| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

DECYZJA Nr 199/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie uzupełniania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzami niezawodowymi w czasie pokoju

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852) ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa zadania w zakresie funkcjonowania systemu uzupełniania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, w czasie pokoju w obszarach:

1) przygotowania wyszkolonych zasobów rezerw osobowych przez nabór do służby przygotowawczej i jej realizację;

2) uzupełniania Sił Zbrojnych żołnierzami rezerwy, pełniącymi służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zwanych dalej „NSR”;

3) planowania i realizacji ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR.

2. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Maciej Jankowski nadzoruje przygotowanie oraz realizację zadań z zakresu komunikacji społecznej popularyzujących ochotnicze formy służby, w tym służbę przygotowawczą i służbę w NSR.

3. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) organizuje proces planowania oraz określa kierunki realizacji celów i priorytetów w zakresie pokojowego uzupełnienia Sił Zbrojnych, w tym żołnierzami NSR;

2) na podstawie propozycji zgłoszonych przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ), Dowódcę Garnizonu Warszawa (DGW) oraz Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej (KG ŻW), planuje corocznie liczbę osób, które w następnym roku kalendarzowym mogą być powołane do pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach służby przygotowawczej oraz na ćwiczenia wojskowe żołnierzy NSR;

3) wnioskuje, w ramach planowania budżetowego, o zabezpieczenie środków finansowych na realizację służby przygotowawczej oraz ćwiczeń wojskowych rotacyjnych na podstawie zgłoszonych propozycji przez DG RSZ, DGW i KG ŻW;

4) określa szczegółowe rozwiązania organizacyjne w zakresie:

a) rekrutacji i doboru kandydatów w procesie naboru ochotników do służby przygotowawczej, jej przebiegu oraz terminów realizacji,

b) uzupełniania stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy NSR,

c) planowania i realizacji ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR;

5) nadzoruje proces szkolenia ochotników w ramach służby przygotowawczej oraz sprawuje merytoryczny nadzór nad jego realizacją;

6) nadzoruje i koordynuje działalność uzupełnieniową pomiędzy DG RSZ, DGW, KG ŻW oraz innymi podmiotami w zakresie służby przygotowawczej, funkcjonowania NSR oraz ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR;

7) nadzoruje proces planowania ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR i uzgadnia „Plany powołania żołnierzy NSR na ćwiczenia wojskowe” oraz monitoruje i nadzoruje ich realizację;

8) wypracowuje propozycje doskonalenia systemu motywacyjnego dla żołnierzy NSR i ich pracodawców oraz monitoruje ich skuteczność;

9) sprawuje nadzór i prowadzi kontrole efektywności i skuteczności przyjętych rozwiązań systemowych w zakresie naboru i realizacji służby przygotowawczej, służby w ramach NSR i ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe oraz wypracowuje wnioski w celu ich doskonalenia;

10) przygotowuje projekty dokumentów normatywnych regulujących obszar służby wojskowej żołnierzy niezawodowych.

4. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej - każdy w swoim zakresie:

1) zapewni sprawną realizację procesu uruchomienia i funkcjonowania służby przygotowawczej w danym roku kalendarzowym;

2) opracuje i wdroży zasady organizacji i tryb szkolenia żołnierzy w ramach NSR i służby przygotowawczej;

3) prowadzi cykliczną ocenę procesu typowania stanowisk służbowych w podległych jednostkach wojskowych przeznaczonych do uzupełnienia żołnierzami NSR, w tym w ramach prowadzonych nadzorów służbowych i kontroli;

4) nadzoruje zawieranie kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR w trakcie służby przygotowawczej oraz nadzoruje nadawanie przydziałów kryzysowych po jej zakończeniu;

5) nadzoruje aktualizację systemu ewidencji wojskowej żołnierzy służby przygotowawczej oraz żołnierzy rezerwy pełniących służbę w ramach NSR;

6) dokonuje bieżących analiz poziomu uzupełnienia w podległych jednostkach wojskowych stanowisk służbowych żołnierzami NSR;

7) koordynuje proces planowania oraz nadzoruje organizację i prowadzenie szkolenia, w ramach ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR, przez podległe jednostki wojskowe;

8) przedstawia propozycje nowych rozwiązań w obszarze pokojowego uzupełnienia Sił Zbrojnych w zakresie NSR i służby przygotowawczej;

9) przedkłada Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w terminach przez niego określonych, informacje o stanie realizacji przedsięwzięć w obszarze służby przygotowawczej oraz funkcjonowania NSR.

5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Zając

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »