REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 350

Departament Spraw Socjalnych

DECYZJA Nr 400/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2014 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 87, poz. 565 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 258), w celu wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, ustala się, co następuje:

1. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia i podpisze umowę z „PKP Intercity” S. A. o wykupie uprawnień do przejazdów z 50% ulgą w dowolnej klasie wszystkich rodzajów pociągów dla:

1) żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową, zwaną dalej „służbą wojskową”;

2) pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach budżetowych.

2. Umowa, o której mowa w pkt 1, zostanie zawarta na 2014 rok.

3. Wykup uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego finansowany jest w odniesieniu do wymienionych w pkt 1 osób:

1) pełniących służbę wojskową w wojskowych jednostkach budżetowych, instytucjach cywilnych oraz jednostkach organizacyjnych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, albo nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, nie będących jednostkami budżetowymi – przez wojskowe jednostki budżetowe, na zaopatrzeniu których żołnierz pozostaje, w ramach środków przeznaczonych na wydatki z tytułu krajowych podróży służbowych;

2) zatrudnionych w wojskowych jednostkach budżetowych – ze środków właściwych dysponentów przeznaczonych na wydatki z tytułu krajowych podróży służbowych.

4. Legitymacje uprawniające do ulgowych przejazdów wykupione zostaną w ilości zgłoszonej, dla żołnierzy pełniących służbę wojskową oraz pracowników, przez wojskowe jednostki budżetowe.

5. W celu realizacji postanowień umowy, o której mowa w pkt 1, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przekaże Dyrektorowi Departamentu Budżetowego szczegółowy podział kwot z zakresu wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, w ujęciu dysponentów oraz rozdziałów i paragrafów klasyfikacji określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.1)).

6. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych:

1) wyda wytyczne w sprawie zasad korzystania z uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz prześle je do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w celu zapoznania żołnierzy zawodowych i pracowników, którzy zadeklarowali chęć posiadania przedmiotowego uprawnienia;

2) przygotuje i przedstawi w terminie do dnia 10 grudnia 2014 r. propozycje w zakresie wykupu uprawnień na 2015 r.

7. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546, z 2011 r. Nr 185, poz. 1098 i Nr 296, poz. 1758, z 2012 r. poz. 421 oraz z 2013 r. poz. 215.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-18
  • Data wejścia w życie: 2013-12-18
  • Data obowiązywania: 2013-12-18
  • Z mocą od: 2013-12-18
  • Dokument traci ważność: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA