REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 393

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

DECYZJA Nr 440/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Regulaminu oddziałów wart cywilnych”

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 58, poz. 619, z 2006 r. Nr 19, poz. 147, z 2011 r. Nr 143, poz. 840 oraz z 2013 r. poz. 1533) ustala się, co następuje:

1. W „Regulaminie oddziałów wart cywilnych” (sygn. OIN 7/2012), stanowiącym załącznik do decyzji Nr 309/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Regulaminu oddziałów wart cywilnych” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 382) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 23 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;”;

2) w pkt 24 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;”;

3) w pkt 26 uchyla się ppkt 1;

4) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Wartownikiem może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w pkt 23 oraz została przeszkolona w zakresie posługiwania się bronią palną, wykorzystywaną w danym oddziale wart cywilnych.”;

5) w pkt 48 ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) mieć przy sobie legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni, o której mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 oraz z 2013 r. poz. 829);”;

6) pkt 54 otrzymuje brzmienie:

„54. Szczegółowe przypadki i zasady używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz tryb działań przez pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów – określa art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz.1221, z późn. zm.1)), ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów (Dz. U. Nr 144, poz. 933). Wyciągi z wyżej wymienionych przepisów prawnych powinny znajdować się w instrukcji dowódcy warty oraz w pomieszczeniu ogólnym.”;

7) w pkt 115 ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przypadki oraz zasady używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego będących na wyposażeniu OWC oraz broni palnej;”;

8) pkt 119 otrzymuje brzmienie:

„119. Komendanci i ich zastępcy szkolą się na okresowych kursach organizowanych – co najmniej raz na dwa lata – przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Garnizonu Warszawa i Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej. Szkolenia kursowe można łączyć, jeśli wystąpi taka potrzeba.”;

9) w załączniku Nr 8 w rozdziale I „Dokumentacja”:

a) w pkt 1 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przypadki oraz zasady używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego będących na wyposażeniu OWC oraz broni palnej przez pracowników ochrony OWC;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przypadki oraz zasady używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego będących na wyposażeniu OWC oraz broni palnej przez pracowników ochrony OWC.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-27
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2020-10-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA