REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 83

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 75/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 marca 2013 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2013 Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2013 r. (Dz. Urz. MON poz. 49 i 55), w załączniku Nr 4 „Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2013 rok”, ulegają zmianie wydatki:

1) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według paragrafów – o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według działów i rozdziałów – o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.


Załącznik 1. [PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG PARAGRAFÓW]

Załączniki do decyzji Nr 75 /MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27.03.2013 r. (poz. 83)

Załącznik Nr 1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG PARAGRAFÓW

(w zł)

§

Funkcja Zadanie / Podzada-nie

Wydatki realizowane

IWSP

DGW

DO

DWS

OZ ŻW

SWW

SKW

DA

DB

Ogółem

30

11.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 516 000

-1 516 000

30

11.3.1.

 

 

200 000

 

 

 

 

 

 

200 000

30

11.1.7.

 

1 116 000

 

 

 

 

 

 

 

1 116 000

30

22.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

200 000

 

200 000

30

11.1.1.

 

-50 000

 

 

 

 

 

 

 

-50 000

30

11.1.6.

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

50 000

40

9.2.1

 

38 700

 

 

 

 

 

 

 

38 700

40

11.1.1.

3

-865 000

 

 

 

 

 

 

-4 484 094

-5 345 394

40

11.1.4.

9 366 594

888 300

 

 

 

 

 

 

 

10 254 894

40

11.1.5.

 

19 700

 

 

-32 000

 

 

 

 

-12 300

40

11.1.7.

 

 

 

 

260 000

 

 

 

 

260 000

40

13.2.4.

 

40 200

 

 

 

 

 

 

 

40 200

40

11.1.4.

-5 166 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 166 000

40

22.2.2.

 

40 900

 

 

 

 

 

 

 

40 900

40

11.1.1.

-4

 

 

 

 

 

 

 

 

-4

40

11.1.4.

-106 300

 

 

 

 

 

 

 

 

-106 300

40

11.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 318 000

-5 318 000

40

11.2.1.

 

 

 

 

 

3 500 000

 

 

 

3 500 000

40

11.2.2.

 

 

 

 

 

 

1 818 000

 

 

1 818 000

40

11.1.4.

 

-20 000

 

 

 

 

 

 

 

-20 000

40

22.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

20 000

 

20 000

40

11.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

-152 000

-152 000

40

11.2.2.

 

 

 

 

 

 

152 000

 

 

152 000

41

11.1.1.

-10 300

-149 000

 

 

 

 

 

 

-132 100

-291 400

41

11.1.3.

 

 

 

564 000

 

 

 

 

 

564 000

41

11.1.4.

10 300

158 400

 

 

 

 

 

 

 

168 700

41

11.1.5.

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

41

11.1.7.

 

 

 

 

45 000

 

 

 

 

45 000

41

13.2.4.

 

7

 

 

 

 

 

 

-574 000

-566 900

41

22.2.2.

 

7

 

 

 

 

 

 

 

7

41

9.2.1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

41

11.1.1.

-1

-21 000

 

 

 

 

 

 

-10 800

-33 300

41

11.1.3.

 

 

 

60 000

 

 

 

 

 

60 000

41

11.1.4.

1

22 300

 

 

 

 

 

 

 

23 800

41

11.1.5.

 

500

 

 

 

 

 

 

 

50

41

11.1.7.

 

 

 

 

6

 

 

 

 

6

41

13.2.4.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

41

22.2.2.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

43

11.1.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

43

11.1.6.

 

 

 

 

 

 

 

401 000

-401 000

0

43

11.4.2.

 

 

 

 

 

 

 

1 090 000

-1 150 000

-60 000

44

11.4.2.

 

 

 

 

 

 

 

60 000

 

60 000

45

11.3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

47

11.1.3.

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

10 000

Grupa 3000

0

1 116 000

200 000

0

0

0

0

200 000

-1 516 000

0

Grupa 4000

4 093 294

174 700

0

634 000

279 000

3 500 000

1 970 000

1 571 000

-12 221 994

0

Razem

4 093 294

1 290 700

200 000

634 000

279 000

3 500 000

1 970 000

1 771 000

-13 737 994

0

 

Załącznik 2.

Załącznik Nr 2

Dział/ Roz-dział

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

§

Funkcja / Zadanie / Podzada-nie

IWsp.SZ

DGW

DOSZ

DWS

OZŻW

SWW

SKW

DA

DB

Ogółem

752

 

 

4 093 294

1 289 500

200 000

634 000

279 000

3 500 000

1 970 000

1 771 000

-13 737 994

-1 200

75201

 

 

4 374 511

 

 

 

 

 

 

 

 

4 374 511

401

11.1.1.

32 000

 

 

 

 

 

 

 

 

32 000

401

11.1.4.

4 342 511

 

 

 

 

 

 

 

 

4 342 511

75202

 

 

2 096 705

 

 

 

 

 

 

 

 

2 096 705

401

11.1.4.

2 096 705

 

 

 

 

 

 

 

 

2 096 705

75203

 

 

2 040 323

 

 

 

 

 

 

 

 

2 040 323

401

11.1.4.

2 040 323

 

 

 

 

 

 

 

 

2 040 323

75204

 

 

-300 000

-1 135 000

 

 

 

 

 

1 551 000

-9 253 900

-9 137 900

304

11.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 516 000

-1 516 000

307

11.1.1.

 

-100 000

 

 

 

 

 

 

 

-100 000

401

11.1.1.

 

-865 000

 

 

 

 

 

 

 

-865 000

401

11.1.4.

-300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-300 000

405

11.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 318 000

-5 318 000

407

11.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

-152 000

-152 000

411

11.1.1.

 

-149 000

 

 

 

 

 

 

-132 100

-281 100

411

13.2.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

-574 000

-574 000

412

11.1.1.

 

-21 000

 

 

 

 

 

 

-10 800

-31 800

430

11.1.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

430

11.1.6.

 

 

 

 

 

 

 

401 000

-401 000

0

430

11.4.2.

 

 

 

 

 

 

 

1 090 000

-1 150 000

-60 000

441

11.4.2.

 

 

 

 

 

 

 

60 000

 

60 000

454

11.3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

75207

 

 

 

 

 

 

279 000

 

 

 

 

279 000

401

11.1.5.

 

 

 

 

-32 000

 

 

 

 

-32 000

401

11.1.7.

 

 

 

 

260 000

 

 

 

 

260 000

 

411

11.1.7.

 

 

 

 

45 000

 

 

 

 

45 000

412

11.1.7.

 

 

 

 

6 000

 

 

 

 

6 000

75213

 

 

-1 578 800

-10 000

 

 

 

 

 

 

 

-1 588 800

401

11.1.1.

-28 300

 

 

 

 

 

 

 

 

-28 300

401

11.1.4.

-1 423 000

-29 700

 

 

 

 

 

 

 

-1 452 700

401

11.1.5.

 

19 700

 

 

 

 

 

 

 

19 700

404

11.1.1.

-4 700

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 700

404

11.1.4.

-111 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-111 000

411

11.1.1.

-10 300

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 300

412

11.1.1.

-1 500

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 500

75216

 

 

 

 

200 000

 

 

 

 

 

 

200 000

304

11.3.1.

 

 

200 000

 

 

 

 

 

 

200 000

75217

 

 

 

 

 

 

 

3 500 000

 

 

 

3 500 000

405

11.2.1.

 

 

 

 

 

3 500 000

 

 

 

3 500 000

75218

 

 

 

 

 

 

 

 

1 970 000

 

 

1 970 000

405

11.2.2.

 

 

 

 

 

 

1 818 000

 

 

1 818 000

407

11.2.2.

 

 

 

 

 

 

152 000

 

 

152 000

75219

 

 

 

 

 

634 000

 

 

 

 

 

634 000

411

11.1.3.

 

 

 

564 000

 

 

 

 

 

564 000

412

11.1.3.

 

 

 

60 000

 

 

 

 

 

60 000

478

11.1.3.

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

10 000

75220

 

 

-4 000 618

50 000

 

 

 

 

 

 

-4 484 094

-8 434 712

307

11.1.6.

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

50 000

401

11.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 484 094

-4 484 094

401

11.1.4.

1 148 882

 

 

 

 

 

 

 

 

1 148 882

402

11.1.4.

-5 166 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 166 000

404

11.1.4.

4 700

 

 

 

 

 

 

 

 

4 700

411

11.1.4.

10 300

 

 

 

 

 

 

 

 

10 300

412

11.1.4.

1 500

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500

75295

 

 

1461 173

2 384 500

 

 

 

 

 

220 000

 

4 065 673

304

11.1.7.

 

1 116000

 

 

 

 

 

 

 

1 116 000

304

22.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

200 000

 

200 000

307

11.1.1.

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

50 000

401

9.2.1.

 

38 700

 

 

 

 

 

 

 

38 700

401

11.1.4.

1 461 173

918 000

 

 

 

 

 

 

 

2 379 173

401

13.2.4.

 

40 200

 

 

 

 

 

 

 

40 200

402

22.2.2.

 

40 900

 

 

 

 

 

 

 

40 900

406

11.1.4.

 

-20 000

 

 

 

 

 

 

 

-20 000

406

22.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

20 000

 

20 000

411

11.1.4.

 

158 400

 

 

 

 

 

 

 

158 400

411

11.1.5.

 

3 500

 

 

 

 

 

 

 

3 500

411

13.2.4.

 

7 100

 

 

 

 

 

 

 

7 100

411

22.2.2.

 

7 100

 

 

 

 

 

 

 

7 100

412

9.2.1.

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

1 000

412

11.1.4.

 

22 300

 

 

 

 

 

 

 

22 300

412

11.1.5.

 

500

 

 

 

 

 

 

 

500

412

13.2.4.

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

1 000

412

22.2.2.

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

1 000

Grupa 3000

0

1 116 000

200 000

0

0

0

0

200 000

-1 516 000

0

Grupa 4000

4 093 294

174 700

0

634 000

279 000

3 500 000

1 970 000

1 571 000

-12 221 994

0

RAZEM

4 093 294

1 290 700

200 000

634 000

279 000

3 500 000

1 970 000

1 771 000

-13 737 994

0

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-28
  • Data wejścia w życie: 2013-03-28
  • Data obowiązywania: 2013-03-28
  • Z mocą od: 2013-03-27
  • Dokument traci ważność: 2013-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA