REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 123

PEŁNOMOCNICTWO Nr 14/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 98 i 106 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4), w związku z art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) udzielam:

Panu gen. bryg. lek. Piotrowi DZIĘGIELEWSKIEMU
Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
– Szefowi Służby Zdrowia Wojska Polskiego

pełnomocnictwa do dokonywania przewidzianych dla Ministra Obrony Narodowej czynności w sprawach z zakresu świadczeń zdrowotnych, dofinansowania zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz pobytu w Domu Weterana, przysługujących osobom poszkodowanym w misjach poza granicami państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)).

W sprawach przekazanych niniejszym pełnomocnictwem Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego może ustanawiać dalszych pełnomocników, spośród żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia oraz członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w tym Departamencie, do poszczególnych rodzajów czynności.

W sprawach objętych pełnomocnictwem Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego lub dalszy pełnomocnik, składają oświadczenia i podpisują dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”, uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres zajmowania przez gen. bryg. lek. Piotra DZIĘGIELEWSKIEGO stanowiska służbowego Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646, 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 567, 496, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175, 1188, 1491 i 1831.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-27
  • Data wejścia w życie: 2015-04-23
  • Data obowiązywania: 2015-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA