REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 149

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej

DECYZJA Nr 171/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 maja 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.1)) w związku z § 1 pkt 8 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 ppkt 1–6 otrzymują brzmienie:

„1) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 1 przy Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej, ul. Nowowiejska 26, 00–911 Warszawa, w składzie:

a) przewodniczący – ppłk Dariusz MACIĄG

– Biuro WIGE Warszawa,

b) zastępca przewodniczącego – pan Krzysztof KORPALSKI

– Biuro WIGE Warszawa,

c) sekretarz – pan Władysław MICHALSKI

– Biuro WIGE Warszawa,

d) członkowie:

 

– ppłk Roman GROMOWSKI

– DWIGE Wrocław,

– ppłk Robert KOPACZ

– DWIGE Bydgoszcz,

– pan Ryszard BERNARD

– DWIGE Kraków,

– pan Kazimierz BOGUSZ

– DWIGE Kraków,

– pan Henryk BUKOWSKI

– DWIGE Bydgoszcz,

– pan Sławomir BURDKA

– DWIGE Wrocław,

– pan Mirosław GRUSZKOWSKI

– DWIGE Bydgoszcz,

– pan Sylwester JAMKA

– DWIGE Wrocław,

– pan Andrzej KORNAFEL

– Biuro WIGE Warszawa,

– pan Karol KOSIERKIEWICZ

– DWIGE Wrocław,

– pan Leszek KRYSPIN

– DWIGE Bydgoszcz,

– pan Tomasz LEWANDOWSKI

– DWIGE Bydgoszcz,

– pan Jacek MĘTRAK

– Biuro WIGE Warszawa,

– pan Andrzej PNIEWSKI

– Biuro WIGE Warszawa,

– pan Krzysztof STOCKI

– Biuro WIGE Warszawa,

– pan Bartłomiej SUSKI

– DWIGE Kraków,

– pan Jerzy TETERYCZ

– DWIGE Wrocław;

2) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 2 przy Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, ul. Jana Sobieskiego 36, 87-100 Toruń w składzie:

a) przewodniczący – mjr Andrzej MICHALSKI

– CSAiU Toruń,

b) zastępca przewodniczącego – mjr Jacek MICHALAK

– CSAiU Toruń,

c) sekretarz – kpt. Waldemar NOWAK

– CSAiU Toruń,

d) członkowie:

 

– mjr Jędrzej DZIDA

– CSWLąd Poznań,

– mjr Janusz KILANOWSKI

– CSLog Grudziądz,

– kpt. Marcin GRABOWSKI

– CSLog Grudziądz,

– kpt. Jan JACHYM

– CSWLąd Poznań,

– kpt. Rafał ŻURAWIK

– CSWIiCh Wrocław;

3) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 3 przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, w składzie:

a) przewodniczący – mjr Paweł NOWOTNIK

– CSŁiI Zegrze,

b) zastępca przewodniczącego – mjr Andrzej STEFAŃSKI

– CSŁiI Zegrze,

c) sekretarz – pan Daniel CZEKALSKI

– JW 4809 Zegrze,

d) członkowie:

 

– kpt. Rafał MARKIEWICZ

– CSŁiI Zegrze,

– kpt. Piotr OSIŃSKI

– CSŁiI Zegrze,

– pan Mirosław CZAŁCZYŃSKI

– DGW Warszawa;

4) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 4 przy Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, ul. Dywizjonu 303, 08-521 Dęblin, w składzie:

a) przewodniczący – mjr Rafał RODZIK

– JW 4461 Dęblin,

b) zastępca przewodniczącego – mjr Sebastian OTTENBURGER

– JW 3293 Powidz,

c) sekretarz – chor. Radosław SYKUT

– JW 4929 Dęblin,

d) członkowie:

 

– mjr Roman PRZYŁUCKI

– JW 2644 Wrocław,

– kpt. Tomasz ANDRZEJEWSKI

– JW 4724 Kraków,

– st. sierż. Grzegorz SUWAŁA

– CSIL Dęblin;

5) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 5 przy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, ul. Wojska Polskiego 66, 75-903 Koszalin, w składzie:

a) przewodniczący – pan Zbigniew LISS

– CS SP Koszalin,

b) zastępca przewodniczącego – płk Mariusz LIPIŃSKI

– JW 3294 Świdwin,

c) sekretarz – mjr Marek BORUC

– CS SP Koszalin,

d) członkowie:

 

– mjr Marek JURDA

– CS SP Koszalin,

– chor. Paweł CYGOWSKI

– NCSA SQN Bydgoszcz,

– mł. chor. szt. Andrzej WOROBIEJ

– JW 3775 Chojnice,

– pan Andrzej PRZYBYCIEL

– JW 3936 Gdynia,

– pan Janusz SADURSKI

– JW 4220 Ustka;

6) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 6 przy Dowództwie 3. Flotylli Okrętów, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą, 81-103 Gdynia 3, w składzie:

a) przewodniczący – kmdr ppor. Leszek MAJEK

– 3. FO Gdynia,

b) zastępca przewodniczącego –
kmdr por. Marek JABŁONOWSKI

– JW 4653 Siemirowice,

c) sekretarz – kpt. mar. Mariusz KWIATKOWSKI

– 3. FO Gdynia,

d) członkowie:

 

– kmdr por. Krzysztof BAUTEMBACH

– 3. FO Gdynia,

– kmdr por. Grzegorz GRZECZKA

– AMW Gdynia,

– kmdr por. Janusz SZELIGA

– 3. FO Gdynia,

– kmdr ppor. Wojciech ROSŁAN

– 8. FOW Świnoujście,

– kmdr ppor. Paweł WIRKOWSKI

– AMW Gdynia,

– kmdr ppor. Jacek ZAJĄC

– 3. FO Gdynia,

– kmdr ppor. Ireneusz ZYGMUNT

– 8. FOW Świnoujście,

– kpt. mar. Ireneusz BĄK

– 3. FO Gdynia,

– por. mar. Agnieszka BOCHENEK

– 8. FOW Świnoujście.”.

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do posługiwania się pieczęciami, o których mowa w pkt 3, upoważniony jest przewodniczący komisji lub pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego komisji.”;

3) Załączniki Nr 1 i 2 do decyzji otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 151 i 478.

Załącznik 1. [ZAKRESY UPRAWNIEŃ WOJSKOWYCH ENERGETYCZNYCH KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH]

Załączniki do decyzji Nr 171/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18.05.2015 r. (poz. 149)

Załącznik Nr 1

ZAKRESY UPRAWNIEŃ WOJSKOWYCH ENERGETYCZNYCH KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH

Zakres uprawnień Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych, zwanych dalej „komisjami”, został określony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”, oraz zarządzeniem Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 1, poz. 3, z późn. zm.), zwanym dalej „zarządzeniem”.

1. Komisja Nr 1:

Rodzaje prac i stanowisk pracy eksploatacji „E” i dozoru „D” w zakresie:

– obsługi,

– konserwacji,

– remontu,

– montażu,

– kontrolno-pomiarowym,

dla rodzajów urządzeń, instalacji i sieci, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia:

– Grupa 1 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ppkt 1a, 1b, 2, 3, 4, 5,

– Grupa 2 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ppkt 1, 2a, 2b, 3, 4,

– Grupa 3 pkt 4, 6, 10.

2. Komisja Nr 2:

Rodzaje prac i stanowisk pracy eksploatacji „E” i dozoru „D” w zakresie:

– obsługi,

– konserwacji,

dla rodzajów urządzeń, instalacji i sieci, określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia:

– Grupa 1 pkt 11 ppkt 1a, 1b, 2, 3,

– Grupa 2 pkt 11 ppkt 2a,2b, 3,4.

3. Komisja Nr 3:

Rodzaje prac i stanowisk pracy eksploatacji „E” i dozoru „D” w zakresie:

– obsługi,

– konserwacji,

dla rodzajów urządzeń, instalacji i sieci, określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia:

– Grupa 1 pkt 11 ppkt 1a, 1b, 2, 3,

– Grupa 2 pkt 11 ppkt 3, 4.

4. Komisja Nr 4:

Rodzaje prac i stanowisk pracy eksploatacji „E” i dozoru „D” w zakresie:

– obsługi,

– konserwacji,

– kontrolno-pomiarowym,

dla rodzajów urządzeń, instalacji i sieci, określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia:

– Grupa 1 pkt 11 ppkt 1a, 1b, 2, 3,

– Grupa 2 pkt 11 ppkt 2a, 2b, 3, 4.

5. Komisja Nr 5:

Rodzaje prac i stanowisk pracy eksploatacji „E” i dozoru „D” w zakresie:

– obsługi,

– konserwacji,

– remontu,

– montażu,

– kontrolno-pomiarowym,

dla rodzajów urządzeń, instalacji i sieci, określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia:

– Grupa 1 pkt 11 ppkt 1a, 1b, 2, 3,

– Grupa 2 pkt 11 ppkt 3.

6. Komisja Nr 6:

Rodzaje prac i stanowisk pracy eksploatacji „E” i dozoru „D” w zakresie:

– obsługi,

– konserwacji,

– remontu,

– montażu,

– kontrolno-pomiarowym,

dla rodzajów urządzeń, instalacji i sieci, określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia:

– Grupa 1 pkt 11 ppkt 1a, 1b, 2, 3, 4, 5,

– Grupa 2 pkt 11 ppkt 1, 2a, 2b, 3, 4.

Załącznik 2. [WZORY PIECZĘCI]

Załącznik Nr 2

WZORY PIECZĘCI

1. Pieczęć nagłówkowa:

infoRgrafika

2. Pieczęć imienna przewodniczącego Komisji:

infoRgrafika

3. Pieczęć imienna zastępcy przewodniczącego Komisji:

infoRgrafika

4. Pieczęć okrągła:

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-19
  • Data wejścia w życie: 2015-06-03
  • Data obowiązywania: 2015-06-03
  • Dokument traci ważność: 2018-03-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA