REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 292

UPOWAŻNIENIE Nr 39 /MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 lipca 2012 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)), w związku z art. 15 ust. 6 i 7 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528), upoważniam

Pana Waldemara SKRZYPCZAKA
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji

do:

1) wydawania decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z postanowień ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) ogłaszania wykazu jednostek badawczych oraz wykazu jednostek certyfikujących posiadających akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytację OiB) wraz z zakresem udzielonej tym jednostkom akredytacji OiB w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej;

3) podpisywania certyfikatów akredytacji OiB.

W sprawach przekazanych niniejszym upoważnieniem, decyzje oraz dokumenty Podsekretarz Stanu podpisuje z zamieszczeniem klauzuli z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” oraz uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 185, poz. 1100.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-31
  • Data wejścia w życie: 2012-07-31
  • Data obowiązywania: 2012-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA