REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 34

Departament Infrastruktury

DECYZJA Nr 36/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 lutego 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.1)) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

1. W załączniku do decyzji Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 321), wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się liczby porządkowe 286 i 577;

2) liczby porządkowe 67, 73, 153, 193, 194, 200, 214, 315, 336, 400, 420, 455, 457, 478, 516, 524, 534, 644, 645, 711, 717–719, 721, 748, 760, 761, 775, 778, 802 i 804 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

3) dodaje się liczbę porządkową 875 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 805, 829 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 897.

Załącznik 1.

Załączniki do decyzji Nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 04.02.2015 r. (poz. 34)

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-04
  • Data wejścia w życie: 2015-02-04
  • Data obowiązywania: 2015-02-04
  • Dokument traci ważność: 2016-03-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA