| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 176/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Dowództwa 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Dowództwa 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA 9. BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH]

Załączniki do decyzji Nr 176/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 maja 2014 r. (poz. 154)

Załącznik nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
DOWÓDZTWA 9. BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA
DOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA 9. BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
DOWÓDZTWA 9. BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA
DOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA 9. BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH]

Załącznik nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
DOWÓDZTWA 9. BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA
DOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

1. Odznaka pamiątkowa Dowództwa 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (9 BWD DG RSZ), zwana dalej „odznaką”, jest wyrazem uznania za oddaną służbę i pracę na rzecz Dowództwa Brygady oraz zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy żołnierskiej.

2. Celem nadania odznaki pamiątkowej jest umocnienie więzi koleżeńskich oraz poczucia dumy ze służby i pracy w Dowództwie 9 BWD DG RSZ.

3. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego z obramowaniem w kolorze oksydowanego srebra. Ramiona krzyża są emaliowane w barwach wojsk łączności i informatyki: barwa granatowa (górne i dolne), barwa czarna (lewe i prawe). Na ramionach krzyża umieszczony jest skrót nazwy Brygady – „9 BWD”. W centralnej części krzyża znajduje się wizerunek orła stylizowanego na orła Ministerstwa Obrony Narodowej. Za wizerunkiem orła, pomiędzy ramionami krzyża umieszczone są dwie, skrzyżowane błyskawice – barwy złocistej.

4. Odznaka nadawana jest:

1) Dowódcy Brygady z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, za nienaganną służbę, wkład w rozwój dowództwa oraz szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby, po przesłużeniu w 9 BWD DG RSZ co najmniej roku;

3) pracownikom wojska Dowództwa 9 BWD DG RSZ, za nienaganną pracę, wkład w rozwój dowództwa oraz szczególne osiągnięcia w pracy, po przepracowaniu w 9 BWD DG RSZ co najmniej 2 lat;

4) dowódcom, których pododdziały uzyskały ocenę nie niższą niż 4,51;

5) weteranom i kombatantom za szczególne zasługi dla obronności państwa;

6) żołnierzom, którzy pełniąc służbę wojskową dokonali czynu bohaterskiego;

7) wyjątkowo na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”, innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla 9 BWD DG RSZ.

5. Odznaki są numerowane. Odznaka wręczana Dowódcy Brygady ma dodatkowo wybitą datę objęcia obowiązków.

6. W skład Komisji wchodzą:

1) szef sztabu Dowództwa 9 BWD DG RSZ;

2) zastępcy szefa sztabu – szefowie pionów ds. operacyjnych, wsparcia działań i wsparcia bojowego;

3) szef Sekcji Komunikacji Społecznej;

4) mąż zaufania oficerów;

5) mąż zaufania podoficerów;

6) pomocnik dowódcy do spraw podoficerów.

7. Odznakę pamiątkową Dowództwa 9 BWD DG RSZ nadaje Dowódca Brygady na wniosek Komisji. Dowódca Brygady potwierdza ten fakt w rozkazie i wręcza ją wraz z legitymacją na uroczystej zbiórce Dowództwa 9 BWD DG RSZ.

8. Z wnioskiem do Komisji o nadanie odznaki ma prawo wystąpić każdy członek Komisji oraz Dowódca Brygady.

9. Odznakę nosi się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Miniaturkę odznaki można nosić w lewej klapie wizytowego stroju cywilnego.

10. Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona tylko przez właściciela. Niedopuszczalne jest przekazywanie, darowanie lub sprzedaż odznaki.

11. Ewidencję nadanych odznak pamiątkowych prowadzi sekretarz wybrany na pierwszym posiedzeniu Komisji spośród jej członków.

12. Pierwszy egzemplarz wprowadzonej odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zakupu odznaki dokona się z wydatków bieżących właściwej jednostki budżetowej.

13. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek oraz w uzasadnionych przypadkach żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

14. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca Brygady z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

15. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do posiadania odznaki pamiątkowej. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »