REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 343

UPOWAŻNIENIE Nr 40/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 grudnia 2013 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 i 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.1)), w związku z pkt 2 ppkt 2 decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 8), upoważniam

Pana płk. Piotra GRZYBOWSKIEGO

Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych –Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych

do pełnienia funkcji organizatora systemu teleinformatycznego ,,POWIELACZ-2” i „POWIELACZ-3”, przeznaczonych do przetwarzania dokumentów niejawnych do klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE” włącznie, w zakresie ich powielania oraz drukowania, związanych z bieżącą działalnością komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Niniejsze upoważnienie jest udzielone do samodzielnego działania na czas zajmowania stanowiska służbowego Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem pieczęci urzędowej Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23, poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54 oraz z 2012 r. poz. 106, 307, 313 i 363.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
  • Data wejścia w życie: 2013-12-17
  • Data obowiązywania: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA