| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami akredytacji

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528), w związku z decyzjami Ministra Obrony Narodowej Nr 8/SS z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmiany decyzji oraz Nr 9/SS z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmiany decyzji (nie ogł.), ogłaszam:

1) wykaz jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB, stanowiący załącznik Nr 1;

2) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., stanowiący załącznik Nr 21);

3) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, stanowiący załącznik Nr 32).

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

 

1) Niniejszy zakres akredytacji był poprzedzony zakresem akredytacji OiB ogłoszonym obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 22, poz. 332) oraz z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (akredytacji OiB ), wraz z zakresami akredytacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 135).

2) Niniejszy zakres akredytacji był poprzedzony zakresem akredytacji OiB ogłoszonym obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 25, poz. 452).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK BADAWCZYCH, KTÓRYM ZMIENIONO ZAKRES UDZIELONEJ AKREDYTACJI OIB]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 maja 2014 r. (poz. 168)

Załącznik Nr 1

WYKAZ
jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB

Lp.

Nazwa jednostki badawczej

Zakres udzielonej akredytacji OiB

1.

Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.

Określa
załącznik Nr 2

2.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

Określa
załącznik Nr 3

 

Załącznik 2. [ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 21/MON/2011]

Załącznik Nr 2

ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 21/MON/2011

Wydanie 3

LABORATORIUM WIBROAKUSTYKI,
ODPORNOŚCI UDAROWEJ I PÓL MAGNETYCZNYCH
OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.
81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupa 1
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 7
Grupa 8
Grupa 9
Grupa 10
Grupa 11
Grupa 16
Grupa 17

Obiekty i urządzenia z grup:
1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 (o wymiarach nie przekraczających:
– szerokość: 0,7 m,
– głębokość: 0,4 m,
– wysokość: 0,7 m,
i o masie do 75 kg).

Odporność na drgania sinusoidalne; Wytrzymałość na drgania sinusoidalne;
Odporność całkowita na drgania sinusoidalne.

NO-06-A107:2005
p. 2.3; p. 2.7; p. 3.2

Odporność na pojedyncze udary mechaniczne;
Wytrzymałość na pojedyncze udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
p. 2.13

Odporność na wielokrotne udary mechaniczne;
Wytrzymałość na wielokrotne udary mechaniczne;
Odporność całkowita na udary mechaniczne.

NO-06-A107:2005
p. 2.5; p. 2.9; p. 3.4

Rezonanse konstrukcji urządzeń w zakresie częstotliwości od 5 Hz do 40 Hz.

NO-06-A107:2005
p. 2.2

Grupa 4

– Miny morskie,
– miny lądowe,
– miny przeciwdesantowe,
– zapalniki do min,
– trały morskie.

Rozkład przestrzenny rozproszonego pola magnetycznego od namagnesowania trwałego i indukowanego badanego obiektu.

procedura PB-RFL/16:2010

Grupa 9

– Wyposażenie i urządzenia do prac podwodnych,

– niezależne aparaty do nurkowania i pływania pod wodą,

– pojazdy podwodne bezzałogowe,

– wyposażenie, systemy, instalacje i urządzenia dla okrętów wojennych.

Rozkład przestrzenny rozproszonego pola magnetycznego od namagnesowania trwałego i indukowanego badanego obiektu.

procedura PB-RFL/16:2010

Grupa 17

– Łodzie do prac minerskich i działań specjalnych,

– systemy ochrony portów i punktów bazowania przed atakami terrorystycznymi,

– uzbrojenie, wyposażenie i sprzęt dla pododdziałów działań specjalnych Marynarki Wojennej.

Rozkład przestrzenny rozproszonego pola magnetycznego od namagnesowania trwałego i indukowanego badanego obiektu.

Procedura PB-RFL/16:2010

 

Uwaga:

* – grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).

Załącznik 3. [ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 27/MON/2011]

Załącznik Nr 3

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 27/MON/2011

Wydanie 2

LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
WYDZIAŁU ELEKTRONIKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupy:
9÷11, 16, 17

Urządzenia lub zestawy urządzeń elektrycznych, elektromechanicznych i elektronicznych, przeznaczone do użytkowania w Siłach Zbrojnych RP.

Poziom zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych, w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 18 GHz.

NO-06-A500:2012,
pkt 3.14
(procedura PRE-02)

Poziom zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w przewodach zasilania, w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 10 MHz.

NO-06-A500:2012,
pkt 3.2
(procedura PCE-02)

Odporność na oddziaływanie pola elektromagnetycznego o przebiegu sinusoidalnym, w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 2500 MHz.

NO-06-A500:2012,
pkt 3.17
(procedura PRS-02)

Poziom indukcji magnetycznej zaburzeń, w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHz.

NO-06-A500:2012,
pkt 3.13
(procedura PRE-01)

 

Uwaga:

* – grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »