REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 223

UPOWAŻNIENIE Nr 31/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 czerwca 2012 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), upoważniam

Panią BEATĘ OCZKOWICZ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ
do SPRAW INFRASTRUKTURY

do:

1) wydawania opinii, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.);

2) wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń wynikających z ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami majątkowymi Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późn. zm.);

3) wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach dotyczących wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia oraz uchylenia lub zmiany decyzji i postanowień w zakresie związanym z decyzjami lub postanowieniami, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego pełnomocnictwa.

W sprawach przekazanych niniejszym upoważnieniem Podsekretarz Stanu podpisuje decyzje, postanowienia i zaświadczenia z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" oraz uwierzytelnia odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-15
  • Data wejścia w życie: 2012-06-15
  • Data obowiązywania: 2012-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA