REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 99

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 98/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie uruchomienia środków finansowych, będących w dyspozycji dysponenta części budżetowej, przeznaczonych na wyróżnienia w 2014 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474 oraz z 2012 r. poz. 1529) oraz z § 50 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. Nr 124, poz. 841) i § 7 pkt 8 decyzji budżetowej na rok 2014 Nr 29/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 45), w celu stworzenia warunków do wyróżniania, ustala się, co następuje:

1. Uruchamia się środki finansowe, o których mowa w § 7 pkt 8 decyzji budżetowej na rok 2014 Nr 29/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2014 r., pozostających w dyspozycji dysponenta części budżetowej, w poniższych kwotach, dla następujących dysponentów środków budżetowych:

1) 200.000 zł – dla Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, z przeznaczeniem na wyróżnienia udzielane przez Ministra Obrony Narodowej;

2) 200.000 zł – dla Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, z przeznaczeniem na wyróżnienia udzielane przez dowódców jednostek wojskowych wykonujących zadania na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.1));

3) 1.116.000 zł – dla Dowódcy Garnizonu Warszawa, z przeznaczeniem na zakup odznak honorowych, odznak i znaków tytułów honorowych oraz legitymacji i podkładek pod odznaki, sznurów wyróżniających, a także honorowej broni białej, jak również na usługi grawerskie i poligraficzne związane z przygotowaniem do udzielenia tych rodzajów wyróżnień.

2. Środki finansowe, o których mowa w pkt 1, wydatkuje się:

1) wymienione w ppkt 1 – na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyróżnienia, której projekt przygotowuje Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności lub decyzji innych uprawnionych osób funkcyjnych w sprawie wyróżniania, które wymagają uprzedniego uzgodnienia z Dyrektorem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) wymienione w ppkt 2 – na podstawie rozkazu dowódcy polskiego kontyngentu wojskowego;

3) wymienione w ppkt 3 – na polecenie Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

3. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych dokona podziału kwoty, o której mowa w pkt 1 ppkt 2, na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe i przekaże informację o wysokości przyznanych środków ich dowódcom.

4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 240, poz. 1601, z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 908.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-24
  • Data wejścia w życie: 2014-03-24
  • Data obowiązywania: 2014-03-24
  • Z mocą od: 2014-03-24
  • Dokument traci ważność: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA