REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 156

Departament Spraw Socjalnych

DECYZJA Nr 135/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2014 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit b. oraz § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 9 ust. 1 pkt 4 i § 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 87, poz. 565 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 258) ustala się, co następuje:

1. W okresie od dnia 28 czerwca do dnia 31 sierpnia 2014 r. organizuje się wypoczynek, w formie kolonii i obozów, z pełnym pokryciem jego kosztów, dla dzieci żołnierzy zawodowych, w wieku od 7 do 18 lat, pozostających na ich utrzymaniu, zwany dalej „wypoczynkiem”.

2. Wysokość i zasady ustalania dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego, uprawniającego do wypoczynku, ustala się w oparciu § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych.

3. Wypoczynek, zgodnie z § 4 i 15 Umowy o świadczenie usług z dnia 18 listopada 2010 r. zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej i Wojskową Agencja Mieszkaniową, organizuje się na bazie ośrodków w Unieściu, Waplewie i Solinie.

4. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Inspektoratu Uzbrojenia, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii spowodują wyznaczenie osób odpowiedzialnych za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych z podległych i zaopatrywanych jednostek (komórek) organizacyjnych.

5. Do zadań osób odpowiedzialnych za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych należą w szczególności: bezpośrednie kontakty z ośrodkami w zakresie ustalania liczby chętnych i dokonywania rezerwacji, koordynacja kierowania dzieci na wypoczynek oraz nadzór nad prawidłowym jego przebiegiem.

6. Terminy wypoczynku oraz liczbę miejsc w poszczególnych ośrodkach przedstawia załącznik do decyzji.

7. Osoby wymienione w pkt 4, na zasadach współdziałania, spowodują zapewnienie dowozu dzieci żołnierzy zawodowych z podległych i zaopatrywanych jednostek (komórek) organizacyjnych do uzgodnionych z ośrodkami miejsc – punktów zbiórek, z których dzieci zostaną odebrane przez przedstawicieli ośrodków i do których zostaną odwiezione po zakończeniu wypoczynku.

8. Transport na kolonie i obozy z punktów zbiórek, o których mowa w pkt 7, zapewniają ośrodki. Terminy i miejsca odbioru oraz odwiezienia dzieci po zakończeniu wypoczynku, zostaną uzgodnione między ośrodkami, a osobami odpowiedzialnymi za koordynację wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych.

9. Koszt wypoczynku jednego dziecka, obejmujący cenę pobytu i faktyczny koszt transportu poniesiony przez ośrodek, nie może przekraczać 1.450 zł – w odniesieniu do kolonii sportowo–rekreacyjnych oraz 1.760 zł – w odniesieniu do obozów z poszerzonym programem pobytu.

10. Po zakończeniu wypoczynku, ośrodki wystawiają rachunki, z wyszczególnieniem ceny pobytu i faktycznego kosztu transportu, obciążające wojskową jednostkę budżetową, zaopatrującą żołnierza zawodowego, którego dziecko korzystało z wypoczynku.

11. Pełne pokrycie kosztów wypoczynku, z zachowaniem przepisów pkt 9 i 10, podlega sfinansowaniu ze środków budżetowych resortu obrony narodowej, w ramach posiadanego planu finansowego, zawartego w decyzji budżetowej na rok 2014 Nr 29/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 45 i 91).

12. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [KOLONIE I OBOZY PLANOWANE DO ZORGANIZOWANIA W SEZONIE LETNIM 2014 r. W RAMACH WYPOCZYNKU DZIECI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Z PEŁNYM POKRYCIEM JEGO KOSZTÓW]

Załącznik do decyzji Nr 135/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16.04.2014 r. (poz. 156)

KOLONIE I OBOZY
PLANOWANE DO ZORGANIZOWANIA W SEZONIE LETNIM 2014 r. W RAMACH WYPOCZYNKU DZIECI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Z PEŁNYM POKRYCIEM JEGO KOSZTÓW

NAZWA OŚRODKA

KOLONIE

OBOZY

Termin

Ilość miejsc

wiek

Termin

Ilość miejsc

wiek

Unieście

12.07 – 26.07.2014

26.07 – 09.08.2014

09.08 – 23.08.2014

120

120

120

10–18 lat

Waplewo

06.07 – 20.07.2014

20.07 – 03.08.2014

60

60

7–16 lat

Solina

01.08 – 14.08.2014

100

10–14 lat

 

– oferta w Unieściu dotyczy obozów z poszerzonym programem pobytu (do wyboru: survival, jazda konna, żeglarstwo (od 12 lat), sporty motorowodne (od 14 lat)

– oferta w Waplewie i w Solinie dotyczy kolonii sportowo-rekreacyjnych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-14
  • Data wejścia w życie: 2014-04-16
  • Data obowiązywania: 2014-04-16
  • Dokument traci ważność: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA