REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 121

PEŁNOMOCNICTWO Nr 12/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) i art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4), w związku z art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) udzielam:

Panu Maciejowi JANKOWSKIEMU
PODSEKRETARZOWI STANU
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ

pełnomocnictwa do:

1) powoływania oraz odwoływania konsultantów wojskowej służby zdrowia;

2) przeprowadzania czynności związanych z postępowaniem konkursowym (powołanie komisji konkursowej, ogłoszenie konkursu, stwierdzanie nieważności postępowań konkursowych) na stanowiska kierownika lub zastępcy kierownika w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.1));

3) nawiązywania z kierownikiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stosunku pracy na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej – zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

4) określania wysokości wynagrodzenia miesięcznego oraz przyznawania nagrody rocznej, kierownikowi podmiotu leczniczego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254 i 1654 oraz z 2014 r. poz. 1877);

5) dokonywania, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4), wyboru podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia, utworzonych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

6) zatwierdzania, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia utworzonych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

W sprawach objętych pełnomocnictwem. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, składa oświadczenia i podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491 i 1626.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-27
  • Data wejścia w życie: 2015-04-23
  • Data obowiązywania: 2015-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA