| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami akredytacji

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528), w związku z decyzjami Ministra Obrony Narodowej Nr 104/PUM z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zmiany decyzji oraz Nr 10/SS z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmiany decyzji (nie ogł.), ogłaszam:

1) wykaz jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB, stanowiący załącznik Nr 1;

2) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Instytutu – Zespołu Laboratoriów Badawczych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, stanowiący załącznik Nr 21);

3) wykaz jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB, stanowiący załącznik Nr 3;

4) zmieniony zakres akredytacji OiB Ośrodka Certyfikacji Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, stanowiący załącznik Nr 42).

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

 

1) Niniejszy zakres akredytacji był poprzedzony zakresem akredytacji OiB ogłoszonym obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 25, poz. 451).

2) Niniejszy zakres akredytacji był poprzedzony zakresem akredytacji OiB ogłoszonym obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących, posiadających akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (akredytację OiB), którym zmieniono nazwę, wraz z zakresami akredytacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Poz. 136).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK BADAWCZYCH, KTÓRYM ZMIENIONO ZAKRES UDZIELONEJ AKREDYTACJI OIB]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 maja 2014 r. (poz. 169)

Załącznik Nr 1

WYKAZ

jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB

Lp.

Nazwa jednostki badawczej

Zakres udzielonej
akredytacji OiB

1.

Laboratorium Instytutu – Zespół Laboratoriów Badawczych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

Określa
załącznik Nr 2

 

Załącznik 2. [ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 8/MON/2011]

Załącznik Nr 2

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 8/MON/2011

Wydanie 2

LABORATORIUM INSTYTUTU – ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA
05-220 Zielonka, ul. Prym. S. Wyszyńskiego 7

Zakres akredytacji OiB LI-ZLB WITU

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu
lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupa 1

Broń palna do zastosowań wojskowych i policyjnych, z wyjątkiem broni myśliwskiej.

Określenie celności broni i skupienia pocisków

NO-10-A500-2:2008
Procedura LBUSO.PB.03
Edycja 2 z dnia 18.12.2001
Procedura LBUSO.PB.08
Edycja 2 z dnia 18.12.2001

Badanie bezpieczeństwa broni strzeleckiej

NO-10-A500-4:1998
Procedura LBUSO.PB.09
Edycja 2 z dnia 18.12.2001

Niezawodność działania broni

Procedura LBUSO.PB.10
Edycja 2 z dnia 18.12.2001

Działanie broni w warunkach zapylenia

NO-10-A500-6:2000 +A1:2009
Procedura LBUSO.PB.21 Edycja 1 z dnia 17.01.2002

Działanie broni w warunkach deszczu

NO-10-A500-5:2000 +A1:2009
Procedura LBUSO.PB.22.
Edycja 1 z dnia 18.01.2002

Klimatyczne badania środowiskowe

NO-06-A502-2:2013
NO-06-A502-3:2013
NO-06-A502-4:2013
NO-06-A502-6:2013

Wpływ montażu celowników na charakterystyki celności broni i skupienia pocisków

NO-10-A007:2001 +A1:2011

Grupa 2

Broń artyleryjska.

Ciśnienie maksymalne w lufie

Procedura LBAR.PB.01
Edycja 2 z dnia 18.12.2006

Prędkość początkowa pocisku

Procedura LBAR.PB.02
Edycja 3 z dnia 18.12.2006

Przebiegi ciśnień w lufie

Procedura LBAR.PB.03
Edycja 2 z dnia 18.12.2006

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe

NO-06-A502-2:2013
NO-06-A502-3:2013
NO-06-A502-4:2013
NO-06-A502-6:2013

Granatniki przeciwpancerne – Metoda badania bezodrzutowości granatnika podczas wystrzału

NO-13-A506:2001 +A1:2012

 

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu
lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Granatniki – Metody badań podczas produkcji seryjnej

NO-13-A507:2001

Działa artyleryjskie – Metoda sprawdzania wytrzymałości strzelaniem nabojami z ładunkami miotającymi wzmocnionymi

NO-10-A512:2004

Działa artyleryjskie – Metoda badania strzelaniem przy wysokim reżimie ognia

NO-10-A513:2005

Działa artyleryjskie – Metoda określania podstawowych parametrów stateczności dział podczas strzału

NO-10-A516:2006

Grupa 3

Amunicja do broni wymienionej w pkt 1 i 2.

Prędkość pocisków, granatów i/lub odłamków w zakresie:
50 m/s ÷ 3000 m/s
Masa pocisków

NO-13-A230:2005
NO-13-A229:2005
NO-13-A510:2007
NO-13-A219:2003
Procedura LBUSO.PB.14
Edycja 2 z dnia 18.12.2001
Procedura LBUSO.PB.15
Edycja 2 z dnia 18.12.2001
Procedura LBP.PB.16
Edycja 1 z dnia 06.07.2007

Maksymalne ciśnienie gazów prochowych w lufie

NO-13-A229:2005
NO-13-A510:2007
NO-13-A219:2003
Procedura LBUSO.PB.02
Edycja 2 z dnia 18.12.2001
Procedura LBUSO.PB.20
Edycja 1 z dnia 17.01.2002

Parametry skupienia pocisków i granatów

NO-13-A229:2005
NO-13-A510:2007
NO-13-A219:2003
Procedura LBUSO.PB.03
Edycja 2 z dnia 18.12.2001

Niezawodność działania amunicji i wytrzymałość łusek

NO-13-A229:2005
NO-13-A510:2007
NO-13-A219:2003
Procedura LBUSO.PB.04
Edycja 2 z dnia 18.12.2001

Ciśnienie maksymalne w lufie

Procedura LBAR.PB.01
Edycja 2 z dnia 18.12.2006
Procedura LBP.PB.01
Edycja 2 z dnia 18.11.2005

Prędkość początkowa pocisku

Procedura LBAR.PB.02 Edycja 3 z dnia 18.12.2006 Procedura LBP.PB.02
Edycja 2 z dnia 18.11.2005

Przebiegi ciśnień w lufie

Procedura LBAR.PB.03 Edycja 2 z dnia 18.11.2005

Działanie kumulacyjne głowicy pocisku

Procedura LBAR.PB.14 Edycja 3 z dnia 18.12.2006

Przebijalność płyty pancernej

Procedura LBAR.PB.15
Edycja 3 z dnia 18.12.2006
NO-13-A511:2005
NO-13-A512:2005

Bezpieczeństwo zapalnika rzucaniem

Procedura LBAR.PB.16
Edycja 2 z dnia 08.01.2002

 

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu
lub grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Samolikwidacja zapalników strzelaniem

Procedura LBAR.PB.18
Edycja 3 z dnia 18.12.2006
Procedura LBP.10
Edycja 2 z dnia 18.11.2005

Niezawodność uzbrajania i działanie

Procedura LBAR.PB.21
Edycja 3 z dnia 18.12.2006

Niezawodność działania przy strzelaniu w terenie

Procedura LBAR.PB.23
Edycja 3 z dnia 18.12.2006

Widoczność i rozkład termalny smugi smugacza

Procedura LBAR.PB.25
Edycja 1 z dnia 15.01.2002

Średnia donośność pocisków
Rozrzut pocisków w terenie
Rozrzut (skupienie) pocisków na tarczy

NO-10-A501:2009
NO-10-A502:2009

Bezpieczeństwo użycia zapalnika

Procedura LBP.PB.08
Edycja 2 z dnia 18.11.2005

Czułość, niezawodność uzbrajania i działania zapalnika

Procedura LBP.PB.09
Edycja 2 z dnia 18.11.2005

Samolikwidacja zapalnika strzelaniem

Procedura LBP.PB.10
Edycja 2 z dnia 18.11.2005

Smugacze
Czas palenia i widoczność smugi

NO-13-A213:2012

Amunicja i jej części składowe – Smugacze artyleryjskie i granatnikowe – Wymagania i badania.

NO-13-A213:2012

Hermetyczność wyrobów

PN-V-04002-3:1996P
PN-V-04002-4:1996P
Procedura LBŚB.PB.37
Edycja 2 z dnia 24.05.2001

Trwałość elaboracji skorup pocisków

Procedura LBP.PB.04
Edycja 2 z dnia 18.11.2005

Wytrzymałość skorupy pocisku i innych elementów naboju

Procedura LBP.PB.05
Edycja 2 z dnia 18.11.2005

Klimatyczne badania środowiskowe

NO-06-A502-2:2013
NO-06-A502-3:2013
NO-06-A502-4:2013
NO-06-A502-6:2013

Naboje do broni strzeleckiej – Nabój 7,62 mm x 39 wz.43

NO-13-A224:2013

Naboje do broni strzeleckiej – Nabój 7,62 mm x 54 R Mosin – Wymagania i badania

NO-13-A225:2013

Gniazda zapłonników w łuskach artyleryjskich – Typy i wymiary podstawowe

NO-13-A226:2003

Wypośrodkowanie ładunku prochowego

NO-13-A502:2007

Badania atestacyjne naboi wzorcowych

NO-13-A503:2008

Naboje do broni strzeleckiej – Metody badań podczas produkcji seryjnej

NO-13-A509:2003

Amunicja artyleryjska – Naboje 120 x 570 mm do gładkolufowych armat czołgowych – Badania

NO-13-A513:2006

Zapłonniki – Typy i wymiary podstawowe

NO-13-A008:2003 +A1:2012

Grupa 4

Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe i policyjne, specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania.

Parametry elektryczne rakiety

Procedura LBAR.PB.26
Edycja 3 z dnia 18.12.2006

Napromieniowanie tła i celu w podczerwieni

Procedura LBAR.PB.28
Edycja 2 z dnia 18.12.2006

 

Grupa
wyrobów*

Nazwa wyrobu lub
grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Parametry balistyczne odcinka startowego:
– odległość zadziałania silnika marszowego
– czas działania opóźniacza zapłonu

Procedura LBAR.PB.29
Edycja 2 z dnia 18.12.2006

Parametry balistyczne trajektorii lotu rakiety

Procedura LBAR.PB.30
Edycja 3 z dnia 18.12.2006

Czas samolikwidacji rakiety

Procedura LBAR.PB.31
Edycja 2 z dnia 18.12.2006

Parametry czasowe zestawów rakietowych i ich podzespołów

Procedura LR.PB.24
Edycja 1 z dnia 4.07.2005

Hermetyczność wyrobów

PN-V-04002-3:1996P
PN-V-04002-4:1996P
Procedura LBŚB.PB.37
Edycja 2 z dnia 24.05.2001

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe

NO-06-A502-2:2013
NO-06-A502-3:2013
NO-06-A502-4:2013
NO-06-A502-6:2013

Uzbrojenie lotnicze – Zapalniki bombowe –Klasyfikowanie, ogólne wymagania i badania

NO-10-A201:2008

Środki do maskowania termalnego – Wymagania i badania

NO-10-A221:2004

Gniazda na zapalniki min przeciwpancernych –Wymiary podstawowe

NO-13-A221:2012

Amunicja saperska – Lont prochowy specjalny – Podstawowe parametry i metody badań

NO-13-A222:2013

Ładunki wybuchowe kumulacyjne do prac minerskich i niszczeń – Wymagania ogólne i badania

NO-13-A227:2013

Amunicja saperska – Miny przeciwtransportowe – Wymagania i badania

NO-13-A228:2013

Przenośne ładunki rozminowania – Wymagania i badania

NO-13-A231:2005

Uzbrojenie lotnicze – Balistyka wewnętrzna silników rakietowych – Badania naziemne

NO-10-A232:2009

Granaty ręczne ćwiczebne – Metoda badania odległości bezpiecznej

NO-13-A500:1998

Rakiety przeciwlotnicze kierowane – Metody badań rakiet po normatywnym okresie eksploatacji – Postanowienia ogólne

NO-10-A511-1:2003

Uzbrojenie lotnicze – Efekt burzący głowic lotniczych środków bojowych – Badania naziemne

NO-10-A518:2010

Grupa 5

Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy.

Odporność na zakłócenia aktywne

Procedura LR.PB.03
Edycja 1 z dnia 21.04.1997

Radiolokacyjna charakterystyka rozproszenia obiektów mierzona w warunkach poligonowych

Procedura LR.PB.12
Edycja 2 z dnia 28.10.2008

Grupa 6

Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych.

Radiolokacyjna charakterystyka rozproszenia obiektów mierzona w warunkach poligonowych

Procedura LR.PB.12
Edycja 2 z dnia 28.10.2008

Kuloodporność i odłamkoodporność pancerzy

PN-EN 1522:2000P
PN-EN 1523:2000P
STANAG 4569 Ed2:2012
Procedura LBP.PB.14
Edycja 1 z dnia 5.07.2005
PN-EN 1063:2002P
Procedura LBUSO.PB.06
Edycja 2 z dnia 18.12.2001

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub
grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

Grupa 8

Materiały wybuchowe, z wyjątkiem przeznaczonych do użytku cywilnego oraz stałe i płynne materiały napędowe skonstruowane i przeznaczone do użycia z materiałami wyszczególnionymi w pkt 3, 4 i 7.

Wilgotność prochu czarnego

Procedura LBŚB.PB.1
Edycja 2 z dnia 08.05.2001

Części lotne prochu nitrocelulozowego

PN-V-04012-8:1997P
Procedura LBŚB.PB. 2
Edycja 2 z dnia 08.05.2001

Wilgotność prochu nitroglicerynowego

Procedura LBŚB.PB. 3
Edycja 2 z dnia 08.05.2001

Ciepło spalania

Procedura LBŚB.PB.4
Edycja 2 z dnia 08.05.2001

Trwałość chemiczna wg Bergmanna-Junka

NO-13-A505:2001
+A1:2012
Procedura LBŚB.PB.5
Edycja 2 z dnia 08.05.2001

Wymiary ziaren prochowych

Procedura LBŚB.PB.6
Edycja 1 z dnia 15.10.2001

Kształt i wymiary ładunków prochowych i prochów

Procedura LBŚB.PB.7
Edycja 1 z dnia 15.10.2001

Trwałość chemiczna mierzona metodami instrumentalnej analizy chemicznej

PN-C-86201:1998P p.2.2
PN-C-86200:1998P p.2.2
Procedura LBŚB.PB.10
Edycja 2 z dnia 08.05.2001

Kwasowość

Procedura LBŚB.PB.13
Edycja 2 z dnia 24.05.2001

Zawartość składników nierozpuszczalnych w acetonie

Procedura LBŚB.PB.14
Edycja 2 z dnia 24.05.2001

Stałość metodą Hansena

Procedura LB ŚB .PB.15
Edycja 2 z dnia 24.05.2001

Stałość termiczna

PN-EN 13938-1:2006P
Procedura LBŚB.PB.16
Edycja 3 z dnia 1.06.2009 Procedura LBŚB.PB. 17
Edycja 2 z dnia 08.05.2001

Wrażliwość na tarcie

PN-EN 13938-1:2006P
Procedura LBŚB.PB.18
Edycja 3 z dnia 1.06.2009

Zawartość wody

PN-EN 13631-1:2006P
Procedura LBŚB.PB.19
Edycja 2 z dnia 24.05.2001

Temperatura rozkładu
Temperatury przejść fazowych
Ubytek masy wraz ze wzrostem temperatury
Temperatura zeszklenia

STANAG 4515Ed1:2002
Procedura LBŚB.PB.46
Edycja 1 z dnia 19.12.2001
Procedura LBŚB.PB.47
Edycja 1 z dnia 19.12.2001

Gęstość

PN-V-04011-12:1997P
p. 2.4; 2.5;
Procedura LBŚB.PB.20
Edycja 2 z dnia 24.05.2001
Procedura LBŚB.PB.21
Edycja 2 z dnia 24.05.2001

Ciężar nasypowy

PN-C-86204:1998P
PN-V-04011-11:1997P
Procedura LBŚB.PB.23
Edycja 2 z dnia 24.05.2001

Prędkość detonacji

PN-EN 13630-1 1:2004P
Procedura LBŚB.PB. 25
Edycja 2 z dnia 24.05.2001

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub
grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Temperatura topnienia

Procedura LBŚB.PB.27
Edycja 2 z dnia 24.05.2001

Higroskopijność

PN-V-04002-2:1996P
Procedura LBŚB.PB.30
Edycja 2 z dnia 25.05.2001

Wrażliwość na uderzenie

PN-EN 13631-4:2004P
PN-EN 13938-1:2006 P
Procedura LBŚB.PB.36
Edycja 2 z dnia 24.05.2001

Hermetyczność wyrobów

PN-V-04002-3:1996P
PN-V-04002-4:1996P
Procedura LBŚB.PB.37
Edycja 2 z dnia 24.05.2001

Rozpoznanie i niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych

NO-02-A061:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe

NO-06-A502-2:2013
NO-06-A502-3:2013
NO-06-A502-4:2013
NO-06-A502-6:2013

Kostki prasowane trotylowe o masie 75 g, 200 g i 400 g – Wymagania ogólne

NO-13-A223:2012

Grupa 11

Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej.

Charakterystyka wykrywania obiektów powietrznych oraz zasięg działania urządzenia rozpoznawczego

Procedura LR.PB. 01
Edycja 1 z dnia 21.04.1997

Dokładność określania współrzędnych oraz zdolność rozróżniania obiektów powietrznych

Procedura LR.PB.02
Edycja 3 z dnia 28.10.2008

Odporność na zakłócenia aktywne

Procedura LR.PB.03
Edycja 1 z dnia 21.04.1997

Parametry urządzeń nadawczo-odbiorczych

Procedura LR.PB.04
Edycja 2 z dnia 20.06.2006

Współpraca z obiektami systemowymi z wykorzystaniem wyjść cyfrowych

Procedura LR.PB.07
Edycja 2 z dnia 28.10.2008

Poprawność działania oprogramowania użytkowego
Współpraca obiektu z otoczeniem systemowym
Poprawność działania układów automatycznego śledzenia

Procedura LR.PB.08.
Edycja 2 z dnia 26.06.2006

Radiolokacyjna charakterystyka rozproszenia obiektów mierzona w warunkach laboratoryjnych

ProceduraLR.PB.11
Edycja 2 z dnia 28.10.2008

Radiolokacyjna charakterystyka rozproszenia obiektów mierzona w warunkach poligonowych

Procedura LR.PB.12
Edycja 2 z dnia 28.10.2008

Skuteczność maskowania obiektu w warunkach poligonowych

NO-10-A208:2011
NO-10-A504:2011
Procedura LR.PB.13
Edycja 2 z dnia 25.02.2002

Skuteczność maskowania obiektu w warunkach laboratoryjnych

NO-10-A208:2011
NO-10-A504:2011
Procedura LR.PB. 14
Edycja 2 z dnia 28.10.2008

Osłabienie echa radiolokacyjnego

Procedura LR.PB.15
Edycja 2 z dnia 28.10.2008

Częstotliwościowa charakterystyka współczynnika odbicia

Procedura LR.PB.16
Edycja 2 z dnia 28.10.2008

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub
grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Współczynnik odbicia, współczynnik polaryzacji, charakterystyka kierunkowa promieniowania, zysk energetyczny anten

Procedura LR.PB.17
Edycja 2 z dnia 28.10.2008

Częstotliwościowe charakterystyki współczynników: odbicia i transmisji urządzeń i podzespołów mikrofalowych

Procedura LR.PB.18
Edycja 4 z dnia 22.01.2010
PN-EN 50147-1:2000P
IEEE 299:2006

Gęstość strumienia mocy mikrofalowej, pomiary pola elektromagnetycznego urządzeń i podzespołów mikrofalowych

Procedura LR.PB.19
Edycja 4 z dnia 13.06.2008
PN-T-06580-3:2002P

Dokładność pomiaru prędkości obiektów

Procedura LR.PB.20
Edycja 2 z dnia 28.10.2008

Częstotliwość modulacji fali odbitej

Procedura LR.PB.21
Edycja 2 z dnia 28.10.2008

Poziom emisji pola elektromagnetycznego
Emisja zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych i przewodzonych
(Urządzenie lub podzespół mikrofalowy, obiekty i urządzenia elektroniczne)

Procedura LR.PB.22
Edycja 2 z dnia 30.01.2009
PN-EN 61000-6-3:2008P
+A1:2012P
PN-EN 61000-6-4:2008P
+A1:2012P
PN-EN 61000-4-3:2007P
+A1:2008E, +A2:2011E
PN-EN 61000-4-6:2009E
PN-EN 55011:2012P
PN-EN 55013:2004P
+A1:2005P, +A2:2008P,
+IS1:2010E
PN-EN 55014-1:2012P
PN-EN 55022:2011E
NO-06-A200:2012
NO-06-A500:2012
NO-06-A201:2009
NO-06-A203:2012
NO-06-A208:2005
NO-06-A209:2005
NO-06-A210:2005

Odporność na:
– promieniowane pole elektromagnetyczne;
– zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej;
– wyładowania elektrostatyczne

Procedura LR.PB.25
Edycja 1 z dnia 04.10.2010
NO-06-A200:2012
NO-06-A211:2005
NO-06-A212:2005
NO-10-A217:2012
NO-06-A500:2012
PN-EN 61000-6-1:2008P
PN-EN 61000-6-2:2008P
PN-EN 61000-4-3:2007P
+A1:2008E,+A2:2011E
PN-EN 61000-4-6:2009E
PN-EN 61000-4-2:2011P
NO-06-A215-2:2007

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub
grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

Moc wyjściowa
Wzmocnienie (dokładność ustawienia wzmocnienia)
Punkt jednodecybelowej kompresji. Poziom szumów
Sygnały pasożytnicze (harmoniczne, lustrzane itd.)
Napięciowy współczynnik fali stojącej.
Tłumienie (tłumienie wnoszone)
Izolacja między wejściami (kanałami)
Parametry czasowe sygnałów
Napięcie zasilania i pobór prądu
(Dla urządzeń lub podzespołów mikrofalowych)

Procedura LR.PB.23
Edycja 1 z dnia 12.01.2002
NO-10-A234:2009

System wymiany informacji – LINK 16 – Wymagania

PDNO-02-A070:2010

Identyfikacja – System identyfikacji radiolokacyjnej – Działanie w warunkach przeciwdziałania elektronicznego

NO-06-A048:2004

Identyfikacja – System identyfikacji radiolokacyjnej – Charakterystyki zainstalowanego systemu identyfikacji

NO-06-A049:2004

Identyfikacja – System identyfikacji radiolokacyjnej – Charakterystyki techniczne moduł S

NO-06-A050:2004

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe

NO-06-A502-2:2013
NO-06-A502-3:2013
NO-06-A502-4:2013
NO-06-A502-6:2013

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

NO-07-A016:2010
NO-07-A017:2010

Grupa 12

Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

 

Osłony balistyczne. Kamizelki ochronne, kuloodporne i odłamkoodporne, wkłady balistyczne, próbki balistyczne.

Kuloodporność
Odłamkoodporność
Odporność na broń białą

PN-V-87000:1999P
PN-V-87000:2011P
PN-EN 1522:2000P
PN-EN1523:2000P
STANAG 2920 Ed2:2003
STANAG 4164 Ed2:1998
STANAG 4190 Ed2:1998
STANAG 4569 Ed2:2012
NIJ Standard – 0101.04,
Edycja 09.2000
NIJ Standard-0115.00,
Edycja 09.2000
NIJ Standard – 0101.06,
Edycja 07.2008
NIJ Standard – 0108.01,
Edycja 09.1985
Procedura LBUSO.PB. 12
Edycja 4 z dnia 31.01.2012
Procedura LBUSO.PB. 16
Edycja 2 z dnia 31.01.2012

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub
grupy wyrobów

Badane charakterystyki wyrobu
i metody badawcze

Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze

 

 

 

Procedura LBUSO.PB.24
Edycja 1 z dnia 29.12.2007
Procedura LBP.PB.14
Edycja 1 z dnia 05.07.2005

Hełmy ochronne, odłamkoodporne i kuloodporne, kaski, osłony twarzy.

Kuloodporność
OdłamkoodpornośćOdporność na uderzenia
Odporność na przenikanie i oddziaływanie substancji chemicznych

PN-V-87001:1999P
PN-V-87001:2011P
PN-EN 13087-3:2003P
NIJ Standard – 0106.01,
Edycja 12.1981
Procedura LBUSO.PB.23
Edycja 2 z dnia 16.06.2008
Procedura LBŚB .PB. 64
Edycja 1 z dnia 10.01.2011

Szyby jednorodne i warstwowe.

Kuloodporność

PN-EN 1063:2002P

Tarcze ochronne.

Odporność na uderzenia
Odporność na przenikanie i oddziaływanie substancji chemicznych

Procedura LBUSO.PB.18
Edycja 2 z dnia 16.06.2008
Procedura LBŚB.PB. 64
Edycja 1 z dnia 10.01.2011

Pancerze reaktywne, kompozytowe i kompozytowo-reaktywne.

Klimatyczne badania środowiskowe

NO-06-A502-2:2013
NO-06-A502-3:2013
NO-06-A502-4:2013
NO-06-A502-6:2013

Grupa 16

Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1 ¸ 16.

 

Opóźniacze pirotechniczne zapalnikowe.

Energia zapłonu
Czas opóźnienia
Przenoszenie ognia

Procedura LBŚB.PB.40
Edycja 2 z dnia 30.05.2001

Spłonki zapalające nakłuciowe.

Wrażliwość
Czas zadziałania
Czas trwania płomienia
Natężenie oświetlenia

PN-V-04001:1997P
PN-V-86001:1997P
Procedura LBŚB.PB.41
Edycja 3 z dnia 22.02.2008

Spłonki pobudzające nakłuciowe.

Wrażliwość
Zdolność inicjująca

Procedura LBŚB.PB.42
Edycja 3 z dnia 22.02.2008

Spłonki pobudzające płomieniowe.

Wrażliwość
Zdolność inicjująca

Procedura LBŚB.PB.43
Edycja 3 z dnia 22.02.2008

Spłonki pobudzające elektryczne.

Napięcie bezpieczne
Niezawodność działania
Zdolność inicjująca

Procedura LBŚB.PB.44
Edycja 3 z dnia 22.02.2008

Zapalnikowe bezpieczniki torowe.

Siła oporu łapek bezpiecznika

Procedura LBŚB.PB.45
Edycja 3 z dnia 22.02.2008

Sprężyny naciskowe i naciągowe.

Obciążenie kontrolne
Charakterystyka sprężyny

PN-S-47260:1996P
PN-S-47261:1996P
Procedura LBŚB.PB.50
Edycja 1 z dnia 23.01.2009

Uwaga:* – grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).

Załącznik 3. [WYKAZ JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH, KTÓRYM ZMIENIONO ZAKRES UDZIELONEJ AKREDYTACJI OIB]

Załącznik Nr 3

WYKAZ
jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB

Lp.

Nazwa jednostki certyfikującej

Zakres udzielonej akredytacji OiB

1.

Ośrodek Certyfikacji Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

Określa załącznik Nr 4

 

Załącznik 4. [ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 7/MON/2011]

Załącznik Nr 4

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 7/MON/2011

Wydanie 3OŚRODEK CERTYFIKACJI
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA
05-220 Zielonka, ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certyfika­cji

Program** certyfika­cji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

Grupa 1

Broń palna do zastosowań wojskowych

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-10-A103

9 mm pistolet WIST–94/WIST–94L

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-10-A104

7,62 mm karabin maszynowy PKM

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-10-A105

7,62 mm czołgowy karabin maszynowy PKT

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-10-A932

5,56 mm karabin szturmowy wz.96 „BERYL” i 5,56 mm karabinek wz.96 „MINI BERYL”

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-10-A933

9 mm pistolet maszynowy PM–84P/PM–98 „GLAUBERYT”

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-10-A934

Pistolet MAG 95/MAG 98/ MAG 98c
kal. 9 mm x 19 Parabellum

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A500-1:2000/A1:2009

Broń Strzelecka – Metody badań – Ogólne zasady bezpieczeństwa

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A500-2:2008

Broń Strzelecka – Metody badań – Badania poligonowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A500-3:2008

Broń strzelecka – Metody badań – Część 3: Badania atestacyjne luf balistycznych szybkościowych i ciśnieniowych

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A500-4:1998

Broń Strzelecka – Metody badań –Bezpieczeństwo użytkowania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A500-5/A1:2009

Broń strzelecka – Metody badań – Badania działania w warunkach deszczu

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A500-6:2000/A1:2009

Broń strzelecka – Metody badań – Badania działania w warunkach pyłu

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A505 /A1:2010

Broń strzelecka – Metody badań podczas produkcji seryjnej

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A507:2003

Granatniki – Metody badań podczas produkcji seryjnej

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A509:2012

Broń strzelecka – Metody badań – Określenie charakterystyki spustu

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-1:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 1: Wymagania ogólne

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certyfikacji

Program** certyfikacji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-2:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 2: Wysoka temperatura

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-3:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 3: Niska temperatura

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-4:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 4: Szok termiczny

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-6:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 6: Wilgotne gorąco

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A007:2001

Broń strzelecka – Element mocowania noktowizorów i celowników optycznych –Kształt i wymiary

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A101:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A102:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A104:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A105:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A106:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań niezawodności

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A108:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

1a, 5, 1b

1, 2, 3

MIL-W-13855D

Wymagania wojskowe. Broń strzelecka i lotnicze podsystemy uzbrojenia. Wymagania ogólne

Grupa 2

Broń artyleryjska

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-12-A117

Zestaw rakiet.-artyleryjski ZUR-23-2S. Osprzęt elektromechaniczny zestawu i celownika tachometrycznego GP-01R

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-12-A118

Morska armata ZU-23-2MR. Osprzęt elektromechaniczny armaty i celownika tachometrycznego GP-02MR

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-12-A119

Morska armata ZU-23-2M. Osprzęt elektromechaniczny armaty i celownika tachometrycznego GP-02MR

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certyfika­cji

Program** certyfika­cji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-12-A125

Armata ZU-23-2T. Osprzęt elektromechaniczny armaty i celownika tachometrycznego GP-03WK

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-10-A140

23 mm przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy ZUR-23-2TG i ZUR-23-2KG oraz urządzenia szkolno treningowe ZUR-23-2TG i ZUR-23-2KG

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-12-A142

Przeciwlotniczy zestaw artyleryjski

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A211:2010

Broń artyleryjska – Wyciory do czyszczenia przewodów luf – Wymagania techniczne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-1:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 1: Wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-2:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 2: Wysoka temperatura

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-3:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 3: Niska temperatura

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-4:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 4: Szok termiczny

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-6:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 6: Wilgotne gorąco

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A216:2012

Działa artyleryjskie – Moździerze –Wymagania i badania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A101:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A102:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A104:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A105:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A106:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań niezawodności

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A108:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certyfika­cji

Program** certyfika­cji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A201:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna – Tłumienność obiektów ekranujących – Wymagania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A216:2012

Działa artyleryjskie – Moździerze – Wymagania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A501:2009

Broń artyleryjska – Określanie donośności i rozrzutu pocisków strzelaniem w teren

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A502:2009

Broń artyleryjska – Określanie rozrzutu pocisków strzelaniem do tarczy

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A506:2011

Działa artyleryjskie – Metoda przystrzeliwania.

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A512:2004

Działa artyleryjskie – Metoda sprawdzania wytrzymałości strzelaniem nabojami z ładunkami miotającymi wzmocnionymi

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A513:2005

Działa artyleryjskie – Metoda badania strzelaniem przy wysokim reżimie ognia

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A516:2006

Działa artyleryjskie – Metoda określania podstawowych parametrów stateczności dział podczas strzału

Grupa 3

Amunicja do broni wymienionej w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A110

Nabój z pociskiem kumulacyjnym PG-7M do granatnika RPG -7

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A111

Nabój z pociskiem odłamkowym OG-7 do granatnika RPG -7

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A112

Nabój z pociskiem dymnym DG-7 do granatnika RPG -7

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A116

Amunicja 5,56 mm

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A931

40 mm Nabój z Granatem Ćwiczebnym

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A955

40 mm nabój granatnikowy odłamkowy NGO-N

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A121

Zapalnik WP-7

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A122

Zapalnik WP-9

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A123

Zapalnik C-88

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A124

Amunicja karabinowa 7,62 mm

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A109

Czasowy elektroniczny zapalnik artyleryjski CEZAR-100

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A905

Amunicja pistoletowa 9 mm

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A910

Amunicja 9 mm „Parabellum”

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A911

Amunicja ,38 z pociskiem specjalnym

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A912

Amunicja ,38 SPECJAL

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A913

122 mm pocisk odłamkowo-burzący

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A914

Kadłub do 125 mm elaborowany

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certyfika­cji

Program** certyfika­cji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A915

Kadłub do 73 mm elaborowany (OG-15)

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A916

Zapalnik głowicowy W-429 Je

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A917

Zapłonnik elektryczno-uderzeniowy GUW-7 do broni o wysokich ciśnieniach

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A918

Zapalnik Głowicowy RGM-2

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A919

Uniwersalny zapłonnik artyleryjski UZA

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A920

Zapalnik MRW-U

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A923

Amunicja 7,62 wz. 43

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A924

23 mm naboje przeciwlotnicze

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A930

60 mm Nabój Moździerzowy z Pociskiem Odłamkowym

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A937

73 mm nabój z pociskiem odłamkowym do armaty 2A-28

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A940

Przeciwpancerny Nabój Rakietowy PG-15W do działa 2A28

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-V-86006:2001P

Naboje do broni strzeleckiej. Spłonki zapalające. Wymiary gabarytowe

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-V-86007:2001P

Zapalniki. Spłonki pobudzające. Wymiary gabarytowe

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-V-86008:2001P

Zapalniki. Spłonki zapalające. Wymiary gabarytowe

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-C-86043:1998P

Naboje śrutowe

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-C-86044:1998P

Naboje z pociskiem kulowym do luf gładkich

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-C-86081:1998P

Amunicja małokalibrowa. Naboje bocznego zapłonu ślepe bez pocisku

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A003:2001

Amunicja wojsk – Terminologia ogólna i klasyfikacja podstawowa

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A008:2003 /A1:2012

Zapłonniki – Typy i wymiary podstawowe

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A213:2012

Amunicja i jej części składowe – Smugacze artyleryjskie i granatnikowe – Wymagania i badania

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A219:2003

Naboje do broni strzeleckiej – 9x18 mm nabój pistoletowy typu Makarowa

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A224:2013

Naboje do broni strzeleckiej – Nabój 7,62 mm x 39 wz.43 – Wymagania i badania

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A225:2013

Naboje do broni strzeleckiej – Nabój 7,62 mm x 54 R Mosin – Wymagania i badania

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A226:2003

Gniazda zapłonników w łuskach artyleryjskich –Typy i wymiary podstawowe

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A229:2005

Naboje do broni strzeleckiej – 9x19 mm nabój (PARABELLUM NATO) – Wymagania

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certyfika­cji

Program** certyfika­cji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A235:2006

Amunicja artyleryjska – Naboje 120 x 570 mm do gładkolufowych armat czołgowych – Wymagania

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A236:2006

Amunicja i jej części składowe – Łuski artyleryjskie i części denne łusek artyleryjskich składanych do dział kalibru 57 mm i większych
– Ogólne warunki techniczne i ogólna metodyka badań

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A509:2003

Naboje do broni strzeleckiej – Metody badań podczas produkcji seryjnej

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-1:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 1: Wymagania ogólne

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-2:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 2: Wysoka temperatura

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-3:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 3: Niska temperatura

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-4:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 4: Szok termiczny

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-6:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 6: Wilgotne gorąco

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A101:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A102:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A104:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A105:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A106:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań niezawodności

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A108:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certy-
fikacji

Program** certy-
fikacji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1,2, 3

WT185/OBR/01

12,7x99mm nabój z pociskiem wielofunkcyjnym MP NM 140

Grupa 4

Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe, specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A109

Czasowy elektroniczny zapalnik artylerii rakietowej CEZAR-100M

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A904

Granat Nasadkowy Przeciwpancerno-Odłamkowy Ćwiczebny

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A336

System detonacji ciągłej

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A928

Granat Nasadkowy Przeciwpancerno-Odłamkowy

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A929

Zapalnik Głowicowy ZGM

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-C-86069:1998P

Lonty detonujące. Lonty detonujące termoodporne oraz termo- i ciśnienioodporne w powłoce ołowianej

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-V-01004:2000P

Amunicja saperska. Terminologia i klasyfikacja

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-1:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 1: Wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-2:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 2: Wysoka temperatura

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-3:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 3: Niska temperatura

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-4:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 4: Szok termiczny

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-6:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 6: Wilgotne gorąco

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A201:2008

Uzbrojenie lotnicze – Zapalniki bombowe –Klasyfikowanie, ogólne wymagania i badania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A204:2007

Środki dymne – Świece i granaty dymne –wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A206:2011

Uzbrojenie lotnicze – Bomby ćwiczebne –Wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A209:2012

Uzbrojenie lotnicze – Bomby odłamkowo-burzące – Wymagania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A210:2012

Uzbrojenie lotnicze – Bomby kasetowe –Wymagania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A215:2012

Uzbrojenie lotnicze – Bomby zapalające –Wymagania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A218:2013

Uzbrojenie lotnicze – Bomby eksperymentalne – Wymagania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A223:2005

Uzbrojenie lotnicze – Bomby – Wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A224:2005

Uzbrojenie lotnicze – Bomby przeciwpancerne – Wymagania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A225:2005

Przenośne miotacze min – Wymagania i badania

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certy-
fikacji

Program** certy-
fikacji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A226:2013

Wojska Inżynieryjne – Sprzęt do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych – Wymagania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A227:2007

Wojska inżynieryjne – Sprzęt do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych – Wymagania konstrukcyjne dotyczące sprzętu ochronnego i diagnostycznego

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A228:2006

Uzbrojenie lotnicze – Imitatory celów powietrznych – Wymagania ogólne i klasyfikacja

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A229:2006

Uzbrojenie lotnicze – Bomby przeciwbetonowe – Wymagania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A232:2009

Uzbrojenie lotnicze – Balistyka wewnętrzna silników rakietowych – Badania naziemne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A511-1:2003

Rakiety przeciwlotnicze kierowane – Metody badań rakiet po normatywnym okresie eksploatacji – Postanowienia ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A518:2010

Uzbrojenie lotnicze – Efekt burzący głowic lotniczych środków bojowych – Badania naziemne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A004:2001

Amunicja saperska – Znakowanie

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A008:2003

Zapłonniki – Typy i wymiary podstawowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A011:2008

Miny morskie – Klasyfikacja i terminologia

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A205:2007

Amunicja saperska – Miny przeciwpancerne klasyczne z zapalnikami niekontaktowymi –Wymagania i metody badań

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A206:2007

Amunicja saperska. Zapalniki elektryczne mostkowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A207:2007

Amunicja saperska – Zapalniki lontowe i zapały 1 elektryczne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A208:2000

Granaty ręczne odłamkowe – Wymagania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A209:2008

Amunicja saperska – Miny przeciwpancerne narzutowe – Miny niekontaktowe niekasetowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

No-13-A210:2008

Amunicja saperska – Miny przeciwburtowe z układem do wybuchowego formowania pocisku

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A211:2008

Amunicja saperska. Zapalniki niekontaktowe magnetyczne do min

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A212:2010

Wykrywacze indukcyjne ręczne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A215:2011

Urządzenia do zdalnego sterowania wybuchami

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A217:2001 /A1:2001

Wydłużone ładunki rozminowania – Wymagania ogólne i metody badań

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A218:2001

Miny przeciwdesantowe denne. Wymagania ogólne i metody badań

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A221:2012

Gniazda na zapalniki min przeciwpancernych – Wymiary podstawowe

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certy-
fikacji

Program** certy-
fikacji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A222:2013

Amunicja saperska – Lont prochowy specjalny – Podstawowe parametry i metody badań

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A228:2013

Amunicja saperska. Miny przeciwtransportowe. Wymagania i badania

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A231:2005

Przenośne ładunki rozminowania – Wymagania i badania

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A500:1998

Granaty ręczne ćwiczebne – Metoda badania odległości bezpiecznej

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A101:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A102:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A104:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A105:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A106:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań niezawodności

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A108:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

Grupa 5

Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-12-A101

Artyleryjski system kierowania ogniem TOPAZ

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-12-A102

Moździerzowy system kierowania ogniem RODON

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-12-A130

Zautomatyzowany wóz dowodzenia „ŁOWCZA-3 i Łowcza-3K”

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-12-A959

Terminal link-1 I moduł programowy APL-1

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A143

Terminal ze środkami łączności do samobieżnych zestawów plot. REGA-2

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A145

Zautomatyzowany wóz dowodzenia baterii plot. ze środkami łączności REGA-1

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-12-A962

Przeciwlotniczy zestaw artyleryjski LOARA

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-1:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 1: Wymagania ogólne

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certy-
fikacji

Program** certy-
fikacji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-2:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 2: Wysoka temperatura

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-3:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 3: Niska temperatura

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-4:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 4: Szok termiczny

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-6:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 6: Wilgotne gorąco

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A101:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A102:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A104:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A105:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A106:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań niezawodności

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A108:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

Grupa 6

Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A214:2011

Kasety pancerza reaktywnego ERAWA-1 i ERAWA-2

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-EN 356:2000P

Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-EN1063:2002P

Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A101:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A102:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certy-
fikacji

Program** certy-
fikacji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A104:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A105:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A106:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań niezawodności

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

1a, 5, 1b

1,2, 3

NO-06-A108:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A201:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna –Tłumienność obiektów ekranujących –Wymagania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

STANAG 4569

Protection levels for occupants of logistic and light armoured vehicles

Grupa 8

Materiały wybuchowe, z wyjątkiem przeznaczonych do użytku cywilnego oraz stałe i płynne materiały napędowe skonstruowane i przeznaczone do użycia z materiałami wyszczególniony mi w art. 6 ust. 2 pkt 3, 4 i 7 ustawy

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-EN 13938-1:2006P

Materiały wybuchowe miotające do amunicji handlowej. Wymagania i metody badań

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-C-86034:1999P

Materiały wybuchowe. Sprawdzanie barwy, zapachu i konsystencji materiału oraz średnicy, masy i gęstości naboi

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-C-86045:1997P

Materiały wybuchowe. Ładunki kierunkowe (kumulacyjne)

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-C-86202:1998P

Prochy bezdymne. Metody trwałości chemicznej

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-V-04002-1:1996P

Mieszaniny pirotechniczne i wyroby pirotechniczne. Trwałość fizyczna i chemiczna. Postanowienia ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-V-04011-1:1997P

Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym. Metody badań. Postanowienia ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-V-04011-2:1997P

Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym. Metody badań. Pobieranie próbek do badań

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-V-04011-18:1999P

Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym. Metody badań. Oznaczanie plastyczności i zachowania kształtu plastycznych materiałów wybuchowych

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-V-04012-1:1997P

Prochy nitrocelulozowe. Metody badań. Postanowienia ogólne.

1a, 5, 1b

1,2, 3

PN-V-04012-2:1999P

Prochy nitrocelulozowe. Metody badań. Pobieranie próbek do badań

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certy-
fikacji

Program** certy-
fikacji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-V-04012-5:1997P

Prochy nitrocelulozowe. Metody badań. Oznaczanie zawartości grafitu metodą wagową

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-V-04019-1:1999P

Prochy kulkowe. Metody badań. Postanowienia ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-V-04019-2:1999P

Prochy kulkowe. Metody badań. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań

1a, 5, 1b

1,2, 3

PN-V-86009:2002P

Prochy bezdymne. Prochy kulkowe. Wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-V-86010:2002P

Kostki prasowane z materiałów wybuchowych stosowane w amunicji – Wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1,2 , 3

NO-13-A223:2012

Kostki prasowane trotylowe o masie 75 g, 200 g i 400 g – Wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A227:2013

Ładunki wybuchowe kumulacyjne do prac minerskich i niszczeń – Wymagania ogólne i badania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-91-A523-1:2000

Paliwa rakietowe – Metody badań właściwości mechanicznych –Postanowienia ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-1:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 1: Wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-2:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 2: Wysoka temperatura

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-3:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 3: Niska temperatura

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-4:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 4: Szok termiczny

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-6:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 6: Wilgotne gorąco

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A102:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe

Grupa 11

Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-12-A944

Obiekt „Centrum Rozpoznania Radiolokacyjnego CRR-20”

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-12-A945

Obiekt „Centrum Dowodzenia Sektora CDS-20”

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-12-A946

Obiekt „Zautomatyzowany Posterunek Radiolokacyjny ZPR-10S”

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-12-A947

Terminal Sprzężenia Stacji TSS-10S

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-12-A957

Posterunek wykrywania i naprowadzania DL-15/PWN

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-12-A958

Punkt naprowadzania ośrodka dowodzenia i naprowadzania DL–15/ODN

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-20-A139

Morski odbijacz kątowy typ: autonomiczny MOK-A i nieautonomiczny MOK-N

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certyfi-kacji

Pro-gram** certy-fikacji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A113

Urządzenie EDYTA

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A114

Urządzenie IZABELA

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A115

Urządzenie BEATA

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A128

Stacja rozpoznania pola walki BREŃ-2

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A131

Radiolokacyjne urządzenie ostrzegawcze BREŃ-R (RUO-10 i RUO-10-2)

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A132

Zestaw Urządzenia Zapytującego Średniego Zasięgu SB16E3

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A133

Zestaw Urządzenia Zapytującego Dalekiego Zasięgu ZUZ

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A134

Uniwersalny kontener rozpoznania elektronicznego

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A135

Mobilny radar morski RM-100 i cichy radar morski CRM-200

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A136

Instalacja systemu „SUPRAŚL” w urządzeniu „AVIA-W”

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A137

Instalacja okrętowego systemu „SUPRAŚL”

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A138

Instalacja systemu „SUPRAŚL” w zestawach rakietowych

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A141

Interrogator Krótkiego Zasięgu IKZ-02

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A941

Śmigłowcowy System Rozpoznania Radioelektronicznego PROCJON-3

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A601

Zestaw Urządzeń Odzewowych (ZUO)

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A953

System Nawigacji Lądowej UNZ-90

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-58-A954

System Nawigacji Lądowej UNZ-50

1a, 5, 1b

1, 2, 3

WZTT z dn. 06.12.2010

Wstępne założenia taktyczno-techniczne na strzelecki celownik termalny

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PDNO-02-A070:2010

System wymiany informacji – LINK 16 – Wymagania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A047:2004

Identyfikacja – System identyfikacji radiolokacyjnej – Wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A050:2004

Identyfikacja – System identyfikacji radiolokacyjnej – Charakterystyki techniczne modułu S

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A051:2006

Identyfikacja– System identyfikacji radiolokacyjnej – Charakterystyki techniczne systemu Mk XIIA

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A057:2005

Identyfikacja – Urządzenia pola walki – Wymagania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A061:2010

Nawigacja – Globalny System Pozycjonowania – Wymagania dotyczące określania pozycji

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A200:2012

Kompatybilność elektromagnetyczna – Dopuszczalne poziomy emisji ubocznych i odporność na narażenia elektromagnetyczne

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certyfi-kacji

Pro-gram** certy-fikacji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A201:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna – Tłumienność obiektów ekranujących – Wymagania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A203:2012

Bezpieczeństwo emisji elektromagnetycznych – Wymagania konstrukcyjne na obiekty ekranujące

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A208:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna – Stacja katodowa – Wymagania i badania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A209:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna – Przekaźniki energoelektryczne na jednostkach pływających – Wymagania i badania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A210:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna –Zasady ekranowania uzbrojenia

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A211:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne – Wymagania i metody badań

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A212:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność uzbrojenia na oddziaływanie promieniowania środowiska elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej od 200 kHz do 40 GHz – Wymagania i badania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A215-1:2007

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – Część 1: Wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A234:2009

Uzbrojenie i sprzęt marynarki wojennej – Kontener rozpoznania elektronicznego – Wymagania taktyczno-techniczne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-1:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 1: Wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-2:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 2: Wysoka temperatura

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-3:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 3: Niska temperatura

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-4:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 4: Szok termiczny

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-6:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 6: Wilgotne gorąco

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A510:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna –Metody badań wyposażenia elektrycznego i elektronicznego wojskowych statków powietrznych

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certyfi-kacji

Pro-gram** certy-fikacji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-07-A016:2010

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym ludzi i sprzętu podczas współdziałania statków powietrznych z okrętami

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A504:2011

Pokrycia i komplety maskujące – Badania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A208:2011

Pokrycia i komplety maskujące – Wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A101:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A102:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A104:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A105:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A106:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań niezawodności

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A108:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

1a, 5, 1b

1, 2, 3

WT/PIT-3031

Trójwspółrzędny Radar Średniego Zasięgu TRS-15

Grupa 12

Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-V-87000:2011P

Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo- i odłamkoodporne. Wymagania ogólne i badania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-V-87001:2011P

Osłony balistyczne lekkie. Hełmy ochronne odłamko- i kuloodporne. Wymagania ogólne i badania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-EN 356:2000P

Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-EN 397 +A12013-04E

Przemysłowe hełmy ochronne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-EN 1063:2002P

Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-EN 1522:2000P

Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Wymagania i klasyfikacja

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certyfi-kacji

Pro-gram** certy-fikacji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-EN 13087-2:2012E

Hełmy ochronne – Metody Badań. Część 2: Zdolność amortyzacji

1a, 5, 1b

1, 2, 3

PN-EN 13087-3:2003P

Hełmy ochronne – Metody Badań. Część 3: Odporność na przebicie

1a, 5, 1b

1, 2, 3

KTW-13-A321

Pojemnik przeciwodłamkowy do transportu niewypałów i niewybuchów

1a, 5, 1b

1, 2, 3

STANAG 4569

Protection levels for occupants of logistic and Light armoured vehicles

1a, 5, 1b

1, 2, 3

Rozporządzenie MON z dnia 04.10.2001 (Dz. U. 2001/132 poz. 1479 z późn. zm.)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NIJ Standard – 0115.00

Stab Resistance Standard for Body Armour

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NIJ Standard – 0101.03

Ballistic Resistance of Police Body Armor

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NIJ Standard – 0101.04

Ballistic Resistance of Personal Body Armor

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NIJ Standard – 0101.06

Ballistic Resistance or Personal Body Armor

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NIJ Standard 0108.01

Ballistic Resistant Protective Materials

1a, 5, 1b

1, 2, 3

BS7971

Protective clothing and equipment for use in violent situation and in training

1a, 5, 1b

1, 2, 3

STANAG 2920

Ballistic test method for personal armour materials and combat clothing

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-1:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 1: Wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-2:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 2: Wysoka temperatura

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-3:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 3: Niska temperatura

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-4:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 4: Szok termiczny

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-6:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 6: Wilgotne gorąco

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A101:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A102:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A104:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certyfi-kacji

Pro-gram** certy-fikacji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A105:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A106:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań niezawodności.

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A108:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A201:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna – Tłumienność obiektów ekranujących – Wymagania

Grupa 16

Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienio-nych w pkt 1–15

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A220:2013

Makiety sprzętu wojskowego – Wymagania i badania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A221:2004

Środki do maskowania termalnego – Wymagania i badania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A215:2011

Urządzenia do zdalnego sterowania wybuchami

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-13-A222:2013

Amunicja saperska – Lont prochowy specjalny – Podstawowe parametry i metody badań

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A219:2004

Celowniki dział artyleryjskich – Część mechaniczna – Wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-1:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 1: Wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-2:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 2: Wysoka temperatura

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-3:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 3: Niska temperatura

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-4:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 4: Szok termiczny

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A502-6:2013

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Klimatyczne badania środowiskowe – Arkusz 6: Wilgotne gorąco

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A101:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A102:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certyfi-kacji

Pro-gram** certy-fikacji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A104:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A105:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A106:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań niezawodności

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A108:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

Grupa 17

Inne wyroby spełniające kryteria określone w art. 3 pkt. 15 ustawy

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A212:2001 NO-10-A212 /Al:2010

Przybory do broni strzeleckiej. Typy i podstawowe wymiary

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A211:2010

Wyciory do czyszczenia przewodów luf. Wymagania techniczne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A221:2004

Środki do maskowania termalnego – Wymagania i badania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A217:2012

Kompatybilność elektromagnetyczna – Elektryczne i elektroniczne zapalniki morskich środków bojowych – Wymagania i badania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A221:2004

Środki do maskowania termalnego – Wymagania i badania

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A507:2003

Środki dymne – Ocena właściwości maskujących dymu w zakresie promieniowania podczerwonego za pomocą kamery termowizyjnej

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A508:2003

Środki dymne – Pomiar w warunkach laboratoryjnych transmisji promieniowania podczerwonego przez dym wytwarzany z mieszanin pirotechnicznych dymotwórczych

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-10-A800:2007

Malowanie maskujące uzbrojenia i sprzętu wojskowego – Wymagania ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A101:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A102:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A103:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A104:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne

 

Grupa wyrobów*

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

System** certyfi-kacji

Pro-gram** certy-fikacji

Numer normy lub dokumentu normatywnego

Tytuł normy lub dokumentu normatywnego

 

 

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A105:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A106:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań niezawodności

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A107:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych

1a, 5, 1b

1, 2, 3

NO-06-A108:2005

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

Uwaga:* – grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).** – wg PKN-ISO/IEC Guide 67 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »