REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 320

Departament Prawny

DECYZJA Nr 357/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 listopada 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 253/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 314, 375 i 413 oraz z 2013 r. poz. 265) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2:

a) w ppkt 1 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) Departament Polityki Zbrojeniowej;”,

b) uchyla się ppkt 4;

2) w pkt 3:

a) w ppkt 1:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) uczestniczenia – w imieniu Ministra Obrony Narodowej – w posiedzeniach stałego komitetu Rady Ministrów i Komitetu do Spraw Umów Offsetowych,”,

– po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) koordynowania w państwie – w imieniu Ministra Obrony Narodowej – prac związanych z Programem Mobilizacji Gospodarki;”,

b) po ppkt 3 dodaje się ppkt 4 w brzmieniu:

„4) pełni funkcję Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia.”;

3) uchyla się pkt 5.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-29
  • Data wejścia w życie: 2013-11-29
  • Data obowiązywania: 2013-11-29
  • Dokument traci ważność: 2014-01-09

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA