REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 335

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 378/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 i 938), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169 i 1212) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2013 Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 49, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4 „Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2013 rok”, ulegają zmianie wydatki:

a) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według paragrafów – o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według działów i rozdziałów – o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2013 r. – resortu Obrony Narodowej w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” – o stany limitów określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2013 r. poz. 55, 83, 120, 143, 149, 161, 197, 211, 240, 241, 271, 277 i 313.

Załącznik 1. [PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG PARAGRAFÓW]

Załączniki do decyzji Nr 378 /MON
Ministra Obrony Narodowej
z dn. 11 grudnia 2013 r. (poz. 335)

Załącznik Nr 1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R.
WEDŁUG PARAGRAFÓW

(w zł)

§

Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie

Wydatki realizowane

Ogółem

DA

DB

DGW

DO

DWS

IWSZ

NCK

OZŻW

SKW

SWW

 

2840

11.3.2.

 

-200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-200 000

3040

11.1.3.

 

 

 

 

2 500

12 500

 

 

 

 

15 000

3040

11.3.1.

 

 

 

2 500

 

 

 

 

 

 

2 500

3040

22.1.1.

-17 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-17 500

3070

11.1.1.

 

-6 107 350

 

 

 

 

 

 

 

 

-6 107 350

3070

11.1.4.

 

 

 

 

 

-19 000

 

 

 

 

-19 000

3070

11.3.1.

 

 

 

490 000

 

 

 

 

 

 

490 000

4010

9.2.1.

 

 

212 823

 

 

68 796

 

 

 

 

281 619

4010

11.1.1.

 

-22 506 586

1 660 399

 

73 736

2 255 293

 

 

 

 

-18 517 158

4010

11.1.2.

 

 

67 752

 

 

534 870

 

 

 

 

602 622

4010

11.1.3.

 

 

2 343

 

221 023

1 024 243

 

 

 

 

1 247 609

4010

11.1.4.

 

-420 000

1 428 667

 

 

10 505 437

 

60 918

 

 

11 575 022

4010

11.1.5.

 

 

16 401

 

 

217 917

 

256 168

 

 

490 486

4010

11.1.6.

 

 

31 007

 

 

135 092

 

 

 

 

166 099

4010

11.1.7.

 

 

272 569

 

 

1 887 046

 

36 707

 

 

2 196 322

4010

11.1.8.

 

 

85 129

 

 

96 012

 

 

 

 

181 141

4010

11.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 654

104 654

4010

11.2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

259 292

 

259 292

4010

11.3.2.

-150 000

 

 

 

 

51 408

 

 

 

 

-98 592

4010

13.2.4.

 

 

44 829

 

 

 

 

 

 

 

44 829

4010

16.3.2.

 

 

99 792

 

 

 

 

 

 

 

99 792

4010

22.1.1.

 

 

10 153

 

 

10 584

9 072

 

 

 

29 809

4010

22.1.3.

 

 

3 897

 

 

10 584

 

 

 

 

14 481

4010

22.2.2.

 

 

71 470

 

 

62 748

 

 

 

 

134 218

4010

22.3.1.

 

 

28 116

 

 

 

 

 

 

 

28 116

4020

11.1.4.

 

 

 

 

 

58 183

 

 

 

 

58 183

4020

11.1.6.

 

 

90 596

 

 

1 409 184

 

 

 

 

1 499 780

4020

22.2.2.

 

 

49 203

 

 

45 790

 

 

 

 

94 993

4040

11.1.1.

 

-467 122

 

 

 

 

 

 

 

 

-467 122

4040

11.1.4.

 

 

-7 171

 

 

 

 

 

 

 

-7 171

4040

11.1.6.

 

 

-42 454

 

 

 

 

 

 

 

-42 454

4050

9.2.1.

 

 

-200

 

 

 

 

 

 

 

-200

4050

11.1.1.

 

 

4 800

 

-111 096

-50 106

 

 

 

 

-156 402

4050

11.1.3.

 

 

-1 200

 

-583 602

1 500 455

 

 

 

 

915 653

4050

11.1.4.

 

 

-156 400

 

 

150 000

 

 

 

 

-6 400

4050

11.1.5.

 

 

-48 800

 

 

 

 

 

 

 

-48 800

4050

11.1.8.

 

 

-39 200

 

 

 

 

 

 

 

-39 200

4050

11.3.1.

 

 

 

-59 632

 

 

 

 

 

 

-59 632

4050

16.3.2.

 

 

-213 000

 

 

 

 

 

 

 

-213 000

4050

22.1.1.

-10 000

 

-21 000

 

 

 

 

 

 

 

-31 000

4050

22.1.3.

 

 

 

 

 

-100 349

 

 

 

 

-100 349

4050

22.3.1.

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

10 000

4060

11.1.1.

 

-483 600

 

 

 

-1 382 502

 

 

 

 

-1 866 102

4070

11.1.1.

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

300

4070

11.1.3.

 

 

 

 

-8 361

 

 

 

 

 

-8 361

4070

11.3.1.

 

 

 

-8 664

 

 

 

 

 

 

-8 664

4070

16.3.2.

 

 

-31 900

 

 

 

 

 

 

 

-31 900

4110

2.3.1.

 

 

 

 

 

253 720

 

 

 

 

253 720

4110

11.1.4.

 

 

11 962

 

 

-11 962

 

 

 

 

0

4110

13.2.4.

 

-422 017

 

 

 

 

 

 

 

 

-422 017

4110

18.1.1.

 

 

 

 

 

-253 720

 

 

 

 

-253 720

4120

11.1.4.

 

 

1 705

 

 

-1 705

 

 

 

 

0

4140

11.1.6.

 

 

-11 346

 

 

 

 

 

 

 

-11 346

4180

11.1.4.

 

 

 

 

 

-75 364

 

 

 

 

-75 364

4180

11.1.5.

 

 

 

 

 

42 128

 

200 000

 

 

242 128

4210

11.1.4.

 

 

 

 

 

-73 478

 

 

 

 

-73 478

4210

13.2.4.

 

 

-47 100

 

 

 

 

 

 

 

-47 100

4210

16.3.2.

 

 

 

 

 

1 960

 

 

 

 

1 960

4220

11.1.4.

 

 

 

 

 

-42 413

 

 

 

 

-42 413

4220

11.1.5.

 

 

 

 

 

48 820

 

 

 

 

48 820

4260

11.1.4.

 

 

-200 000

 

 

 

 

 

 

 

-200 000

4300

10.2.1.

 

-359 446

 

 

 

 

 

 

 

 

-359 446

4300

11.1.4.

 

 

 

 

 

1 502 787

 

 

 

 

1 502 787

4300

11.1.6.

 

-49 632

 

 

 

 

 

 

 

 

-49 632

4300

11.3.1.

 

 

 

-240 000

 

 

 

 

 

 

-240 000

4300

13.2.4.

 

 

-19 600

 

 

 

 

 

 

 

-19 600

4300

16.3.2.

 

 

 

 

 

-2 938

 

 

 

 

-2 938

4410

11.1.1.

 

9 300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

9 300 000

4410

11.3.1.

 

 

 

-250 000

 

 

 

 

 

 

-250 000

4540

11.3.2.

 

-1 900 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 900 000

Grupa 2000

0

-200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

-200 000

Grupa 3000

-17 500

-6 107 350

0

492 500

2 500

-6 500

0

0

0

0

-5 636 350

Grupa 4000

-160 000

-17 308 403

3 364 542

-558 296

-408 300

19 878 520

9 072

553 793

259 292

104 654

5 734 874

OGÓŁEM

-177 500

-23 615 753

3 364 542

-65 796

-405 800

19 872 020

9 072

553 793

259 292

104 654

-101 476

 

(w zł)

§

Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie

Wydatki realizowane

Ogółem

WBE Białystok

WBE Bydgoszcz

WBE Gdańsk

WBE Kielce

WBE Kraków

WBE Lublin

WBE Olsztyn

WBE Rzeszów

WBE Szczecin

WBE W-wa

WBE Wrocław

WBE Zielona G.

3110

13.2.4.

 

66 786

2 692 937

-320 879

 

 

 

 

-6 212

 

 

 

2 432 632

3110

13.2.5.

 

-86

 

 

 

 

 

 

7106

 

 

-894

6126

4010

14.1.3.

 

3 780

3 024

 

3 780

3 024

3 780

 

3 780

9 828

3 780

 

34 776

4080

13.2.4.

-900 022

 

 

 

 

-1 222 036

 

-250 000

 

 

 

 

-2 372 058

Grupa 2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupa 3000

0

66 700

2 692 937

-320 879

0

0

0

0

894

0

0

-894

2 438 758

Grupa 4000

-900 022

3 780

3 024

0

3 780

-1 219 012

3 780

-250 000

3 780

9 828

3 780

0

-2 337 282

RAZEM

-900 022

70 480

2 695 961

-320 879

3 780

-1 219 012

3 780

-250 000

4 674

9 828

3 780

-894

101 476

 

Załącznik 2. [PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW]

Załącznik Nr 2

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

(w zł)

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

Ogółem

Dział

Rozdział

§

Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie

DA

DB

DGW

DO

DWS

IWSZ

NCK

OZŻW

SKW

SWW

 

750

 

 

 

-10 000

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

0

75001

 

 

-10 000

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

0

4050

22.1.1.

-10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 000

4050

22.3.1.

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

10 000

752

 

 

 

-167 500

-23 195 753

3 131 372

-65 796

405 800

19 741 890

9 072

553 793

259 292

104 654

-34 776

75201

 

 

 

 

 

 

 

-5 205 501

 

 

 

 

-5 205 501

3040

11.1.3.

 

 

 

 

 

12 500

 

 

 

 

12 500

4010

9.2.1.

 

 

 

 

 

20 412

 

 

 

 

20 412

4010

11.1.1.

 

 

 

 

 

508 032

 

 

 

 

508 032

4010

11.1.2.

 

 

 

 

 

114 912

 

 

 

 

114 912

4010

11.1.3.

 

 

 

 

 

809 676

 

 

 

 

809 676

4010

11.1.4.

 

 

 

 

 

-57 671

 

 

 

 

-57 671

4010

11.1.5.

 

 

 

 

 

57 456

 

 

 

 

57 456

4010

11.1.7.

 

 

 

 

 

627 480

 

 

 

 

627 480

4010

11.3.2.

 

 

 

 

 

51 408

 

 

 

 

51 408

4050

11.1.3.

 

 

 

 

 

1 100 455

 

 

 

 

1 100 455

4060

11.1.1.

 

 

 

 

 

-1 382 502

 

 

 

 

-1 382 502

4110

11.1.4.

 

 

 

 

 

-11 962

 

 

 

 

-11 962

4120

11.1.4.

 

 

 

 

 

-1 705

 

 

 

 

-1 705

4180

11.1.4.

 

 

 

 

 

-1 730 939

 

 

 

 

-1 730 939

4270

11.1.4.

 

 

 

 

 

-1 499 333

 

 

 

 

-1 499 333

4300

11.1.4.

 

 

 

 

 

-3 523 720

 

 

 

 

-3 523 720

4590

11.1.4.

 

 

 

 

 

-300 000

 

 

 

 

-300 000

75202

 

 

 

 

 

 

 

900 987

 

 

 

 

900 987

3070

11.1.4.

 

 

 

 

 

-19 000

 

 

 

 

-19 000

4010

9.2.1.

 

 

 

 

 

10 584

 

 

 

 

10 584

4010

11.1.1.

 

 

 

 

 

954 080

 

 

 

 

954 080

4010

11.1.2.

 

 

 

 

 

184 842

 

 

 

 

184 842

4010

11.1.3.

 

 

 

 

 

54 295

 

 

 

 

54 295

4010

11.1.4.

 

 

 

 

 

-28 734

 

 

 

 

-28 734

4010

11.1.5.

 

 

 

 

 

3 969

 

 

 

 

3 969

4010

11.1.7.

 

 

 

 

 

840 672

 

 

 

 

840 672

4010

22.2.2.

 

 

 

 

 

28 728

 

 

 

 

28 728

4050

11.1.3.

 

 

 

 

 

300 000

 

 

 

 

300 000

4180

11.1.4.

 

 

 

 

 

-42 128

 

 

 

 

-42 128

4210

11.1.4.

 

 

 

 

 

-337 572

 

 

 

 

-337 572

4220

11.1.4.

 

 

 

 

 

-10 537

 

 

 

 

-10 537

4270

11.1.4.

 

 

 

 

 

-285 770

 

 

 

 

-285 770

4300

11.1.4.

 

 

 

 

 

-752 442

 

 

 

 

-752 442

75203

 

 

 

 

 

 

 

1 684 869

 

 

 

 

1 684 869

4010

9.2.1.

 

 

 

 

 

18 900

 

 

 

 

18 900

4010

11.1.1.

 

 

 

 

 

635 040

 

 

 

 

635 040

4010

11.1.2.

 

 

 

 

 

103 572

 

 

 

 

103 572

4010

11.1.3.

 

 

 

 

 

160 272

 

 

 

 

160 272

4010

11.1.4.

 

 

 

 

 

260 331

 

 

 

 

260 331

4010

11.1.6.

 

 

 

 

 

3 024

 

 

 

 

3 024

4010

11.1.7.

 

 

 

 

 

62 748

 

 

 

 

62 748

4010

22.2.2.

 

 

 

 

 

17 388

 

 

 

 

17 388

4050

11.1.3.

 

 

 

 

 

100 000

 

 

 

 

100 000

4210

11.1.4.

 

 

 

 

 

264 094

 

 

 

 

264 094

4270

11.1.4.

 

 

 

 

 

59 500

 

 

 

 

59 500

75204

 

 

 

-22 636 307

 

 

 

 

 

 

 

 

-22 636 307

3070

11.1.1.

 

-6 107 350

 

 

 

 

 

 

 

 

-6 107 350

4010

11.1.1.

 

-22 506 586

 

 

 

 

 

 

 

 

-22 506 586

4040

11.1.1.

 

-467 122

 

 

 

 

 

 

 

 

-467 122

4060

11.1.1.

 

-483 600

 

 

 

 

 

 

 

 

-483 600

4110

13.2.4.

 

-422 017

 

 

 

 

 

 

 

 

-422 017

4300

11.1.6.

 

-49 632

 

 

 

 

 

 

 

 

-49 632

4410

11.1.1.

 

9 300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

9 300 000

4540

11.3.2.

 

-1 900 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 900 000

75207

 

 

 

 

 

 

 

90 948

 

553 793

 

 

644 741

4010

11.1.4.

 

 

 

 

 

 

 

60 918

 

 

60 918

4010

11.1.5.

 

 

 

 

 

 

 

256 168

 

 

256 168

4010

11.1.7.

 

 

 

 

 

 

 

36 707

 

 

36 707

4180

11.1.5.

 

 

 

 

 

42 128

 

200 000

 

 

242 128

4220

11.1.5.

 

 

 

 

 

48 820

 

 

 

 

48 820

75208

 

 

 

 

-161 740

 

 

1 960

 

 

 

 

-159 780

4010

16.3.2.

 

 

83 160

 

 

 

 

 

 

 

83 160

4050

16.3.2.

 

 

-213 000

 

 

 

 

 

 

 

-213 000

4070

16.3.2.

 

 

-31 900

 

 

 

 

 

 

 

-31 900

4210

16.3.2.

 

 

 

 

 

1 960

 

 

 

 

1 960

 

752

75209

 

 

 

 

11 340

 

 

-2 938

 

 

 

 

8 402

4010

16.3.2.

 

 

11 340

 

 

 

 

 

 

 

11 340

4300

16.3.2.

 

 

 

 

 

-2 938

 

 

 

 

-2 938

75210

 

 

 

 

5 292

 

 

 

 

 

 

 

5 292

4010

16.3.2.

 

 

5 292

 

 

 

 

 

 

 

5 292

75213

 

 

 

 

1 930 371

-385 796

 

-2 437

 

 

 

 

1 542 138

3040

11.3.1.

 

 

 

2 500

 

 

 

 

 

 

2 500

4010

11.1.1.

 

 

1 449 895

 

 

111 980

 

 

 

 

1 561 875

4010

11.1.3.

 

 

2 343

 

 

 

 

 

 

 

2 343

4010

11.1.4.

 

 

676 873

 

 

-57 274

 

 

 

 

619 599

4010

11.1.5.

 

 

6 248

 

 

 

 

 

 

 

6 248

4010

11.1.8.

 

 

85 129

 

 

 

 

 

 

 

85 129

4010

11.3.1.

 

 

 

170 000

 

 

 

 

 

 

170 000

4010

22.3.1.

 

 

28 116

 

 

 

 

 

 

 

28 116

4050

11.1.1.

 

 

4 800

 

 

-50 106

 

 

 

 

-45 306

4050

11.1.3.

 

 

-1 200

 

 

 

 

 

 

 

-1 200

4050

11.1.4.

 

 

-56 100

 

 

 

 

 

 

 

-56 100

4050

11.1.5.

 

 

-40 500

 

 

 

 

 

 

 

-40 500

4050

11.1.8.

 

 

-39 200

 

 

 

 

 

 

 

-39 200

4050

11.3.1.

 

 

 

-59 632

 

 

 

 

 

 

-59 632

4070

11.1.1.

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

300

4070

11.3.1.

 

 

 

-8 664

 

 

 

 

 

 

-8 664

4110

11.1.4.

 

 

11 962

 

 

 

 

 

 

 

11 962

4120

11.1.4.

 

 

1 705