REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 117

PEŁNOMOCNICTWO Nr 9/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4 i 397), w związku z art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.1)) udzielam

Panu płk. Jerzemu Gutowskiemu – Zastępcy Dyrektora
Departamentu Komunikacji Spo
łecznej

pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności, związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów cywilno-prawnych o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umów o korzystanie z utworu (licencji) na rzecz Skarbu Państwa – Ministra Obrony Narodowej, w zakresie ustalonym decyzją Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 117, z 2010 r. Nr 10, poz. 111, z 2013 r. poz. 361 oraz z 2014 r. poz. 80).

W sprawach objętych niniejszym pełnomocnictwem Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 157, poz. 1016.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-17
  • Data wejścia w życie: 2015-04-16
  • Data obowiązywania: 2015-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA