REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 311

Służba Wywiadu Wojskowego

ZARZĄDZENIE Nr 34/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu Służbie Wywiadu Wojskowego w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Podmiotowi leczniczemu Służbie Wywiadu Wojskowego w Warszawie nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [Statut podmiotu leczniczego Służba Wywiadu Wojskowego w Warszawie]

Załącznik do zarządzenia Nr 34/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 listopada 2013 r. (poz. 311)

STATUT
Podmiotu leczniczego Służba Wywiadu Wojskowego w Warszawie

§ 1.

1. Służba Wywiadu Wojskowego, będąca centralnym urzędem administracji rządowej, w zakresie wykonywanej działalności leczniczej jest podmiotem leczniczym w formie jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), zwanej dalej „ustawą”, utworzonym zarządzeniem Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie utworzenia przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 139).

2. Działalność lecznicza jest prowadzona przez Ambulatorium Służby Wywiadu Wojskowego, zwane dalej „Ambulatorium SWW”.

3. Podmiot leczniczy Służba Wywiadu Wojskowego w Warszawie może używać nazwy: „Ambulatorium Służby Wywiadu Wojskowego”.

4. Siedzibą Ambulatorium SWW jest miasto Warszawa.

5. Obszarem działania Ambulatorium SWW jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez Ambulatorium SWW określa regulamin organizacyjny Ambulatorium SWW.

7. Ambulatorium SWW używa pieczęci podłużnej o treści: „Służba Wywiadu Wojskowego –Ambulatorium”, z adresem.

§ 2.

Ambulatorium SWW działa na podstawie ustaw, statutu oraz „Regulaminu organizacyjnego” Ambulatorium SWW.

§ 3.

1. Celem Ambulatorium SWW jest udzielanie świadczeń zdrowotnych funkcjonariuszom, żołnierzom i pracownikom Służby Wywiadu Wojskowego, w zakresie szczepień ochronnych, opieki stomatologicznej oraz medycyny pracy.

2. Ambulatorium SWW zapewnia także wsparcie medyczne przy realizacji ustawowych zadań Służby Wywiadu Wojskowego.

3. Ambulatorium SWW udziela również świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

§ 4.

1. Do zadań własnych Ambulatorium SWW należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

2. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Ambulatorium SWW określa „Regulamin organizacyjny” Ambulatorium SWW.

§ 5.

Działalnością Ambulatorium SWW kieruje Szef Służby Wywiadu Wojskowego za pośrednictwem dyrektora Biura Finansowo-Logistycznego Służby Wywiadu Wojskowego i przy pomocy Kierownika Ambulatorium SWW.

§ 6.

W skład Ambulatorium SWW mogą wchodzić, w szczególności:

1) gabinet lekarski;

2) gabinet stomatologiczny;

3) gabinet zabiegowy;

4) gabinet profilaktyczny (medycyna pracy).

§ 7.

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz sposób kierowania Ambulatorium SWW określa Szef Służby Wywiadu Wojskowego w „Regulaminie organizacyjnym” Ambulatorium SWW.

§ 8.

Działalność Ambulatorium SWW jest finansowana ze środków budżetowych Służby Wywiadu Wojskowego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-26
  • Data wejścia w życie: 2013-12-11
  • Data obowiązywania: 2013-12-11
  • Dokument traci ważność: 2023-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA