REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 276

Departament Spraw Socjalnych

DECYZJA NR 208/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 lipca 2012 r.

w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz zgodnie z pkt 2 upoważnienia Nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2011 r. dla Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – ustala się, co następuje:

1. Uruchamia się środki finansowe w kwocie 3.600.000 zł – z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

2. Wysokość środków, o których mowa w pkt 1, dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych określa załącznik do decyzji.

3. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych opiniuje wnioski o zapomogi przyznawane przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Załącznik 1. [PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZAPOMOGI DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH]

Załącznik do decyzji Nr 208/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 lipca 2012 r. (poz. 276).

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZAPOMOGI DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Lp.

Dysponent

Limit w zł

1

2

3

1.

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,w tym:

3.000.000

Dowódca Wojsk Lądowych

1.700.000

Dowódca Sił Powietrznych

600.000

Dowódca Marynarki Wojennej

300.000

2.

Dowódca Garnizonu Warszawa

210.000

3

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej,

w tym:

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

120.000

120.000

4.

Dowódca Wojsk Specjalnych

120.000

5.

Dowódca Operacyjny SZ

90.000

6.

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

40.000

7.

Szef Służby Wywiadu Wojskowego

20.000

8.

OGÓŁEM

3.600.000

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z planem finansowym dysponenta części na 2012 r. – na wypłatę zapomóg dla żołnierzy zawodowych (członków ich rodzin) przewidziano środki w wysokości 8.925.000 zł.

Niniejsza decyzja uruchamia II transzę środków na zapomogi. Z ogólnej sumy środków do dyspozycji dysponentów uruchomiono w niej ok. 40% planowanych środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Projekt zakłada uruchomienie środków do dyspozycji Dowódcy Wojsk Lądowych, Dowódcy Sił Powietrznych, Dowódcy Marynarki Wojennej, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dowódcy Wojsk Specjalnych, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Uwzględniając aktualną sytuację socjalno-bytową rodzin wojskowych, projektowana decyzja będzie jednym z funkcjonujących w resorcie obrony narodowej programów socjalnych, adresowanym przede wszystkim do rodzin żołnierzy znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej lub doświadczonych nieprzewidzianym zdarzeniem losowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-19
  • Data wejścia w życie: 2012-07-19
  • Data obowiązywania: 2012-07-19
  • Z mocą od: 2012-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA