

0

2 000

412

11.1.6.

0

48 000

0

0

1 000

0

0

49 000

412

11.1.7.

14 000

13 000

0

0

0

0

0

27 000

412

16.3.2.

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

417

11.1.1.

–513 200

0

0

0

0

0

0

–513 200

417

11.1.2.

–115 520

0

0

0

0

0

0

–115 520

417

11.1.7.

628 720

0

0

0

0

0

0

628 720

418

11.1.6.

150 000

0

0

0

0

0

0

150 000

421

11.1.6.

0

340 000

0

0

0

0

0

340 000

422

11.1.5.

0

0

0

–440 000

0

0

0

–440 000

430

11.1.1.

–20 860 000

0

0

0

0

0

0

–20 860 000

430

11.1.2.

–2 576 000

0

0

0

0

0

0

–2 576 000

430

11.1.3.

–3 000 000

0

0

0

0

0

0

–3 000 000

430

11.1.6.

–15 350 000

0

0

0

0

0

0

–15 350 000

430

11.1.7.

27 436 000

0

0

0

0

0

0

27 436 000

 

430

14.1.1.

–1 000 000

0

0

0

0

–3 550 000

800 000

–3 750 000

435

11.1.6.

0

100 000

0

0

0

0

0

100 000

442

11.1.6.

0

–150 000

0

0

0

0

0

–150 000

459

11.1.7.

15 350 000

0

0

0

0

0

0

15 350 000

§

Funkcja/
Zadanie/
Podzadanie

Wydatki realizowane

WBE
Gdańsk

WBE
Kraków

WBE
Łódź

WBE
Olsztyn

WBE
Szczecin

WBE
Wrocław

WBE
Warszawa

Ogółem

307

11.1.7.

0

0

0

0

0

0

0

0

311

13.3.3.

0

0

–74 945

0

0

0

0

–74 945

311

13.3.4.

0

0

74 945

0

0

0

0

74 945

401

11.1.4.

0

0

0

0

0

0

0

0

401

11.1.5.

0

0

0

0

0

0

0

0

401

11.1.6.

0

0

0

0

0

0

0

0

401

11.1.7.

0

0

0

0

0

0

0

0

411

11.1.7.

0

0

0

0

0

0

0

0

412

11.1.7.

0

0

0

0

0

0

0

0

421

11.1.6.

0

0

0

0

0

0

0

0

422

11.1.5.

0

0

0

0

0

0

0

0

430

11.3.1.

0

0

0

0

0

0

0

0

430

14.1.1.

400 000

200 000

0

200 000

450 000

500 000

1 000 000

2 750 000

435

11.1.6.

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupa 3000

655 000

2 000

0

0

0

–657 000

0

0

Grupa 4000

2 181 000

5 036 000

312 000

–301 000

486 000

–9 514 000

1 800 000

0

 

Załącznik 2. [PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW]

Załącznik Nr 2

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(w zł)

Dział/
Roz-
dział

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

§

Funkcja/
Zadanie/
Podzadanie

IWsp.SZ

DGW

DWS

OZ ŻW

DO

DB

WBE
Bydoszcz

Ogółem

752

Obrona narodowa

 

2 436 000

4 838 000

312 000

–501 000

36 000

–10 671 000

800 000

–2 750 000

75201

Wojska Lądowe

 

–21 223 200

0

0

0

0

–3 941 116

0

–25 164 316

307

11.1.1.

150 000

 

 

 

 

 

 

150 000

401

11.1.1.

 

 

 

 

 

–3 293 242

 

–3 293 242

411

11.1.1.

 

 

 

 

 

–557 743

 

–557 743

412

11.1.1.

 

 

 

 

 

–90 131

 

–90 131

417

11.1.1.

–513 200

 

 

 

 

 

 

–513 200

430

11.1.1.

–20 860 000

 

 

 

 

 

 

–20 860 000

75202

Siły Powietrzne

 

–1 487 520

0

0

0

0

0

0

–1 487 520

307

11.1.2.

250 000

 

 

 

 

 

 

250 000

401

11.1.2.

811 000

 

 

 

 

 

 

811 000

411

11.1.2.

123 000

 

 

 

 

 

 

123 000

412

11.1.2.

20 000

 

 

 

 

 

 

20 000

417

11.1.2.

–115 520

 

 

 

 

 

 

–115 520

430

11.1.2.

–2 576 000

 

 

 

 

 

 

–2 576 000

75203

Marynarka Wojenna

 

–2 750 000

0

0

0

0

0

0

–2 750 000

307

11.1.3.

250 000

 

 

 

 

 

 

250 000

430

11.1.3.

–3 000 000

 

 

 

 

 

 

–3 000 000

 

75204

Centralne wsparcie

 

0

0

0

0

0

–3 179 884

–3 179 884

307

11.1.7.

 

 

 

 

 

–657 000

 

–657 000

401

11.1.7.

 

 

 

 

 

–2 436 758

 

–2 436 758

411

11.1.7.

 

 

 

 

 

–86 126

 

–86 126

75207

Żandarmeria Wojskowa

 

0

0

0

–501 000

0

0

0

–501 000

401

11.1.5.

 

 

 

–74 000

 

 

 

–74 000

411

11.1.5.

 

 

 

11 000

 

 

 

11 000

412

11.1.5.

 

 

 

2 000

 

 

 

2 000

422

11.1.5.

 

 

 

–440 000

 

 

 

–440 000

75208

Ordynariat Polowy WP

 

0

34 000

0

0

0

0

0

34 000

401

16.3.2.

 

29 000

 

 

 

 

 

29 000

411

16.3.2.

 

4 000

 

 

 

 

 

4 000

412

16.3.2.

 

1 000

 

 

 

 

 

1 000

75209

Prawosławny Ordynariat WP

 

0

7 000

0

0

0

0

0

7 000

401

16.3.2.

 

6 000

 

 

 

 

 

6 000

411

16.3.2.

 

1 000

 

 

 

 

 

1 000

75210

Ewangelickie
Duszpasterstwo
Wojskowe

 

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

401

16.3.2.

 

2 000

 

 

 

 

 

2 000

75213

Dowodzenie
i kierowanie
SZ RP

 

–15 182 000

2 614 000

0

0

36 000

0

0

–12 532 000

401

11.1.6.

16 000

1 976 000

 

 

30 000

 

 

2 022 000

411

11.1.6.

2 000

300 000

 

 

5 000

 

 

307 000

412

11.1.6.

 

48 000

 

 

1 000

 

 

49 000

418

11.1.6.

150 000

 

 

 

 

 

 

 

421

11.1.6.

 

340 000

 

 

 

 

 

340 000

430

11.1.6.

–15 350 000

 

 

 

 

 

 

–15 350 000

435

11.1.6.

 

100 000

 

 

 

 

 

100 000

442

11.1.6.

 

–150 000

 

 

 

 

 

–150 000

 

75217

Służba Wywiadu Wojskowego

 

0

0

0

0

0

0

0

0

430

11.3.1.

 

 

 

 

 

 

 

0

75218

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

 

0

0

0

0

0

0

0

0

406

11.3.2.

 

 

 

 

 

 

 

0

75219

Wojska Specjalne

 

0

0

312 000

0

0

0

0

312 000

401

11.1.4.

 

 

288 000

 

 

 

 

288 000

411

11.1.4.

 

 

21 000

 

 

 

 

21 000

412

11.1.4.

 

 

3 000

 

 

 

 

3 000

75220

Zabezpieczenie wojsk

 

43 449 720

0

0

0

0

0

0

43 449 720

307

11.1.7.

5 000

 

 

 

 

 

 

5 000

417

11.1.7.

658 720

 

 

 

 

 

 

658 720

430

11.1.7.

27 436 000

 

 

 

 

 

 

27 436 000

459

11.1.7.

15 350 000

 

 

 

 

 

 

15 350 000

75295

Pozostała działalność

 

–371 000

2 181 000

0

0

0

–3 550 000

800 000

–940 000

307

11.1.7.

 

2 000

 

 

 

 

 

2 000

401

11.1.7.

560 000

2 086 000

 

 

 

 

 

2 646 000

411

11.1.7.

85 000

80 000

 

 

 

 

 

165 000

412

11.1.7.

14 000

13 000

 

 

 

 

 

27 000

417

11.1.7.

–30 000

 

 

 

 

 

 

–30 000

430

14.1.1.

–1 000 000

 

 

 

 

–3 550 000

800 000

–3 750 000

Dział/
Roz-
dział

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

Ogółem

§

Funkcja/
Zadanie/
Podzadanie

WBE
Gdańsk

WBE
Kraków

WBE
Łódź

WBE
Olsztyn

WBE
Szczecin

WBE
Wrocław

WBE
Warszawa

752

Obrona narodowa

 

400 000

200 000

0

200 000

450 000

500 000

1 000 000

2 750 000

75295

Pozostała działalność

 

400 000

200 000

 

200 000

450 000

500 000

1 000 000

2 750 000

 

 

430

14.1.1.

400 000

200 000

 

200 000

450 000

500 000

1 000 000

2 750 000

753

Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne

 

0

0

0

0

0

0

0

0

75301

Świadczenia
pieniężne
z zaopatrzenia
emerytalnego

 

 

 

–74 945

 

 

 

 

–74 945

311

13.3.3.

 

 

–74 945

 

 

 

 

–74 945

75302

Uposażenia
prokuratorów
w stanie
spoczynku

 

 

 

74 945

 

 

 

 

74 945

311

13.3.4.

 

 

74 945

 

 

 

 

74 945

Grupa 3000

655 000

2 000

0

0

0

–657 000

0

0

Grupa 4000

2 181 000

5 036 000

312 000

–301 000

486 000

–9 514 000

1 800 000

0

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-27
  • Data wejścia w życie: 2012-04-27
  • Data obowiązywania: 2012-04-27
  • Z mocą od: 2012-04-25
  • Dokument traci ważność: 2012-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA