REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 126

UPOWAŻNIENIE Nr 15/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o Radzie Ministrów (Dz. U z 2012 r. poz. 392), w związku z § 4 ust. 2 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.1)), upoważniam

Pana Roberta KUPIECKIEGO
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

do podpisywania, w moim imieniu:

1) pism dotyczących uzgadniania z zainteresowanymi ministrami projektów umów międzynarodowych, stanowiących umowy międzynarodowe w myśl art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676), zwanej dalej „ustawą o umowach międzynarodowych”, opracowanych w resorcie obrony narodowej;

2) pism dotyczących ogłaszania opracowanych w resorcie obrony narodowej umów międzynarodowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o umowach międzynarodowych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

3) pełnomocnictw do podpisywania przez określone osoby funkcyjne umów z partnerami zagranicznymi, o których mowa w § 26 ust. 2 pkt 2 wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej, stanowiących załącznik do decyzji Nr 232/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2009 r. Nr 16, poz. 189, z późn. zm.2)).

W sprawach przekazanych niniejszym upoważnieniem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Robert KUPIECKI, oraz osoby funkcyjne, o których mowa w pkt 3, podpisują dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej” i uwierzytelniają je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23, poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54, z 2012 r. poz. 106, 307, 313 i 363, z 2013 r. poz. 157, 231 i 356, z 2014 r. poz. 88 oraz z 2015 r. poz. 68.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2011 r. Nr 6, poz. 74 i Nr 25, poz. 433, z 2013 r. poz. 140, z 2014 r. poz. 354 i 661 oraz z 2015 r. poz. 66.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-27
  • Data wejścia w życie: 2015-04-24
  • Data obowiązywania: 2015-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA