REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 305

Departament Wychowania i promocji Obronności

DECYZJA Nr 342/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia Święta Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303), § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. poz. 1971)) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) w celu zachowania chlubnego dziedzictwa zapisanego w tradycjach orężnych – ustala się, co następuje:

1. Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

1) Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy, Świeciu i Krośnie (1930–1939);

2) Konspiracyjnej Szkoły Małoletnich Lotnictwa (1942–1945);

3) Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (2004–2010).

2. Ustanawia się Święto Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w dniu 3 września.

3. Traci moc decyzja Nr 161/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia daty dorocznego Święta Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2010 r. Nr 9, poz. 101).

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321, z 2009 r. Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 157 i Nr 19, poz. 211, z 2010 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 5, poz. 50, z 2011 r. Nr 14, poz. 196 oraz z 2012 r. poz. 384.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-19
  • Data wejścia w życie: 2013-12-04
  • Data obowiązywania: 2013-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA