REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 342

Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

DECYZJA Nr 390/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia funkcjonowania systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 4 i 75) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) współpracuje z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu udzielania pomocy osobom uprawnionym;”;

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych ustali szczegółowe zadania realizowane przez podległe jednostki wojskowe i związki organizacyjne Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa i Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, związane z organizacją i funkcjonowaniem systemu pomocy osobom uprawnionym, w tym określi jednostki wojskowe, w których wyznaczeni zostaną opiekunowie indywidualni osób uprawnionych.”;

3) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) dokona niezbędnych zmian organizacyjnych i etatowych umożliwiających wprowadzenie dodatkowych stanowisk dla pracowników jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w celu realizacji zadań z zakresu udzielania pomocy osobom uprawnionym;

2) w miarę potrzeb i możliwości stworzy warunki do dalszego pełnienia czynnej służby wojskowej przez żołnierzy poszkodowanych.”;

4) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Szefowie (dyrektorzy, dowódcy, komendanci, komendanci – rektorzy, kierownicy) jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej udzielą pomocy, we współpracy z właściwym szefem wojewódzkiego sztabu wojskowego, osobom uprawnionym z podległych jednostek (komórek) organizacyjnych, zgodnie z posiadanymi kompetencjami i w zależności od potrzeb wystąpią do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych o wyznaczenie etatowych opiekunów indywidualnych.”;

5) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Za realizację zadań wynikających z decyzji odpowiedzialni są odpowiednio Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, w zakresie powierzonych im zadań.

9. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, w miarę potrzeb, przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej projekt nowelizacji decyzji Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 6, poz. 65, z późn. zm.), w zakresie ilości stanowisk niezbędnych do realizacji przedstawionych w decyzji przedsięwzięć.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-12-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA