REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 162

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

ZARZĄDZENIE NR 26/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu realizacji wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej o przeprowadzenie kontroli operacyjnej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 22 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1)) zarządza się co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Nr 3 l/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie sposobu i trybu realizacji wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej o przeprowadzenie kontroli operacyjnej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 237) załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU KOMENDANTA GŁÓWNEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DO SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO O REALIZACJĘ/PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załączniki do zarządzenia Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 kwietnia 2012 r. (poz. 162 )

Załącznik Nr 1

WZÓR
WNIOSKU KOMENDANTA GŁÓWNEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DO SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO O REALIZACJĘ/PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR WNIOSKU KOMENDANTA GŁÓWNEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DO SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO O REALIZACJĘ/PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ W TRYBIE NIECIERPIĄCYM ZWŁOKI]

Załącznik Nr 2

WZÓR
WNIOSKU KOMENDANTA GŁÓWNEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DO SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO O REALIZACJĘ/PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ W TRYBIE NIECIERPIĄCYM ZWŁOKI

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-27
  • Data wejścia w życie: 2012-05-12
  • Data obowiązywania: 2012-05-12
  • Dokument traci ważność: 2017-03-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA