REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 29

UPOWAŻNIENIE Nr 2/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183 i 1195),

w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.1)), upoważniam:

Pana Piotra LISA
Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Obrony Narodowej

do:

1) odbierania oświadczeń o stanie majątkowym od osób zobowiązanych do ich złożenia oraz przejęcia oświadczeń o stanie majątkowym, które zostały złożone bezpośrednio do Ministra Obrony Narodowej w 2015 r. i w latach poprzednich;

2) dokonywania analizy oświadczeń o stanie majątkowym, wymienionych w pkt 1, przy udziale członków Zespołu, o którym mowa w § 5 zarządzenia Nr 13 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia osób zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej zobowiązanych do składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz trybu składania tych oświadczeń;

3) porównywania treści analizowanych oświadczeń o stanie majątkowych z treścią złożonych oświadczeń o stanie majątkowym w latach poprzednich;

4) przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym, o których mowa w pkt 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” oraz uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-02
  • Data wejścia w życie: 2015-01-29
  • Data obowiązywania: 2015-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA