REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 308

UPOWAŻNIENIE Nr 44/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 września 2014 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.1)), w związku z art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) i pkt 1 ppkt 8 decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 8), upoważniam

Pana gen. bryg. Krzysztofa MITRĘGĘ
Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

do pełnienia funkcji organizatora systemu teleinformatycznego IMINT-T, przeznaczonego do zabezpieczenia bieżącej działalności Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „TAJNE” oraz „NATO SECRET”.

W ramach niniejszego upoważnienia Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest uprawniony do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 2 szczegółowego wykazu zadań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, stanowiącego załącznik Nr 1 do decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 8).

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23, poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54, z 2012 r. poz. 106, 307, 313 i 363, z 2013 r. poz. 157, 231 i 356 oraz z 2014 r. poz. 88.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-16
  • Data wejścia w życie: 2014-09-16
  • Data obowiązywania: 2014-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA