REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 352

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

DECYZJA Nr 402/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wydawania zgody na przemieszczanie się wojsk obcych transportem lądowym przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

§ 1.
W decyzji Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wydawania zgody na przemieszczanie się wojsk obcych transportem lądowym przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 4, poz. 49) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do wyrażania zgody, zwanej dalej „zezwoleniem”, na przemieszczanie się transportem lądowym przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) pojedynczych pojazdów, wagonów kolejowych lub pociągów należących do wojsk obcych lub przewożących ładunki tych wojsk;

2) kolumn pojazdów wojsk obcych, w których skład wchodzi nie więcej niż dwadzieścia pojazdów.”;

2) załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 536 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 172, poz. 1805, z 2010 r. Nr 122, poz. 825, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2013 r. poz. 852.

Załącznik 1. [WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PRZEMIESZCZENIE DO DOWÓDCY GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH]

Załączniki do decyzji Nr 402 /MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 grudnia 2013 r. (poz. 352)

Załącznik nr 1

WNIOSEK
O ZEZWOLENIE NA PRZEMIESZCZENIE DO DOWÓDCY GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZEZWOLENIE NA PRZEMIESZCZENIE]

Załącznik nr 2

ZEZWOLENIE NA PRZEMIESZCZENIE

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-18
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2016-02-26

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA