REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 327

Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia

DECYZJA Nr 370/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie organizacji, zadań i funkcjonowania Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu uregulowania zasad pozyskiwania informacji niezbędnych do oceny skutków użycia broni masowego rażenia (BMR) oraz innych zdarzeń skutkujących wystąpieniem skażeń, a także alarmowania, ostrzegania i meldowania (powiadamiania) wojsk własnych i sojuszniczych, jak również planowania i organizowania obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR) w czasie pokoju, kryzysu i wojny, ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 276/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie organizacji, zadań i funkcjonowania Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 15, poz. 195) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych określi strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres zadań oraz zasady funkcjonowania SWS SZ RP.”;

2) w pkt 6 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Szef Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zwany dalej „Organizatorem SWS SZ RP”;”;

3) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Ośrodkami analizy skażeń są komórki funkcjonalne systemu wykrywania skażeń, występujące na poszczególnych szczeblach dowodzenia, przeznaczone do koordynacji działania podległych elementów systemu oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji o uderzeniach BMR, o skażeniach, a także źródłach zagrożeń ich wystąpieniem.”;

4) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16. W sytuacji zaistnienia bezpośredniego niebezpieczeństwa lub nagłego wystąpienia skażeń, osiągania gotowości do podjęcia działań oraz w wyższych stanach gotowości bojowej, a także realizacji zadań w ramach Zarządzania Kryzysowego przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, na wniosek Organizatora Systemu, może wydać rozkaz o wzmocnieniu sił PWO.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-10
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2022-04-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA