REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 364

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 288/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 września 2012 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 273), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2012 Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. MON poz. 110, z późn. zm.2)), w załączniku Nr 4 „Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2012 rok”, ulegają zmianie wydatki:

1) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2012 r. według paragrafów – o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2012 r. według działów i rozdziałów – o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 157, poz. 193, poz. 224, poz. 238, poz. 286, poz. 312 i poz. 345.

Załącznik 1. [PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WG PARAGRAFÓW]

Załączniki do decyzji Nr 288 /MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26.09.2012 r. (poz. 364).

Załącznik Nr 1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R.
WG PARAGRAF
ÓW

(w zł)

Wydatki realizowane

DA

DB

DGW

D

OZ?W

DWS

IWsp.S

SSKW

WBE KRAKÓW

WBE OLSZTYN

WBE SZCZECIN

WBE
WA-WA

WBE ZIELONA GÓRA

Ogółem

 

 

 

 

 

 

17 500

 

 

 

 

 

 

17 500

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

-42 500

 

2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

-35 000

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

-30 000

30 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

-20 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

-2

1

0

 

 

 

 

 

 

-1 818 778

 

 

 

 

 

 

-1 818 778

 

 

 

 

 

 

-242 021

 

 

 

 

 

 

-242 021

 

 

 

 

 

 

-4 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-270 717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-270 717

 

-6 460 400

 

 

 

 

8 315 669

 

 

 

 

 

 

1 855 269

 

 

 

900 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 000

 

 

 

 

 

 

649 720

 

 

 

 

 

 

649 720

 

-1 073 473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 073 473

 

 

-9 757 991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9 757 991

 

10 735 024

-539 482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 195 542

 

 

 

 

 

 

4 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-437 551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-437 551

 

 

 

 

 

 

11 000 000

 

 

 

 

 

 

11 000 000

 

 

-43 524

 

 

 

200 000

 

 

 

 

 

 

156 476

 

-300 000

675 357

 

 

 

1 100 000

 

 

 

 

 

 

1 475 357

 

 

 

300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000

 

 

 

 

 

 

1 743 524

 

 

 

 

 

 

1 743 524

 

 

-6 137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6

 

-44 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-44 000

 

 

 

44 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 000

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

6

 

17 000

 

 

-17 000

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

-9 782

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

9

 

 

-1 872 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 872 000

 

1 196 643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 196 643

 

-420 000

 

 

 

 

 

 

70 000

200 000

150 000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

6 000 000

 

 

 

 

 

 

6 000 000

-42 500

-30 000

32 500

-20 000 000

2

2

32 500

2

32

0

0

-2

1

-20 000 000

0

3 650 794

-12 261 827

1 244 000

-17 000

0

26 964 033

0

70 000

200 000

150 000

0

0

20 000 000

-42 500

3 620 794

-12 229 327

-18 756 000

-14 500

2

26 996 533

2

70 320

200 000

150 000

-2

1

0

 

Załącznik 2. [PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW]

Załącznik Nr 2

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

(w zł)

Dział / Rozdział

§

Funkcja / Zadanie / Podzadanie

DA

DB

DGW

DO

OZŻW

DWS

IW SZ

Ogółem

752

Obrona narodowa

-42 500

3 603 794

-12 229 327

-18 756 000

2 500

2 500

26 996 533

-422 500

75201

Wojska Lądowe

 

 

 

 

 

 

9 198 722

9 198 722

304

11.1.1

 

 

 

 

 

 

17 500

17 500

401

11.1.1

 

 

 

 

 

 

-1 818 778

-1 818 778

411

11.1.1

 

 

 

 

 

 

10 000 000

11 000 000

75202

Siły Powietrzne

 

 

 

 

 

 

2 414 163

2 414 163

304

11.1.2

 

 

 

 

 

 

5 000

5 000

401

11.1.2

 

 

 

 

 

 

649 720

649 720

411

11.1.2

 

 

 

 

 

 

1 743 524

1 743 524

412

11.1.2

 

 

 

 

 

 

6 137

6 137

414

11.1.2

 

 

 

 

 

 

9 782

9 782

75203

Marynarka Wojenna

 

 

 

 

 

 

-4 237 021

-4 237 021

304

11.1.3

 

 

 

 

 

 

5 000

5 000

401

11.1.3

 

 

 

 

 

 

-242 021

-242 021

406

11.1.3

 

 

 

 

 

 

-4 000 000

-4 000 000

75204

Centralne wsparcie

 

5 097 267

357

 

 

 

 

5 097 624

307

11.1.7

 

-30 000

 

 

 

 

 

-30 000

401

11.1.7

 

-6 460 400

 

 

 

 

 

-6 460 400

405

11.1.7

 

10 735 024

 

 

 

 

 

10 735 024

411

11.1.7

 

-300 000

357

 

 

 

 

-299 643

412

11.1.7

 

-44 000

 

 

 

 

 

-44 000

430

11.1.7

 

1 196 643

 

 

 

 

 

1 196 643

75207

Żandarmeria Wojskowa

 

 

 

 

2 500

 

 

2 500

304

11.1.5

 

 

 

 

2 500

 

 

2 500

75213

Dowodzenie i kierowanie SZ RP

 

 

-10 525 702

 

 

 

200 000

-10 325 702

401

11.1.6

 

 

-270 717

 

 

 

 

-270 717

405

11.1.6

 

 

-9 757 991

 

 

 

 

-9 757 991

407

11.1.6

 

 

-437 551

 

 

 

 

-437 551

411

11.1.6

 

 

-43 524

 

 

 

200 000

156 476

412

11.1.6

 

 

-6 137

 

 

 

 

-6 137

414

11.1.6

 

 

-9 782

 

 

 

 

-9 782

75216

Wojskowe Misje Pokojowe

 

 

-1 872 000

-18 756 000

 

 

 

-20 628 000

307

11.4.2

 

 

 

-20 000 000

 

 

 

-20 000 000

401

11.4.2

 

 

 

900 000

 

 

 

900 000

411

11.4.2

 

 

 

300 000

 

 

 

300 000

412

11.4.2

 

 

 

44 000

 

 

 

44 000

428

11.4.1

 

 

-1 872 000

 

 

 

 

-1 872 000

75219

Wojska Specjalne

 

 

 

 

 

2 500

 

2 500

304

11.1.4

 

 

 

 

 

2 500

 

2 500

75220

Zabezpieczenie wojsk

 

-1 073 473

6 000

 

 

 

18 256 796

17 189 323

304

11.1.7

 

 

 

 

 

 

5 000

5 000

307

11.1.7

 

 

6 000

 

 

 

 

6 000

401

11.1.7

 

 

 

 

 

 

8 351 796

8 351 796

402

11.1.7

 

-1 073 473

 

 

 

 

 

-1 073 473

406

11.1.7

 

 

 

 

 

 

3 000 000

3 000 000

411

11.1.7

 

 

 

 

 

 

900 000

900 000

459

11.1.7

 

 

 

 

 

 

6 000 000

6 000 000

75295

Pozostała działalność

-42 500

-420 000

162 018

 

 

 

1 163 873

863 391

304

11.1.7

-42 500

 

2 500

 

 

 

 

-40 000

307

11.1.7

 

 

24 000

 

 

 

 

24 000

401

11.1.7

 

 

 

 

 

 

-36 127

-36 127

405

11.1.7

 

 

-539 482

 

 

 

 

-539 482

406

11.1.7

 

 

 

 

 

 

1 000 000

1 000 000

411

11.1.7

 

 

675 000

 

 

 

200 000

875 000

430

14.1.1

 

-420 000

 

 

 

 

 

-420 000

851

Ochrona zdrowia

 

17 000

 

 

-17 000

 

 

0

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

17 000

 

 

-17 000

 

 

0

413

11.1.8

 

17 000

 

 

-17 000

 

 

0

grupa 3000

-42 500

-30 000

32 500

-20 000 000

2 500

2 500

32 500

-20 002 500

grupa 4000

0

3 650 794

-12 261 827

1 244 000

-17 000

0

26 964 033

19 580 000

RAZEM

-42 500

3 620 794

-12 229 327

-18 756 000

-14 500

2 500

26 996 533

-422 500

Dział / Rozdział

§

Funkcja / Zadanie / Podzadanie

SSKW

WBE KRAKÓW

WBE OLSZTYN

WBE SZCZECIN

WBE WA-WA

WBE ZIELONA GÓRA

Ogółem

752

Obrona narodowa

2 500

70 000

200 000

150 000

0

0

422 500

75218

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

2 500

 

 

 

 

 

2 500

304

11.3.2

2 500

 

 

 

 

 

2 500

75295

Pozostała działalność

 

70 000

200 000

150 000

 

 

420 000

304

11.1.7

 

 

 

 

 

 

 

307

11.1.7

 

 

 

 

 

 

 

401

11.1.7

 

 

 

 

 

 

 

405

11.1.7

 

 

 

 

 

 

 

411

11.1.7

 

 

 

 

 

 

 

430

14.1.1

 

70 000

200 000

150 000

 

 

420 000

753

Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne

 

320

 

 

-2 018

1 698

0

75301

Świadczenia pieniężne z zaop. emerytalnego

 

320

 

 

-2 018

1 698

0

311

13.1.1

 

320

 

 

-2 018

1 698

0

grupa 3000

2 500

320

0

0

-2 018

1 698

2 500

grupa 4000

0

70 000

200 000

150 000

0

0

420 000

RAZEM

2 500

70 320

200 000

150 000

-2 018

1 698

422 500

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-26
  • Data wejścia w życie: 2012-09-26
  • Data obowiązywania: 2012-09-26
  • Z mocą od: 2012-09-26
  • Dokument traci ważność: 2012-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA